Лист-відповідь на адвокатський запит

Лист-відповідь на адвокатський запит

Лист-відповідь на адвокатський запит в Україні є важливим документом у правовій практиці, який використовується для формальної відповіді на запит, зроблений адвокатом в інтересах його клієнта. Цей тип листування має велике значення для правових процесів, оскільки забезпечує обмін важливою інформацією між сторонами, які беруть участь у юридичному процесі.

Види і форми листів-відповідей можуть варіюватися залежно від характеру запиту. Адвокатський запит може стосуватися надання документів, інформації про певні юридичні події, фактичних обставин, свідчень, доказів тощо. Такі запити часто мають місце у цивільних, кримінальних, господарських та інших юридичних справах.

Лист-відповідь на адвокатський запит потрібен для того, щоб забезпечити належний правовий процес, зокрема, щодо збору та надання доказів, виконання процесуальних обов’язків та ведення справи відповідно до закону. Відповідь на такий запит має бути точною, об’єктивною та вчасною, оскільки вона може мати значний вплив на результати юридичного процесу.

Щодо вимог до листа-відповіді, важливо, щоб він був складений відповідно до юридичних стандартів та професійної етики. Лист повинен містити чітку інформацію, відповідаючи на всі питання або пункти, порушені в запиті. Також важливо дотримуватися конфіденційності та захисту персональних даних, якщо це стосується запиту.

Лист-відповідь на адвокатський запит складається у відповідь на офіційний запит від адвоката. Сторонами у цьому документі є адвокат, який надіслав запит, та особа або організація, яка надає відповідь. Адвокат діє від імені та в інтересах свого клієнта, тоді як відповідач може бути фізичною або юридичною особою, що має інформацію або документи, запитані адвокатом.

Лист повинен бути оформлений на фірмовому бланку (якщо такий є), з вказівкою дати, номера листа, а також контактної інформації відправника та одержувача. Лист має бути підписаний відповідальною особою, яка має повноваження надавати таку інформацію.

Лист-відповідь на адвокатський запит, як правило, складається відповідальним співробітником, юридичним відділом або керівництвом організації. Важливо, щоб відповідь була складена компетентною особою, оскільки вона може мати значний вплив на перебіг та результат юридичного процесу.

Таким чином, лист-відповідь на адвокатський запит є важливою частиною юридичної комунікації, яка допомагає забезпечити належний хід правових процедур та сприяє захисту прав та інтересів усіх зацікавлених сторін.

Приклади

Лист-відповідь на адвокатський запит

[Найменування відправника] [Адреса відправника] [Контактні дані відправника]

[Найменування отримувача] [Адреса отримувача] [Контактні дані отримувача]

[Номер і дата адвокатського запиту]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого адвокатського запиту від [дата] про надання інформації, повідомляємо Вам наступне:

[Текст відповіді на адвокатський запит]

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування відправника]

[Дата]

Законодавчі акти України, які регулюють лист-відповідь на адвокатський запит:

  • Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”

Особливості листа-відповідь на адвокатський запит

Лист-відповідь на адвокатський запит – це документ, який відправник надсилає отримувачу у відповідь на його адвокатський запит.

Лист-відповідь на адвокатський запит повинен містити такі відомості:

  • Відправника та отримувача листа;
  • Дату та номер адвокатського запиту;
  • Текст відповіді на адвокатський запит;
  • Підпис відправника.

Відповідь на адвокатський запит повинна бути надана в строк, установлений Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, тобто не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Текст відповіді на адвокатський запит повинен містити:

  • Відповідь на запит у повному обсязі або в обсязі, обмеженому відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”;
  • Пояснення причин, через які інформація не може бути надана в повному обсязі;
  • Відсилання до законодавства, яке регулює доступ до інформації, що запитується.

Приклади заповнення листа-відповіді на адвокатський запит:**

Приклад 1

[Найменування підприємства] [Адреса підприємства] [Контактні дані підприємства]

[Найменування адвоката] [Адреса адвоката] [Контактні дані адвоката]

[Номер і дата адвокатського запиту]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого адвокатського запиту від 10.01.2024 про надання інформації про фінансові результати діяльності підприємства за 2023 рік, повідомляємо Вам наступне:

За результатами розгляду Вашого запиту повідомляємо, що інформація про фінансові результати діяльності підприємства за 2023 рік є відкритою і загальнодоступною. Ви можете отримати її на нашому веб-сайті за посиланням: [посилання].

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування підприємства]

[Дата]

Приклад 2

[Найменування органу місцевого самоврядування] [Адреса органу місцевого самоврядування] [Контактні дані органу місцевого самоврядування]

[Найменування адвоката] [Адреса адвоката] [Контактні дані адвоката]

[Номер і дата адвокатського запиту]

Шановний [ПІБ],

відповідно до Вашого адвокатського запиту від 20.07.2024 про надання інформації про перелік підприємств, які отримали субсидії з державного бюджету за 2023 рік, повідомляємо Вам наступне:

За результатами розгляду Вашого запиту повідомляємо, що інформація про перелік підприємств, які отримали субсидії з державного бюджету за 2023 рік, є відкритою і загальнодоступною. Ви можете отримати її на веб-сайті Міністерства фінансів України за посиланням: [посилання].

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Найменування органу місцевого самоврядування]

[Дата]

Окремо зазначимо, що у разі, якщо адвокатський запит стосується інформації, яка є конфіденційною, відправник повинен повідомити адвоката про це і відмовити у наданні такої інформації.

Створення шаблону листа-відповіді на адвокатський запит в Україні повинно відповідати загальним правилам юридичного листування, хоча в більшості випадків пряме посилання на конкретні закони не є обов’язковим. Ось приклад такого шаблону:


Шаблон: Лист-відповідь на адвокатський запит

[Логотип організації/Фірмовий бланк]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Назва організації]

[Адреса організації]

[Номер телефону]

[Електронна адреса]

Дата: [дата]

№ листа: [номер листа]

До [П.І.Б. адвоката]

[Назва адвокатської фірми/компанії]

[Адреса адвокатської фірми/компанії]

Шановний(а) [Прізвище адвоката],

Ми отримали Ваш запит від [дата отримання запиту] стосовно [короткий опис суті запиту].

[Тут надайте відповідь на запит, зазначивши необхідну інформацію або статус запитуваних документів. Якщо запитувана інформація або документи не можуть бути надані, вкажіть чіткі причини, з посиланням на відповідні законодавчі норми, якщо це застосовно].

Ми вдячні за Ваше звернення та готові сприяти у вирішенні порушених питань в межах наших повноважень та відповідно до чинного законодавства.

З повагою,

[Підпис]

[П.І.Б. відповідальної особи]

[Посада відповідальної особи]


Приклад заповнення:

[Логотип “ТОВ Юридичні Рішення”]

ТОВ “Юридичні Рішення”

м. Київ, вул. Правова, 7

044 987 65 43

office@legaldecisions.com.ua

Дата: 5 липня 2023 р.

№ листа: 202/23

До Петра Васильовича Іваненка

Адвокатська фірма “Право і Захист”

вул. Юридична, 12, м. Київ

Шановний Петре Васильовичу,

Ми отримали Ваш запит від 1 липня 2023 р. з проханням надати документи, пов’язані зі справою № [номер справи].

У відповідь на Ваш запит повідомляємо, що всі запитувані документи були надіслані на Вашу електронну адресу. Будь ласка, перевірте Вашу поштову скриньку, включаючи папку “Спам”.

Ми завжди відкриті до співпраці з Вами та Вашими клієнтами, дотримуючись при цьому положень чинного законодавства України.

З повагою,

[Підпис]

Олександра Михайлівна Сидоренко

Директор


Цей шаблон може бути адаптований для різних ситуацій, залежно від специфіки запиту та вимог адвоката. Важливо забезпечити, щоб лист був чітким, інформативним та відповідав усім нормам професійного ділового листування.

Ось ще один шаблон Листа-відповіді на адвокатський запит з посиланням на відповідні закони України:

Шановний(а) [ім’я та прізвище адвоката]!

На виконання Вашого адвокатського запиту від [дата] в інтересах Вашого клієнта пана/пані [ПІБ клієнта], щодо [зазначте суть запиту], повідомляємо наступне.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатський запит має бути розглянутий протягом 5 робочих днів з дня його отримання.

З огляду на зазначені вимоги законодавства, надаємо таку інформацію на виконання Вашого запиту:
[викладіть запитувану інформацію або наведіть обґрунтовані підстави неможливості її надання].

Сподіваємося, що це сприятиме захисту прав та інтересів Вашого клієнта.

З повагою,
[посада, підпис, ПІБ]

Звертайтеся, якщо потрібна допомога у формулюванні відповіді на конкретний адвокатський запит.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: