Лист-претензія стосовно сплати заборгованості за поставлений товар

Претензія стосовно сплати заборгованості за поставлений товар

Претензія щодо сплати заборгованості за поставлений товар в Україні є юридично значущим документом, який використовується в комерційних відносинах. Це офіційний лист, який відправляється продавцем товару покупцеві у випадку, коли останній не виконав своїх зобов’язань за договором, зокрема не сплатив за поставлений товар.

Претензія має певні вимоги до оформлення та змісту. Вона повинна містити повні та точні назви сторін, їх юридичні адреси, реквізити, а також посилання на договір, в рамках якого виникла заборгованість. У документі детально описується суть проблеми: вказується сума заборгованості, терміни поставки товару та терміни оплати, які були порушені. Також в претензії зазвичай зазначаються вимоги продавця до покупця, наприклад, про необхідність сплатити борг протягом визначеного терміну.

Претензія є важливою частиною досудового врегулювання спорів. Вона дає покупцеві можливість виправити ситуацію без звернення до суду, а також служить доказом у разі подальшого судового розгляду. Згідно з цивільним законодавством України, наявність претензії та відповідь на неї можуть бути враховані судом при прийнятті рішення.

Претензію складає продавець (або його юридичний представник), який виступає стороною-вимогодавцем. Вона має бути складена в письмовій формі та відправлена покупцеві, який виступає стороною-боржником. Документ зазвичай складається на фірмовому бланку організації-вимогодавця та підписується уповноваженою особою. Важливо, що претензія повинна містити доказ доставки боржнику, що зазвичай здійснюється через рекомендований лист з повідомленням про вручення або через кур’єрську службу.

Існують різні форми претензій залежно від сфери діяльності та специфіки договірних відносин. Наприклад, претензія може бути складена у вигляді простого листа, юридичної заяви або навіть електронного документа, якщо така форма передбачена договором або є прийнятною для обох сторін.

Основна мета претензії – спонукати боржника до виконання своїх зобов’язань, уникнення судових процедур та мінімізація втрат від порушення умов договору. У випадку, коли боржник не реагує на претензію або відмовляється виконувати вимоги, продавець може використовувати цей документ як основу для подальшого звернення до суду.

Важливо, що претензія повинна бути складена коректно, з урахуванням всіх вимог законодавства, щоб уникнути подальших юридичних проблем та забезпечити її ефективність як засобу вирішення конфлікту.

Приклади

Цей шаблон може бути адаптований залежно від конкретних обставин та вимог договору. Важливо враховувати, що цей шаблон є загальним, і для конкретних ситуацій можуть знадобитися додаткові юридичні консультації.


Шаблон Претензії про Сплату Заборгованості за Поставлений Товар

Шапка документа:
[Назва організації-вимогодавця]
[Юридична адреса]
[Контактний телефон, електронна пошта]
[Реквізити організації]

До:
[Назва організації-боржника]
[Юридична адреса]
[Реквізити організації-боржника]

Дата:
[дата відправлення претензії]

Номер претензії:
[номер за внутрішнім реєстром]


Претензія
про сплату заборгованості за поставлений товар

На підставі договору поставки № [номер договору] від [дата договору], згідно з яким [Назва організації-вимогодавця] (далі – Постачальник) зобов’язувався поставити, а [Назва організації-боржника] (далі – Покупець) прийняти та оплатити товар, інформуємо про наступне.

Згідно з умовами зазначеного договору, товар було поставлено і передано Покупцю [конкретна дата поставки]. Однак, станом на [дата складання претензії], Покупець не виконав свої зобов’язання за договором, зокрема, не здійснив оплату за поставлений товар на суму [зазначити суму заборгованості].

На підставі ст. 526 Цивільного кодексу України, яка передбачає відповідальність за невиконання грошових зобов’язань, вимагаємо негайно погасити заборгованість у розмірі [сума заборгованості], а також сплатити пеню за прострочення платежу згідно з умовами договору або за ставкою [вказати ставку пені, якщо вона передбачена договором або законодавством].

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язання у строк, Постачальник має право вимагати від Покупця відшкодування збитків, спричинених простроченням платежу.

Ми надаємо Покупцю строк до [кінцева дата для виконання вимог] для погашення заборгованості та сплати пені. У випадку, якщо заборгованість не буде погашена в цей термін, ми залишаємо за собою право звернутися до суду для стягнення боргу, пені, збитків, а також витрат на юридичне обслуговування.

Додатки:

 1. Копія договору поставки № [номер договору].
 2. Акт виконаних робіт від [дата акту].
 3. Розрахунковий документ, що підтверджує наявність заборгованості.

З повагою,
[Підпис]
[П.І.Б. уповноваженої особи]
[Посада уповноваженої особи]
[Дата]


Приклад Заповнення:

Шапка документа:
ТОВ “ПромТехноПостач”
79000, м. Львів, вул. Зелена, 12
Тел: +380 32 123 4567
Email: info@promtechno.ua
ЄДРПОУ: 12345678

До:
ПП “Агро-Юг”
65000, м. Одеса, вул. Портова, 5
ЄДРПОУ: 87654321

Дата:
15 січня 2024 р.

Номер претензії:
1/01-2024


Претензія про сплату заборгованості за поставлений товар

На підставі договору поставки № 78/2023 від 12 квітня 2023 р., згідно з яким ТОВ “ПромТехноПостач” (далі – Постачальник) зобов’язувався поставити, а ПП “Агро-Юг” (далі – Покупець) прийняти та оплатити товар, інформуємо про наступне.

[далі текст за шаблоном]


Цей шаблон та приклад заповнення демонструють основні елементи, які мають бути присутні в претензії. Важливо адаптувати текст до конкретних умов вашого договору та індивідуальних обставин. Завжди рекомендується звертатися до юридичного радника для перевірки відповідності документа законодавству та договірним умовам.

Претензія

До [найменування постачальника]

[адреса постачальника]

[Ідентифікаційний код постачальника]

від [прізвище, ім’я, по батькові покупця]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[адреса покупця]

[ідентифікаційний код покупця]

Претензія стосовно сплати заборгованості за поставлений товар

Я, [прізвище, ім’я, по батькові покупця], [дата народження] року народження, паспорт [серія, номер] виданий [органом, який видав паспорт], [адреса реєстрації], [ідентифікаційний код], звертаюся до Вас з претензією стосовно сплати заборгованості за поставлений товар.

[Дата] між нами було укладено договір поставки № [номер договору], відповідно до якого Ви зобов’язалися поставити мені товар на суму [сума] грн. Товар був поставлений [дата].

Згідно з умовами договору, Ви зобов’язалися сплатити вартість товару у строк до [дата]. Однак, станом на [дата] заборгованість за поставлений товар у розмірі [сума] грн. Вами не сплачена.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо боржник не сплачує боргу в строк, встановлений договором або законом, кредитор має право вимагати від боржника сплати боргу та відсотків на суму боргу.

У зв’язку з викладеним, прошу Вас сплатити заборгованість за поставлений товар у розмірі [сума] грн. у строк до [дата].

У разі невиконання вимоги протягом зазначеного строку, я буду змушений/на звернутися до суду.

Додаток:

 • копія договору поставки № [номер договору];
 • копія товарної накладної;
 • інші докази, які підтверджують факт поставки товару та наявність заборгованості.**

**Дата

[Підпис покупця]**

[Підпис представника покупця]

Приклади заповнення

Вказується інформація про покупця:

 • прізвище, ім’я, по батькові покупця;
 • дата народження покупця;
 • паспортні дані покупця;
 • адреса реєстрації покупця;
 • ідентифікаційний код покупця.

Вказується інформація про постачальника:

 • найменування постачальника;
 • адреса постачальника;
 • ідентифікаційний код постачальника.

Вказується інформація про договір поставки:

 • номер договору;
 • дата укладення договору;
 • вартість товару.

Вказується інформація про заборгованість:

 • сума заборгованості;
 • дата, до якої повинна бути сплачена заборгованість.

До претензії додаються наступні документи:

 • копія договору поставки;
 • копія товарної накладної;
 • інші докази, які підтверджують факт постачання товару та наявність заборгованості.

Ось ще приклад Претензії стосовно сплати заборгованості за поставлений товар відповідно до законодавства України:

ТОВ “Промінь” 79000, м. Київ, вул. Шевченка, 5 код ЄДРПОУ 34567891

ПП “Будівельні матеріали” 79002, м. Київ, вул. Іванова, 22 код ЄДРПОУ 56781234

ПРЕТЕНЗІЯ

Шановні панове!

На виконання договору поставки No 12-20 від 10.12.2020 р. ТОВ “Промінь” поставило ПП “Будівельні матеріали” будівельні матеріали на суму 150 000 грн.

Відповідно до п. 3.2 договору оплата товару повинна була бути здійснена протягом 30 днів з моменту поставки, тобто до 10.01.2021 р.

Однак станом на 15.01.2023 р. ПП “Будівельні матеріали” заборгувало перед ТОВ “Промінь” 150 000 грн за поставлені товари.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. 612 ЦК України, ПРОШУ:

 1. Погасити заборгованість у розмірі 150 000 грн протягом 5 банківських днів з дня отримання цієї претензії.
 2. Надати письмову відповідь за вказаною в претензії адресою.

У разі невиконання вимог даної претензії, ТОВ “Промінь” буде змушене звернутися до суду.

Додатки:

 1. Копія договору поставки No 12-20 від 10.12.2020 р.
 2. Копія накладної No 112 від 15.12.2020 р.

З повагою, Директор ТОВ “Промінь”

Іваненко І.І.

15.01.2023

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: