Лист-претензія до постачальника про розірвання договору, повернення передоплати, оплата штрафних санкцій

Претензія до постачальника про розірвання договору, повернення передоплати, оплата штрафних санкцій

Претензія до постачальника про розірвання договору, повернення передоплати, та оплату штрафних санкцій є важливим юридичним інструментом в комерційних відносинах в Україні, зокрема в ситуаціях, коли постачальник порушує умови договору.

Цей документ має на меті офіційно повідомити постачальника про наміри покупця розірвати договір через порушення умов договору з боку постачальника, зажадати повернення вже сплачених коштів і, за необхідності, нарахування штрафних санкцій відповідно до умов договору або чинного законодавства.

Основна мета претензії – надати постачальнику можливість виправити порушення або виконати договірні зобов’язання без звернення до суду. Це також спосіб документування порушення з боку постачальника для можливого використання в судовому процесі.

Претензія складається у письмовій формі та повинна містити:

 • Повне і точне найменування та адресу покупця (вимогодавця) та постачальника (боржника).
 • Детальний опис порушення умов договору з боку постачальника.
 • Посилання на конкретні пункти договору, які були порушені, та на відповідні статті законодавства України.
 • Чітке формулювання вимог до постачальника, які можуть включати повернення передоплати, сплату штрафних санкцій, компенсацію збитків тощо.
 • Вказівку на термін, протягом якого очікується виконання цих вимог.

Претензія може набувати різних форм, залежно від специфіки договору та стосунків між сторонами. Вона може бути оформлена як офіційний лист, юридичний документ або електронний документ, якщо це дозволено договором і є прийнятним для обох сторін.

При складанні претензії важливо дотримуватися формальностей та юридичної коректності. Документ підписується уповноваженою особою покупця та відправляється постачальнику зазвичай рекомендованим листом з повідомленням про вручення або через кур’єрську службу для забезпечення доказу його отримання.

Претензія складається покупцем або його юридичним представником у випадках, коли постачальник порушує умови договору (наприклад, не дотримується термінів поставки, постачає товар неналежної якості тощо) та не виправляє ситуацію після інформального сповіщення.

Такий підхід дозволяє покупцю захистити свої права та інтереси в рамках чинного законодавства, а також створює правову основу для подальших дій, включаючи звернення до суду, у випадку невиконання вимог претензії постачальником.

Претензія до постачальника про розірвання договору є важливим етапом у досудовому врегулюванні спорів та демонструє намагання покупця вирішити конфлікт без залучення суду. Це документ, який вимагає уважності до деталей, юридичної точності та правильного оформлення, щоб бути ефективним засобом захисту прав та інтересів сторони, яка його складає.

Приклади

Для створення шаблону претензії до постачальника про розірвання договору, повернення передоплати та оплати штрафних санкцій з урахуванням законодавства України, вам потрібно включити наступні елементи:
 1. Заголовок Документа:
  • Претензія до постачальника
 2. Основна Інформація:
  • Найменування вашої компанії, юридична адреса, контактні дані
  • Найменування компанії-постачальника, юридична адреса, контактні дані
 3. Основний Зміст Претензії:
  • Вказівка на конкретний договір (номер та дата укладення)
  • Опис проблеми (невиконання умов договору, прострочення поставки, невідповідність товару тощо)
  • Вимога про розірвання договору
  • Вимога про повернення передоплати
  • Вимога про сплату штрафних санкцій
 4. Правова Основа:
  • Посилання на відповідні статті Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України або інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини між сторонами та відповідальність за невиконання умов договору.
 1. Термін для Відповіді:
  • Встановлення конкретного терміну, протягом якого постачальник повинен виконати вимоги претензії.
 2. Попередження про Подальші Дії:
  • Інформування про намір звернутися до суду у разі невиконання вимог претензії.
 3. Заключна Частина:
  • Дата та підпис відповідальної особи вашої компанії.
 4. Додатки:
  • Копії документів, що підтверджують факти, викладені в претензії (наприклад, копія договору, акти про невиконання умов договору, документи про здійснену передоплату тощо).

Приклад Заповнення:

Претензія до постачальника

До: [Найменування компанії-постачальника]
Адреса: [Юридична адреса компанії-постачальника]

Від: [Ваше найменування компанії]
Адреса: [Юридична адреса вашої компанії]
Дата: [Дата складання претензії]

Шановні пані та панове,

На підставі договору № [номер договору] від [дата договору] між [ваше найменування компанії] та [найменування компанії-постачальника], ми виявили наступні порушення: [опис порушень]. Згідно з умовами договору та статтею [номер статті] Господарського кодексу України, вимагаємо негайного розірвання зазначеного договору, повернення передоплати в розмірі [сума передоплати] та

сплати штрафних санкцій за невиконання договірних зобов’язань у розмірі [розмір штрафу].

Звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до статті [номер статті] Цивільного кодексу України, у разі несплати штрафу встановленого розміру та не повернення передоплати у визначений термін, ми будемо змушені звернутися до суду з відповідним позовом.

Прошу вас виконати вимоги цієї претензії протягом [вказати термін] з моменту її отримання.

У разі відсутності відповіді або невиконання вимог вказаного терміну, ми будемо змушені вдатися до судових заходів для захисту своїх прав та інтересів.

З повагою,
[Ваше ім’я]
[Посада]
[Підпис]
[Дата]

Додатки:

 1. Копія договору № [номер договору] від [дата договору].
 2. Документи, що підтверджують внесену передоплату.
 3. Акти про невиконання умов договору (за наявності).

Претензія

До [найменування постачальника]

[адреса постачальника]

[Ідентифікаційний код постачальника]

від [прізвище, ім’я, по батькові покупця]

[адреса покупця]

[ідентифікаційний код покупця]

Претензія до постачальника про розірвання договору, повернення передоплати, оплата штрафних санкцій

Я, [прізвище, ім’я, по батькові покупця], [дата народження] року народження, паспорт [серія, номер] виданий [органом, який видав паспорт], [адреса реєстрації], [ідентифікаційний код], звертаюся до Вас з претензією до постачальника про розірвання договору, повернення передоплати, оплата штрафних санкцій.

[Дата] між нами було укладено договір поставки № [номер договору], відповідно до якого Ви зобов’язалися поставити мені товар на суму [сума] грн. В якості передоплати я сплатив Вам [сума] грн.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Згідно з умовами договору, Ви зобов’язалися поставити товар у строк до [дата]. Однак, станом на [дата] товар не був поставлений.

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України, якщо одна сторона у зобов’язанні не виконує у встановлений строк свого обов’язку, то на вимогу другої сторони зобов’язання може бути розірвано за рішенням суду.

У зв’язку з невиконанням Вами своїх зобов’язань за договором, я вимагаю розірвати договір поставки № [номер договору] з [дата] в односторонньому порядку.

Крім того, я вимагаю повернути мені передоплату у розмірі [сума] грн. та сплатити штрафні санкції у розмірі [сума] грн.

Штрафні санкції нараховуються на підставі ст. 549 Цивільного кодексу України, відповідно до якої за порушення зобов’язання, зокрема за прострочення виконання, боржник сплачує кредиторові неустойку (штраф, пеню), якщо інше не встановлено договором або законом.

У разі невиконання вимоги протягом [термін] днів, я буду змушений/на звернутися до суду.

Додаток:

 • копія договору поставки № [номер договору];
 • платіжне доручення на перерахування передоплати;
 • інші докази, які підтверджують факт укладення договору, здійснення передоплати та невиконання зобов’язань постачальником.**

**Дата

[Підпис покупця]**

[Підпис представника покупця]

Приклади заповнення

Вказується інформація про покупця:

 • прізвище, ім’я, по батькові покупця;
 • дата народження покупця;
 • паспортні дані покупця;
 • адреса реєстрації покупця;
 • ідентифікаційний код покупця.

Вказується інформація про постачальника:

 • найменування постачальника;
 • адреса постачальника;
 • ідентифікаційний код постачальника.

Вказується інформація про договір поставки:

 • номер договору;
 • дата укладення договору;
 • вартість товару;
 • сума передоплати.

Вказується інформація про вимоги покупця:

 • розірвання договору;
 • повернення передоплати;
 • оплата штрафних санкцій.

До претензії додаються наступні документи:

 • копія договору поставки;
 • платіжне доручення на перерахування передоплати;
 • інші докази, які підтверджують факт укладення договору, здійснення передоплати та невиконання зобов’язань постачальником.

Ось ще приклад Претензії до постачальника про розірвання договору, повернення передоплати, оплата штрафних санкцій відповідно до законодавства України:

ТОВ “Промінь”
79000, м. Київ, вул. Шевченка, 5 код ЄДРПОУ 34567891

ПП “Будівельні матеріали” 79002, м. Київ, вул. Іванова, 22 код ЄДРПОУ 56781234

ПРЕТЕНЗІЯ

Шановні панове!

На виконання договору поставки No 15-20 від 10.12.2020 р. між ТОВ “Промінь” (Покупець) та ПП “Будівельні матеріали” (Постачальник), Покупцем було здійснено передоплату в розмірі 300 000 грн.

Відповідно до п. 2.1 договору поставка товару повинна була здійснитися протягом 10 днів з моменту отримання передоплати. Однак Постачальник не виконав своїх зобов’язань, товар не було поставлено в установлений строк.

Такі дії Постачальника є істотним порушенням умов договору, що згідно з п. 8.3 договору є підставою для його розірвання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 651 ЦК України, ПРОШУ:

 1. Розірвати договір поставки No 15-20 від 10.12.2020 р.
 2. Повернути суму передоплати у розмірі 300 000 грн протягом 5 банківських днів з дня отримання цієї претензії.
 3. Сплатити штрафні санкції згідно п. 7.2 договору у розмірі 30 000 грн.
 4. Надати письмову відповідь за вказаною в претензії адресою.

У разі невиконання вимог даної претензії, будемо змушені звернутися до суду.

Додатки:

 1. Копія договору поставки No 15-20 від 10.12.2020 р.
 2. Копія платіжного доручення No 256 від 15.12.2020 р.

З повагою, Директор ТОВ “Промінь”

Іваненко І.І.

15.01.2023

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: