Лист про надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством

Лист про надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством

Лист про надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством є документом, який має велике значення в юридичних та комерційних відносинах. Цей лист є формою офіційного запиту або відповіді, який стосується внутрішньої структури і правил діяльності компанії. Він використовується для надання чи отримання інформації про статутні документи товариства, його керівні органи, а також про правила та процедури, які регулюють діяльність компанії.

Цей документ може бути необхідним в різних ситуаціях. Наприклад, він може знадобитися потенційним інвесторам, партнерам або регулюючим органам, які хочуть зрозуміти структуру управління компанією та її правові основи. Також лист може бути потрібний для участі в тендерах, де зазначена інформація є частиною вимог до учасників.

Лист може приймати різні форми: це може бути письмовий документ на фірмовому бланку, електронний лист або інший документ, який офіційно підтверджує запитувану інформацію. Головне, щоб він містив всі необхідні юридичні відомості про компанію.

Щодо вимог до листа, важливо, щоб він містив чітку і точну інформацію про статутні документи компанії, склад органів керування, їхні повноваження та процедури прийняття рішень. Це може включати дані про статут компанії, рішення зборів учасників або акціонерів, протоколи засідань керівних органів, а також іншу релевантну інформацію.

У листі, як правило, виступають дві сторони: сторона, яка надає запит (може бути інвестором, бізнес-партнером, державним органом тощо), та сторона, яка надає інформацію (зазвичай сама компанія).

При оформленні листа важливо дотримуватися наступних вимог:

 • Документ повинен містити назву та контактні дані обох сторін.
 • Важливо чітко вказати запитувану інформацію та її мету.
 • Лист повинен бути складений в офіційному та професійному стилі.
 • Всю інформацію слід подати точно та повно.

Лист зазвичай складає юридичний відділ або уповноважена особа в компанії. Це пов’язано з тим, що для правильного та точного відображення юридичної інформації потрібні відповідні знання та досвід. Лист повинен бути підписаний відповідальною особою і, за потреби, засвідчений печаткою компанії.

Важливо пам’ятати, що такий лист не тільки надає інформацію, але і є відображенням репутації та професійного підходу компанії, тому до його складання слід підходити відповідально.

Приклади

Ось приклад шаблону листа про надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством, з врахуванням відповідних законів України:


[Назва вашої компанії]
[Юридична адреса]
[Контактні дані: телефон, електронна пошта]
[ЄДРПОУ/Інший ідентифікатор]

[Дата]

До
[Назва організації/особи, яка запитує інформацію]
[Юридична/поштова адреса організації/особи]
[Контактні дані]

Лист про надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством

Шановні [Пані та Панове/назва організації/ім’я особи],

На виконання Вашого запиту від [дата запиту], надсилаємо Вам інформацію стосовно статутних документів та органів керування нашого товариства відповідно до чинного законодавства України.

Статутний документ нашого товариства, що включає [перелік статутних документів, наприклад: Статут, Протоколи засідань зборів акціонерів тощо], був затверджений [дата затвердження] та зареєстрований відповідно до вимог Цивільного кодексу України та інших відповідних законодавчих актів.

Органи керування товариства включають [перелік органів, наприклад: Загальні збори учасників, Наглядова рада, Виконавчий директор], які діють згідно з положеннями вищезазначених документів та відповідно до Закону України “Про господарські товариства”.

Відповідно до ваших запитів, додаємо копії [вказати конкретні документи, які додаються].

Будь ласка, зверніть увагу, що вся надана інформація є конфіденційною та використовується виключно в межах мети запиту, вказаного у Вашому листі.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання або потреба в додатковій інформації, будь ласка, не вагайтеся зв’язатися з нами.

З повагою,

[Підпис]
[ПІБ уповноваженої особи]
[Посада]


Приклад заповнення:

ТОВ “УкрТехІнвест”
вул. Прикладна, 10, Київ, 03056
Тел: +380 44 123 4567
Email: info@ukrtechinvest.com
ЄДРПОУ 12345678

10 лютого 2024 р.

До
ТОВ “Бізнес-Партнер”
вул. Співпраці, 5, Одеса, 65000

Лист про надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством

[Текст шаблону з відповідними змінами]

З повагою,

[Підпис]
Іван Іваненко
Директор


Цей шаблон є прикладом і може вимагати адаптації залежно від конкретної ситуації та вимог запитуючої сторони.

Лист про надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством

[Найменування особи, яка звертається]

[Адреса особи, яка звертається]

[Ідентифікаційний код особи, яка звертається]

[Найменування товариства]

[Адреса товариства]

[Ідентифікаційний код товариства]

[Дата]

Лист № [номер листа]

Директору товариства [найменування товариства]

[Прізвище, ім’я, по батькові директора]

Шановний [Прізвище, ім’я, по батькові директора]!

[Найменування особи, яка звертається] звертається до Вас з вимогою надати наступну інформацію стосовно статутних документів та органів керування товариства:

 • [перелік інформації].

Відповідь просимо надати протягом [термін] днів з дня отримання цього листа.

З повагою,

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

Приклади заповнення

[Найменування особи, яка звертається]

ТОВ “Альфа”

[Адреса особи, яка звертається]

[Ідентифікаційний код особи, яка звертається]

[Найменування товариства]

ТОВ “Бета”

[Адреса товариства]

[Ідентифікаційний код товариства]

[Дата]

Лист № 1

Директору товариства ТОВ “Бета”

ОСОБА_1

Шановний ОСОБА_1!

ТОВ “Альфа” звертається до Вас з вимогою надати наступну інформацію стосовно статутних документів та органів керування товариства ТОВ “Бета”:

 • копію Статуту товариства;
 • перелік осіб, які є членами виконавчого органу товариства, із зазначенням їхніх посад та повноважень;
 • перелік осіб, які є членами наглядової ради товариства, із зазначенням їхніх посад та повноважень.

Відповідь просимо надати протягом 10 днів з дня отримання цього листа.

З повагою,

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Директор]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством

 • Цивільний кодекс України;
 • Господарський кодекс України;
 • Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

Особливості заповнення листа

 • У листі необхідно вказати найменування особи, яка звертається, та її адресу.
 • У листі необхідно вказати найменування товариства, до якого звертається особа, та його адресу.
 • У листі необхідно перерахувати інформацію, яку особа просить надати.
 • У листі необхідно вказати строк, у який товариство має надати інформацію.
 • Лист підписується особою, яка його направляє.

Додаткові поради

 • Лист про надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством може бути направлений рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 • У разі невиконання товариством вимоги про надання інформації, особа, яка звертається, має право звернутися до суду з позовом про визнання недійсними рішень органів товариства, прийнятих без надання такої інформації.

Ось ще один приклад шаблону листа про надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством:

Начальнику управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


(ПІБ)


(найменування товариства)


(адреса товариства)

ЛИСТ про надання інформації

Шановний ________________!

На виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» надаємо Вам інформацію стосовно статутних документів та органів керування товариства станом на «_» ___________ 20 року:

 1. Статут товариства (редакція від «_» _______ 20 року).
 2. Склад наглядової ради:
 • Голова наглядової ради – ПІБ
 • Члени наглядової ради: ПІБ
 1. Склад правління:
 • Голова правління – ПІБ
 • Члени правління: ПІБ
 1. Ревізійна комісія:
 • Голова ревізійної комісії – ПІБ
 • Члени ревізійної комісії: ПІБ

Додатки:

 1. Копія Статуту товариства на __ арк.
 2. Витяги з протоколів засідань органів управління товариства на __ арк.

З повагою,


(Посада, підпис, ПІБ)

Ось приклад заповненого листа про надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством:

Начальнику управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Іваненко І.П.

ПАТ “Промислова компанія” м. Київ, вул. Промислова, 5

ЛИСТ про надання інформації

Шановна Іваненко І.П.!

На виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» надаємо Вам інформацію стосовно статутних документів та органів керування товариства станом на 01 січня 2023 року:

 1. Статут ПАТ “Промислова компанія” (редакція від 15.05.2022 року).
 2. Склад наглядової ради:
 • Голова наглядової ради – Іваненко Іван Іванович
 • Члени наглядової ради: Петренко Петро Петрович, Сидоренко Сергій Сергійович
 1. Склад правління:
 • Голова правління – Савченко Сергій Савич
 • Члени правління: Коваленко Катерина Сергіївна, Миколайчук Микола Володимирович
 1. Ревізійна комісія:
 • Голова ревізійної комісії – Соловйова Світлана Петрівна
 • Члени ревізійної комісії: Кравченко Катерина Іванівна, Романенко Роман Олександрович

Додатки:

 1. Копія Статуту ПАТ “Промислова компанія” на 18 арк.
 2. Витяги з протоколів засідань органів управління товариства на 5 арк.

З повагою, Голова правління ПАТ “Промислова компанія” __________________________ Савченко С.С.

05 січня 2023 р.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: