Лист-претензія підряднику

Лист-претензія підряднику

Лист-претензія підряднику — це документ, який застосовується замовником у сфері цивільно-правових відносин для формального висловлення незадоволення роботою підрядника або для вказівки на конкретні невиконані чи неналежно виконані роботи згідно з умовами договору підряду. Цей документ може бути використаний для вирішення спорів, що стосуються якості робіт, термінів їх виконання, вартості та інших умов, які були попередньо визначені у договорі між сторонами.

Лист-претензія може бути складений у різних формах, в залежності від специфіки договору та характеру порушень. Він може бути формальним листом, що вказує на незначні відхилення від договірних зобов’язань, або складним юридичним документом, що містить детальний опис усіх невиконаних робіт, зазначення відповідних умов договору та можливих фінансових вимог або штрафних санкцій.

Документ потрібен для досудового врегулювання спору та надання підряднику можливості усунути виявлені недоліки у виконанні робіт або здійснити необхідні платежі без залучення судової процедури. Це також спосіб документально зафіксувати факт порушення для подальшого використання в судовому розгляді, якщо вимоги замовника будуть проігноровані.

Лист-претензія складається за умов виявлення фактів невиконання або неналежного виконання робіт, які були погоджені в договорі підряду. Вимоги до документа включають точне вказівку умов договору, які були порушені, опис порушень, вказівку на законодавство, що регулює відповідальність за такі порушення, а також конкретні вимоги до підрядника, які повинні бути виконані для усунення порушень.

Сторонами в листі-претензії виступають замовник як відправник листа та підрядник як одержувач. Вимоги до оформлення включають чіткість та послідовність викладу, наявність всіх відомостей про сторони договору, дати та інші деталі, які необхідні для ідентифікації договору та виявлених порушень.

Лист-претензію зазвичай складає юрист замовника або сам замовник, якщо він має достатні знання для цього. Документ підписується особою, яка має відповідні повноваження від імені замовника, і надсилається підряднику з дотриманням встановленої процедури, яка може включати відправлення поштою з повідомленням про вручення або в електронній формі з гарантією доставки повідомлення.

Приклади

Лист-претензія підряднику

[Назва організації]

[Місцезнаходження організації]

[Дата]

[Назва підрядника]

[Місцезнаходження підрядника]

Лист-претензія

Відносно виконання робіт за договором № [номер договору] від [дата договору]

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові адресата]!

Відповідно до договору № [номер договору] від [дата договору], укладеного між [назва організації] та [назва підрядника], [назва організації] замовила у [назва підрядника] виконання робіт [найменування робіт].

Згідно з умовами договору, роботи повинні бути виконані [дата]. Однак, досі роботи не виконані.

Враховуючи вищевикладене, [назва організації] вимагає від [назва підрядника] виконати роботи за договором № [номер договору] від [дата договору] до [дата].

У разі невиконання вимоги в установлений строк [назва організації] буде змушена звернутися до суду.

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

[Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

За договором про виконання будівельних робіт, укладеним між [назва організації] та [назва підрядника], [назва організації] замовила у [назва підрядника] будівництво будинку.

У цьому випадку лист-претензія може бути викладена наступним чином:

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові адресата]!

Відповідно до договору № [номер договору] від [дата договору], укладеного між [назва організації] та [назва підрядника], [назва організації] замовила у [назва підрядника] будівництво будинку [адреса будинку].

Згідно з умовами договору, роботи повинні бути виконані [дата]. Однак, досі роботи не виконані.

Враховуючи вищевикладене, [назва організації] вимагає від [назва підрядника] виконати роботи за договором № [номер договору] від [дата договору] до [дата].

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

У разі невиконання вимоги в установлений строк [назва організації] буде змушена звернутися до суду.

Приклад 2

За договором про надання послуг з ремонту автомобіля, укладеним між [назва організації] та [назва підрядника], [назва організації] замовила у [назва підрядника] ремонт автомобіля [марка автомобіля, модель, номер].

У цьому випадку лист-претензія може бути викладена наступним чином:

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові адресата]!

Відповідно до договору № [номер договору] від [дата договору], укладеного між [назва організації] та [назва підрядника], [назва організації] замовила у [назва підрядника] ремонт автомобіля [марка автомобіля, модель, номер].

Згідно з умовами договору, роботи повинні бути виконані [дата]. Однак, досі роботи не виконані.

Враховуючи вищевикладене, [назва організації] вимагає від [назва підрядника] виконати роботи за договором № [номер договору] від [дата договору] до [дата].

У разі невиконання вимоги в установлений строк [назва організації] буде змушена звернутися до суду.

Примітки:

  • Лист-претензія повинна бути відправлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
  • До листа-претензії повинні бути додані копії документів, що підтверджують невиконання робіт підрядником.
  • У разі невиконання вимоги, викладеної в листі-претензії, можна звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків.

Нормативно-правові акти, що регулюють відносини у разі невиконання робіт підрядником:

Цивільний кодекс України визначає, що підрядник зобов’язаний виконати роботу, об’єкт будівництва або інше майно відповідно до договору та вимог до них, а замовник зобов’язаний прийняти роботу та оплатити її.

Закон України «Про захист прав споживачів» визначає, що споживач має право вимагати від виконавця усунення недоліків виконаних робіт безоплатно в розумний строк. Якщо недоліки не усунуто у встановлений строк, споживач має право на відшкодування своїх витрат на усунення недоліків виконаних робіт або на розірвання договору та повернення сплаченої за виконані роботи грошової суми.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2002 року № 832 визначає порядок розгляду претензій за договором підряду. Відповідно до цієї постанови, претензія повинна бути розглянута в 10-денний строк з дня її отримання. Якщо претензія не розглянута у встановлений строк, замовник має право звернутися до суду.

У разі невиконання вимоги, викладеної в листі-претензії, замовник може звернутися до суду з позовом про:

  • виконання робіт підрядником;
  • відшкодування збитків, завданих замовнику невиконанням робіт підрядником.

Суд розглядає позов у порядку цивільного судочинства. У разі задоволення позову суд зобов’язує підрядника виконати роботи або відшкодувати збитки.

Нижче наведено прикладний шаблон листа-претензії, який може бути використаний для звернення до підрядника з приводу невиконання або неналежного виконання умов договору. Цей шаблон включає посилання на законодавчі акти України, що регулюють відносини між замовником і підрядником.

[Назва та реквізити компанії замовника]
[Юридична адреса компанії замовника]
[Телефон]
[Електронна адреса]

[Назва та реквізити компанії підрядника]
[Юридична адреса компанії підрядника]

[Місто, дата]

Лист-претензія
про невиконання умов договору підряду № [номер договору] від [дата укладення договору]

Шановний(а) [назва компанії підрядника],

На підставі договору підряду № [номер договору] від [дата укладення договору], укладеного між нашою компанією [назва компанії замовника] та вашою компанією [назва компанії підрядника], було передбачено виконання ряду робіт [короткий опис виду робіт]. Проте, ми виявили, що [опис порушень умов договору, наприклад, роботи виконано неналежно, не виконано в установлені строки тощо].

Відповідно до статті 839 Цивільного кодексу України, підрядник зобов’язаний виконати роботу в строк і якість, що визначені договором. На підставі статті 892 Цивільного кодексу України, у разі невиконання або неналежного виконання роботи підрядник несе відповідальність перед замовником.

Ми вимагаємо негайного усунення виявлених недоліків та виконання робіт відповідно до умов договору. У випадку невиконання цих вимог у строк до [кінцевий строк для усунення недоліків], ми будемо змушені звернутися до суду для стягнення збитків, що виникли внаслідок порушення умов договору.

Додаємо копії актів, експертних висновків, та інших документів, які підтверджують факт порушень.

Будь ласка, підтвердіть отримання цього листа та інформуйте нас про заходи, що ви плануєте вжити для усунення вказаних проблем.

З повагою,
[Підпис]
[ПІБ особи, що підписала лист-претензію]
[Посада особи, що підписала лист-претензію]

Цей шаблон має бути адаптований до конкретних обставин та обговорюваних в договорі умов. Він повинен містити достатньо інформації, щоб підрядник зміг ідентифікувати договір та порушення, які вимагають усунення. Перед відправленням листа-претензії важливо зберегти копії всіх документів, які додаються, та отримати підтвердження відправлення та отримання документа підрядником.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: