Лист від правонаступника до боржника щодо повернення залишку коштів за Договором

Лист від правонаступника до боржника щодо повернення залишку коштів за Договором

Лист від правонаступника до боржника щодо повернення залишку коштів за Договором є документом, який використовується в цивільних правовідносинах в Україні для забезпечення виконання зобов’язань, переданих від однієї особи іншій. Цей документ має важливе значення у випадках, коли права та обов’язки за договором переходять від однієї сторони (правонаступника) до іншої.

Цей лист може бути складений у різних формах, залежно від конкретних обставин справи та вимог сторін. Зазвичай він має форму офіційного ділового листа, що містить всі необхідні реквізити та обґрунтування запиту.

Лист від правонаступника до боржника потрібен для офіційного повідомлення боржнику про зміну особи, якій він зобов’язаний виконати певні умови договору, у цьому випадку – повернення залишку коштів. Цей документ може використовуватися для забезпечення юридичної чіткості та формального підтвердження зміни сторони, яка має право на виконання зобов’язань.

Лист складається за умови, що відбулася зміна правонаступника за договором (наприклад, через продаж бізнесу, спадкування, реорганізацію юридичної особи тощо). Він повинен містити зазначення про таку зміну та обґрунтування необхідності виконання зобов’язань саме новим правонаступником.

Сторонами в листі виступають правонаступник, який складає лист, та боржник, до якого цей лист адресований. Правонаступник у листі представляє свої інтереси, вказуючи на своє право на виконання зобов’язань згідно з умовами договору.

Щодо вимог до оформлення, лист повинен бути складений в офіційному діловому стилі, містити всі необхідні реквізити (дату, адресу, назву та інші дані сторін), посилання на відповідний договір та його умови, а також чітке обґрунтування запиту. Важливо також додати копії документів, що підтверджують права правонаступника (наприклад, договір про передачу прав, свідоцтво про спадкування тощо).

Лист зазвичай складається самим правонаступником або його представником (наприклад, юристом чи адвокатом). Після складання листа його слід надіслати боржнику офіційними каналами забезпечення отримання (рекомендована поштова відправка, кур’єрські служби, електронна пошта з підтвердженням отримання тощо).

Приклади

Ось шаблон листа від правонаступника до боржника щодо повернення залишку коштів за Договором:


[Назва організації/ПІБ правонаступника] [Адреса] [Телефон] [Електронна пошта]

[Дата]

До [Назва організації/ПІБ боржника] [Адреса боржника]

Лист від правонаступника щодо повернення залишку коштів за Договором № [номер договору]

Шановний(-а) [ім’я та прізвище боржника або назва організації],

Я, [ПІБ правонаступника], як правонаступник за Договором № [номер договору] від [дата укладання договору], що був укладений між [назва організації/ПІБ первісної сторони] та Вашою організацією/Вами, звертаюся з проханням про повернення залишку коштів в сумі [сума залишку коштів], що залишилися невиплаченими станом на [дата].

Згідно з умовами зазначеного Договору та відповідно до статті [відповідна стаття Цивільного кодексу України/іншого закону], права та обов’язки первісної сторони переходять до мене як правонаступника. В додатку до цього листа Ви можете знайти копії документів, що підтверджують мої права як правонаступника, включаючи [указати відповідні документи, наприклад, договір про передачу прав, свідоцтво про спадкування тощо].

Прошу здійснити виплату зазначеної суми на рахунок [номер банківського рахунку], що належить мені як правонаступнику, не пізніше [кінцевий термін для виплати].

Дякую за увагу до цього листа та очікую на оперативне вирішення цього питання.

З повагою, [Підпис] [ПІБ правонаступника]

Додатки:

 1. Копія документу, що підтверджує мої права як правонаступника.
 2. Копія Договору № [номер договору].

Цей шаблон є універсальним прикладом і може бути адаптований відповідно до конкретних обставин справи та особистих даних правонаступника. Важливо вказати всі необхідні дані для ідентифікації договору та правонаступності, а також чітко сформулювати вимогу про повернення коштів.

Лист від правонаступника до боржника щодо повернення залишку коштів за Договором

[Найменування правонаступника]

[Адреса правонаступника]

[Ідентифікаційний код правонаступника]

[Найменування боржника]

[Адреса боржника]

[Ідентифікаційний код боржника]

[Дата]

Лист № [номер листа]

Шановний [Прізвище, ім’я, по батькові боржника]!

[Найменування правонаступника] повідомляє Вам, що на підставі [підстава правонаступництва] є правонаступником [найменування особи, яка була стороною Договору] за Договором [найменування Договору] від [дата Договору].

Відповідно до пункту [пункт Договору] Договору, [найменування особи, яка була стороною Договору] зобов’язана сплатити [сума] гривень.

На даний час, станом на [дата], заборгованість за Договором складає [сума] гривень.

Просимо Вас протягом [термін] днів з дня отримання цього листа сплатити заборгованість за Договором у повному обсязі.

У разі невиконання Вами даного вимоги, [найменування правонаступника] буде змушено звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості.

З повагою,

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

Приклади заповнення

[Найменування правонаступника]

ТОВ “Альфа”

[Адреса правонаступника]

[Ідентифікаційний код правонаступника]

[Найменування боржника]

ОСОБА_1

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Адреса боржника]

[Ідентифікаційний код боржника]

[Дата]

Лист № 1

Шановний ОСОБА_1!

ТОВ “Альфа” повідомляє Вам, що на підставі договору купівлі-продажу від 20 січня 2023 року є правонаступником ТОВ “Бета” за договором поставки від 10 січня 2023 року.

Відповідно до пункту 4 договору поставки, ТОВ “Бета” зобов’язана сплатити ТОВ “Альфа” за поставлені товари суму 100 000 гривень.

На даний час, станом на 30 січня 2023 року, заборгованість ТОВ “Бета” перед ТОВ “Альфа” складає 100 000 гривень.

Просимо Вас протягом 10 днів з дня отримання цього листа сплатити заборгованість за договором у повному обсязі.

У разі невиконання Вами даного вимоги, ТОВ “Альфа” буде змушено звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості.

З повагою,

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Директор]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок правонаступництва

 • Цивільний кодекс України;
 • Господарський кодекс України.

Особливості заповнення листа

 • У листі необхідно вказати найменування правонаступника та його адресу.
 • У листі необхідно вказати найменування боржника та його адресу.
 • У листі необхідно вказати найменування та дату договору, за яким виникла заборгованість.
 • У листі необхідно вказати суму заборгованості.
 • У листі необхідно встановити строк для погашення заборгованості.
 • Лист підписується особою, яка його направляє.

Додаткові поради

 • Лист від правонаступника до боржника щодо повернення залишку коштів за Договором може бути направлений рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 • У разі невиконання боржником вимоги про погашення заборгованості, правонаступник має право звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості.

Ось ще один приклад шаблону листа від правонаступника до боржника щодо повернення залишку коштів за договором:

БОРЖНИКУ


адреса

ЛИСТ щодо повернення залишку коштів за Договором

Шановний ___________________!

Інформую Вас, що відповідно до статті 618 Цивільного кодексу України, у зв’язку зі смертю Кредитора ___________ (ПІБ Кредитора) “” ________ 20 року, я як його/її правонаступник, маю право вимагати виконання зобов’язань за Договором No ___ від “” _______ 20 року.

Згідно умов Договору Ви отримали від Кредитора грошові кошти в сумі ________ грн на строк до “” ________ 20 року.

Станом на дату смерті Кредитора “” _______ 20 року за Договором залишилась непогашеною сума в розмірі _________ грн.

На підставі викладеного, прошу Вас повернути мені як правонаступнику Кредитора за Договором суму непогашеної заборгованості у розмірі _________ грн не пізніше “” ________ 20 року.

У разі невиконання моєї вимоги, я буду змушений/змушена звернутися до суду з відповідним позовом.

Додатки:

 1. Копія Договору No__ від “” ________ 20 року.
 2. Копія свідоцтва про смерть ________ (ПІБ Кредитора).
 3. Копія документа, що підтверджує моє право на спадщину.

З повагою,


(ПІБ, підпис)

“_” _____________ 20 року

Ось ще один приклад заповненого листа від правонаступника до боржника щодо повернення залишку коштів за договором:

БОРЖНИКУ Іванову Івану Івановичу м. Київ, вул. Шевченка, буд. 5, кв. 1

ЛИСТ щодо повернення залишку коштів за Договором

Шановний Іванов Іван Іванович!

Інформую Вас, що відповідно до статті 618 Цивільного кодексу України, у зв’язку зі смертю Кредитора Петренко Петра Петровича 15 січня 2023 року, я як його правонаступник, маю право вимагати виконання зобов’язань за Договором No 123 від 01 червня 2022 року.

Згідно умов Договору Ви отримали від Кредитора грошові кошти в сумі 50 000 грн на строк до 01 червня 2023 року.

Станом на дату смерті Кредитора 15 січня 2023 року за Договором залишилась непогашеною сума в розмірі 40 000 грн.

На підставі викладеного, прошу Вас повернути мені як правонаступнику Кредитора за Договором суму непогашеної заборгованості у розмірі 40 000 грн не пізніше 01 лютого 2023 року.

У разі невиконання моєї вимоги, я буду змушений звернутися до суду з відповідним позовом.

Додатки:

 1. Копія Договору No123 від 01 червня 2022 року.
 2. Копія свідоцтва про смерть Петренко Петра Петровича.
 3. Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом на ім’я Іваненко Іван Іванович.

З повагою, Іваненко Іван Іванович


(підпис)

20 січня 2023 року

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: