Лист-відповідь на запит про надання публічної інформації

Лист-відповідь на запит про надання публічної інформації

Лист-відповідь на запит про надання публічної інформації в Україні є ключовим документом у сфері забезпечення права громадян на доступ до інформації. Це право закріплене в Законі України “Про доступ до публічної інформації”, який гарантує громадянам можливість отримувати інформацію від органів влади, органів місцевого самоврядування, а також інших суб’єктів, що володіють або розпоряджаються публічною інформацією.

Види та форми листів-відповідей можуть бути різними залежно від характеру запиту. Запит може стосуватися інформації про діяльність державних органів, документів, які мають публічний характер, статистичних даних, інформації про використання державних коштів та іншої інформації, яка не є конфіденційною або обмеженою в доступі.

Цей документ потрібен для забезпечення прозорості та відкритості державного управління, а також для підтримки громадянського суспільства. Він дозволяє громадянам контролювати діяльність органів влади та отримувати важливу інформацію, яка може впливати на їх життя і діяльність.

До основних вимог до листа-відповіді належить включення точної та повної інформації, яка відповідає змісту запиту. Лист повинен бути складений в офіційному стилі, з дотриманням норм ділового листування. Також важливо дотримуватися встановлених законодавством термінів для надання відповіді.

Лист-відповідь на запит про надання публічної інформації складається за наявності офіційного запиту на інформацію, який може бути поданий будь-якою фізичною або юридичною особою. Ці запити можуть бути адресовані до державних органів, місцевих органів влади, державних підприємств та інших організацій, які володіють або розпоряджаються публічною інформацією.

Сторонами у цьому документі є заявник (особа, яка звертається з запитом) та орган або організація, яка надає відповідь. Заявником може бути будь-яка зацікавлена особа, а відповідачем – представник відповідного органу чи організації.

Лист-відповідь на запит про надання публічної інформації зазвичай складається відповідальним співробітником або відділом організації, до якої був адресований запит. Це може бути співробітник прес-служби, відділу зв’язків з громадськістю, юридичного відділу чи іншого структурного підрозділу, в залежності від специфіки запитуваної інформації. Важливо, щоб відповідь була надана відповідно до законодавчих вимог та у встановлені терміни.

Загалом, лист-відповідь на запит про надання публічної інформації є важливим інструментом забезпечення відкритості та прозорості державного управління, сприяючи підзвітності влади перед громадськістю.

Приклади

Лист-відповідь на запит про надання публічної інформації

[Найменування відправника] [Адреса відправника] [Контактні дані відправника]

[Найменування отримувача] [Адреса отримувача] [Контактні дані отримувача]

[Номер і дата запиту]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого запиту від [дата] про надання публічної інформації, повідомляємо Вам наступне:

[Текст відповіді на запит]

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування відправника]

[Дата]

Законодавчі акти України, які регулюють лист-відповідь на запит про надання публічної інформації:

  • Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Особливості листа-відповідь на запит про надання публічної інформації

Лист-відповідь на запит про надання публічної інформації – це документ, який відправник надсилає отримувачу у відповідь на його запит про надання публічної інформації.

Лист-відповідь на запит про надання публічної інформації повинен містити такі відомості:

  • Відправника та отримувача листа;
  • Дату та номер запиту;
  • Текст відповіді на запит;
  • Підпис відправника.

Відповідь на запит про надання публічної інформації повинна бути надана в строк, установлений Законом України “Про доступ до публічної інформації”, тобто не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Текст відповіді на запит про надання публічної інформації повинен містити:

  • Відповідь на запит у повному обсязі або в обсязі, обмеженому відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
  • Пояснення причин, через які інформація не може бути надана в повному обсязі;
  • Відсилання до законодавства, яке регулює доступ до інформації, що запитується.

Приклади заповнення листа-відповіді на запит про надання публічної інформації:**

Приклад 1

[Найменування підприємства] [Адреса підприємства] [Контактні дані підприємства]

[Найменування органу місцевого самоврядування] [Адреса органу місцевого самоврядування] [Контактні дані органу місцевого самоврядування]

[Номер і дата запиту]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого запиту від 10.01.2024 про надання інформації про фінансові результати діяльності підприємства за 2023 рік, повідомляємо Вам наступне:

За результатами розгляду Вашого запиту повідомляємо, що інформація про фінансові результати діяльності підприємства за 2023 рік є відкритою і загальнодоступною. Ви можете отримати її на нашому веб-сайті за посиланням: [посилання].

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування підприємства]

[Дата]

Приклад 2

[Найменування органу місцевого самоврядування] [Адреса органу місцевого самоврядування] [Контактні дані органу місцевого самоврядування]

[Найменування підприємства] [Адреса підприємства] [Контактні дані підприємства]

[Номер і дата запиту]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого запиту від 20.07.2024 про надання інформації про перелік підприємств, які отримали субсидії з державного бюджету за 2023 рік, повідомляємо Вам наступне:

За результатами розгляду Вашого запиту повідомляємо, що інформація про перелік підприємств, які отримали субсидії з державного бюджету за 2023 рік, є відкритою і загальнодоступною. Ви можете отримати її на веб-сайті Міністерства фінансів України за посиланням: [посилання].

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування органу місцевого самоврядування]

[Дата]

Створення шаблону листа-відповіді на запит про надання публічної інформації в Україні вимагає дотримання законодавчих норм та принципів ефективного ділового спілкування. Ось приклад такого шаблону:


Шаблон: Лист-відповідь на запит про надання публічної інформації

[Логотип організації/фірмовий бланк]

[Назва організації]

[Адреса організації]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Номер телефону]

[Електронна адреса]

Дата: [дата]

№ листа: [номер листа]

До [П.І.Б. заявника або назва юридичної особи]

[Адреса заявника]

Шановний(а) [Прізвище та ім’я заявника],

Ми отримали Ваш запит від [дата запиту] з проханням надати інформацію про [короткий опис запитуваної інформації].

[Тут надайте відповідь на запит, включаючи всю запитувану інформацію. Якщо інформація не може бути надана, вкажіть чіткі причини, з посиланням на відповідні законодавчі акти.]

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, ми надаємо [опишіть, які конкретно документи або дані надаються].

Ми надіємося, що надана інформація буде відповідати Вашим запитам та потребам.

З повагою,

[Підпис]

[П.І.Б. відповідальної особи]

[Посада відповідальної особи]

[Печатка організації (за наявності)]


Приклад заповнення:

[Логотип “Міська Рада”]

Міська Рада міста Івано-Франківськ

вул. Міська, 1, м. Івано-Франківськ

0342 55 67 89

citycouncil@ifrankivsk.ua

Дата: 20 березня 2023 р.

№ листа: 245/03

До Івана Петровича Середюка

вул. Центральна, 5, м. Івано-Франківськ

Шановний Іване Петровичу,

Ми отримали Ваш запит від 15 березня 2023 р. з проханням надати інформацію про плани міського бюджету на 2023 рік.

Відповідно до Вашого запиту, надсилаємо копії документів, що містять інформацію про плани міського бюджету на 2023 рік.

Відповідно до статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, ми зобов’язані забезпечити доступ до запитуваної інформації.

Ми сподіваємося, що ця інформація буде корисною для Вас.

З повагою,

[Підпис]

Олександра Володимирівна Коваленко

Секретар міської ради

[Печатка Міської Ради]


Цей шаблон може бути адаптований для різних запитів та потреб, враховуючи специфіку запитуваної інформації та відповідні законодавчі рамки.

Ось ще один шаблон Листа-відповіді на запит про надання публічної інформації з посиланням на відповідні закони України:

Шановний(а) [ім’я та прізвище запитувача]!

На виконання Вашого запиту від [дата] про надання публічної інформації щодо [зазначте суть запиту], керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», повідомляємо.

Відповідно до статті 20 згаданого Закону, рішення про надання публічної інформації приймається протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.

У зв’язку з цим, надаємо таку запитувану Вами інформацію:
[викладіть інформацію або пояснення про неможливість її надання].

Наприклад:
Згідно з рішенням комісії нашої організації (протокол No5 від 03.12.2022), частина запитуваної Вами інформації належить до конфіденційної, тому не підлягає оприлюдненню. Решта інформації додається до листа.

З повагою,
[посада, підпис, ПІБ]

Звертайтеся у разі потреби допомоги з формулюванням відповіді на запит публічної інформації.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: