Лист-відповідь на запит прокуратури

Лист-відповідь на запит прокуратури

Лист-відповідь на запит прокуратури в Україні є формальним документом, який використовується для надання відповіді на запити, здійснені прокуратурою. Прокуратура, виконуючи свої функції з нагляду за додержанням закону, має право звертатися до різних організацій, установ, а також до фізичних осіб з запитами, які можуть стосуватися різних аспектів їх діяльності або вимагати надання певної інформації.

Види та форми листів-відповідей можуть бути різноманітними, залежно від характеру та змісту запиту прокуратури. Це може бути відповідь на запит про надання документів, інформації про певні події або діяльність, а також пояснення щодо виконання законодавчих вимог.

Цей документ потрібен для забезпечення правової взаємодії між прокуратурою та іншими суб’єктами, до яких цей запит адресовано. Відповідь на запит прокуратури є важливою частиною правового процесу, оскільки допомагає прокуратурі здійснювати свої функції щодо нагляду та контролю.

До вимог до такого листа входить точність та повнота наданої інформації, дотримання встановлених термінів для відповіді, а також дотримання законодавчих та процедурних норм. Лист має бути складений відповідно до правил діловодства, з чітким зазначенням дати, номера листа, референцій на відповідні запити, а також зазначенням усієї необхідної інформації.

Лист-відповідь на запит прокуратури складається за наявності конкретного запиту від прокуратури. Такі запити можуть надходити в рамках розслідувань, судових процесів, або як частина загального нагляду за дотриманням закону.

Сторонами у цьому документі виступають прокуратура як орган, який зробив запит, та особа або організація, яка надає відповідь. Прокуратура може бути представлена різними своїми підрозділами, а відповідачем може бути державна установа, комерційна організація або фізична особа.

Лист-відповідь на запит прокуратури зазвичай складається відповідальною особою або юридичним відділом організації, до якої був адресований запит. Важливо, щоб відповідальна особа мала належні знання та доступ до відповідної документації для надання точної та вичерпної відповіді. Лист повинен бути підписаний відповідальною особою, а за необхідності – завірений печаткою організації.

Лист-відповідь на запит прокуратури відіграє важливу роль у забезпеченні правового порядку та сприяє ефективній взаємодії між прокуратурою та іншими суб’єктами правових відносин.

Приклади

Лист-відповідь на запит прокуратури

[Найменування відправника] [Адреса відправника] [Контактні дані відправника]

[Найменування отримувача] [Адреса отримувача] [Контактні дані отримувача]

[Номер і дата запиту]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого запиту від [дата] про надання інформації, повідомляємо Вам наступне:

[Текст відповіді на запит]

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування відправника]

[Дата]

Законодавчі акти України, які регулюють лист-відповідь на запит прокуратури:

  • Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК)
  • Закон України “Про прокуратуру”

Особливості листа-відповідь на запит прокуратури

Лист-відповідь на запит прокуратури – це документ, який відправник надсилає отримувачу у відповідь на його запит про надання інформації.

Лист-відповідь на запит прокуратури повинен містити такі відомості:

  • Відправника та отримувача листа;
  • Дату та номер запиту;
  • Текст відповіді на запит;
  • Підпис відправника.

Відповідь на запит прокуратури повинна бути надана в строк, установлений КПК, тобто не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується інформації, яка не може бути надана в повному обсязі, відправник повинен надати відповідь з поясненнями причин, через які інформація не може бути надана.

У разі якщо запит стосується інформації, яка містить таємницю, відправник повинен надати відповідь з поясненнями причин, через які інформація не може бути надана.

У разі якщо запит стосується інформації, яка є непублічною, відправник повинен надати відповідь з поясненнями причин, через які інформація не може бути надана.

Приклади заповнення листа-відповіді на запит прокуратури:**

Приклад 1

[Найменування підприємства] [Адреса підприємства] [Контактні дані підприємства]

[Найменування прокуратури] [Адреса прокуратури] [Контактні дані прокуратури]

[Номер і дата запиту]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого запиту від 10.01.2024 про надання інформації про фінансові результати діяльності підприємства за 2023 рік, повідомляємо Вам наступне:

За результатами розгляду Вашого запиту повідомляємо, що інформація про фінансові результати діяльності підприємства за 2023 рік є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування підприємства]

[Дата]

Приклад 2

[Найменування прокуратури] [Адреса прокуратури] [Контактні дані прокуратури]

[Найменування підприємства] [Адреса підприємства] [Контактні дані підприємства]

[Номер і дата запиту]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого запиту від 20.07.2024 про надання інформації про перелік підприємств, які отримали субсидії з державного бюджету за 2023 рік, повідомляємо Вам наступне:

За результатами розгляду Вашого запиту повідомляємо, що інформація про перелік підприємств, які отримали субсидії з державного бюджету за 2023 рік, є відкритою і загальнодоступною. Ви можете отримати її на нашому веб-сайті або звернувшись до нас безпосередньо.

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування прокуратури]

[Дата]

Якщо ви хочете отримати більш детальну інформацію про те, як скласти лист-відповідь на запит прокуратури, я радив би вам звернутися за консультацією до юриста.

Створення шаблону листа-відповіді на запит прокуратури в Україні вимагає врахування специфічних юридичних норм та стандартів ділового листування. Ось приклад такого шаблону:


Шаблон: Лист-відповідь на запит прокуратури

[Логотип організації/фірмовий бланк]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Назва організації]

[Адреса організації]

[Номер телефону]

[Електронна адреса]

Дата: [дата]

№ листа: [номер листа]

До [Назва органу прокуратури]

[Адреса органу прокуратури]

Шановні представники [Назва органу прокуратури],

Ми отримали Ваш запит від [дата запиту] з проханням надати [короткий опис запитуваної інформації].

[Тут надайте відповідь на запит, включаючи всю запитувану інформацію. Якщо ви не можете надати запитувану інформацію повністю або частково, зазначте чіткі причини, посилаючись на відповідні законодавчі акти.]

Згідно зі статтею [номер статті] Кримінально-процесуального кодексу України та іншими відповідними законодавчими актами, ми [опишіть, як ви виконуєте вимоги закону, що стосуються запиту].

Ми цінуємо Вашу роботу в забезпеченні законності та порядку і сподіваємося, що надана інформація буде корисною для ваших слідчих дій.

З повагою,

[Підпис]

[П.І.Б. відповідальної особи]

[Посада відповідальної особи]

[Печатка організації (за наявності)]


Приклад заповнення:

[Логотип “ТОВ Промінь Розвитку”]

ТОВ “Промінь Розвитку”

м. Київ, вул. Промислова, 10

044 987 65 43

office@promin-development.com.ua

Дата: 15 грудня 2023 р.

№ листа: 215/22

До Прокуратури міста Києва

вул. Правосуддя, 3, м. Київ

Шановні представники Прокуратури міста Києва,

Ми отримали Ваш запит від 10 грудня 2023 р. з проханням надати документи, пов’язані з фінансовою діяльністю нашої компанії за період з січня по червень 2023 року.

Відповідно до Вашого запиту, додаємо копії фінансових звітів, банківських виписок…

Згідно зі статтею 93 Кримінально-процесуального кодексу України, ми надаємо запитувану інформацію у встановлені законом терміни.

Ми надіємося, що надана інформація буде сприяти вашому розслідуванню.

З повагою,

[Підпис]

Ірина Василівна Козлова

Головний бухгалтер

[Печатка “ТОВ Промінь Розвитку”]


Цей шаблон може бути адаптований для різних ситуацій та вимог, які висуваються в рамках запиту прокуратури, забезпечуючи юридично коректне та своєчасне реагування.

Ось ще один шаблон Листа-відповіді на запит прокуратури з посиланням на відповідні закони України:

Шановний(а) [вкажіть посаду та прізвище прокурора]!

На виконання Вашого запиту від [дата] стосовно [зазначте предмет запиту], надаємо відповідь.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про прокуратуру», письмові вимоги і запити прокурора підлягають обов’язковому виконанню не пізніше ніж у 10-денний строк з дня їх отримання.

У зв’язку з чим повідомляємо, що у встановлений термін з боку нашої організації [опис дій, вчинених для виконання вимог/запиту].

Наприклад:
Було здійснено внутрішнє розслідування фактів порушень, про які йшлося у Вашому запиті. За результатами розслідування до винних осіб застосовано дисциплінарні стягнення/передано матеріали до правоохоронних органів [вкажіть вжиті заходи].

З повагою,
[посада, підпис, ПІБ]

Звертайтеся, якщо потрібна допомога у формулюванні відповіді на конкретний запит від органів прокуратури.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: