Лист-попередження про заборгованість

Лист-попередження про заборгованість зразок

Лист-попередження про заборгованість є документом, який використовується для офіційного повідомлення боржника про наявність заборгованості та необхідності її погашення. Цей документ має значення у правовій практиці України як інструмент попереднього врегулювання спорів і може бути використаний у подальшому як доказ у судовому процесі.

Форми листа-попередження можуть бути різними, але загальні вимоги до змісту та оформлення є стандартними. Вони включають:

 1. Повне найменування та адреса кредитора, що виступає відправником листа.
 2. Повне найменування та адреса боржника.
 3. Посилання на договір або інший документ, що є підставою для виникнення заборгованості.
 4. Конкретні дані про заборгованість: сума, періоди, за які виникла заборгованість, відсотки за прострочення платежу (якщо такі передбачені).
 5. Вказівки на конкретні пункти договору, які порушені.
 6. Вимоги до боржника щодо термінів та порядку погашення заборгованості.
 7. Можливі наслідки для боржника у разі ігнорування вимог листа, включно з можливістю звернення до суду.

Лист-попередження складається у випадках, коли виникає необхідність письмово фіксувати факт звернення до боржника з вимогою погасити заборгованість, та надати боржнику час на добровільне виконання зобов’язань без звернення до суду.

У документі як сторони виступають кредитор (відправник листа) та боржник (одержувач листа). Кредитором може бути як фізична, так і юридична особа, а також підприємець, що має вимоги до боржника.

Оформлення листа-попередження повинно бути виконане згідно з нормами, які регулюють діловодство та комерційну кореспонденцію. Це означає, що документ повинен мати чітку структуру, бути написаним на офіційному бланку (якщо такий є у відправника), мати дату відправлення та підпис відповідальної особи.

Складання листа-попередження зазвичай покладається на юридичний відділ організації або на зовнішнього юридичного консультанта. Важливо, щоб документ був складений грамотно і правильно, оскільки це може мати значення при подальшому вирішенні спору у суді.

Приклади

Лист-попередження про заборгованість

[Найменування кредитора]

[Місцезнаходження кредитора]

[Дата]

[Найменування боржника]

[Місцезнаходження боржника]

Лист-попередження

Відносно заборгованості

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові боржника]!

Відповідно до [нормативно-правовий акт], [опис ситуації].

Відповідно до [нормативно-правовий акт], у разі несвоєчасного виконання зобов’язання боржник зобов’язаний сплатити кредитору пеню в розмірі [розмір пені] від суми заборгованості за кожний день прострочення.

На сьогоднішній день [дата] заборгованість за [опис заборгованості] становить [сума заборгованості].

Враховуючи вищевикладене, [найменуванням кредитора] попереджає Вас про те, що у разі не внесення заборгованості у повному обсязі до [дата], до Вас будуть застосовані заходи стягнення, передбачені законодавством, зокрема, будуть нараховані пеня та інші штрафні санкції.

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

[Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Організація не сплатила за поставлені товари.

У цьому випадку лист-попередження може бути викладена наступним чином:

**Шановний [прізвище, ім’я, по батькові боржника]!

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, у разі прострочення боржником виконання грошового зобов’язання, боржник зобов’язаний сплатити кредитору суму боргу з урахуванням установленого індексу споживчих цін за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інше не встановлено договором або законом.

На сьогодні 01.08.2023 заборгованість за поставлені товари становить 100 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «[Найменування організації]» попереджає Вас про те, що у разі не внесення заборгованості у повному обсязі до 20.08.2023, до Вас будуть застосовані заходи стягнення, передбачені законодавством, зокрема, будуть нараховані пеня та інші штрафні санкції.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Директор]

Примітки:

 • Лист-попередження про заборгованість повинен бути відправлений рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 • У листі-попередженні необхідно вказати:
  • найменування кредитора;
  • місцезнаходження кредитора;
  • дату листа;
  • найменування боржника;
  • місцезнаходження боржника;
  • нормативний акт, який передбачає відповідальність за несплату боргу;
  • опис заборгованості;
  • суму заборгованості;
  • строк, до якого необхідно сплатити заборгованість;
  • попередження про застосування заходів стягнення.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок стягнення заборгованості:

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про захист прав споживачів»
 • Закон України «Про оренду землі»
 • Закон України «Про захист прав кредиторів у разі неплатоспроможності, банкрутства та виведення з ринку неплатоспроможних юридичних осіб».

Створення шаблону листа-попередження про заборгованість передбачає викладення структурованого тексту з урахуванням юридичної термінології та з посиланнями на відповідні нормативно-правові акти України. Ось приклад такого шаблону:


ШАБЛОН ЛИСТА-ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Відправник (Кредитор):
[Повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи]
[Адреса]
[Телефон, електронна пошта]

Дата: [дата відправлення]

Отримувач (Боржник):
[Повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи]
[Адреса]

Шановний(а) [ПІБ або назва організації боржника],

На підставі [указати документ, який є підставою для виникнення заборгованості, наприклад, договору купівлі-продажу №XX від XX.XX.XXXX року], Вам було надано [опис товару, роботи, послуги], що стали підставою для виникнення заборгованості перед [назва кредитора].

Станом на [дата складання листа] заборгованість складає [сума заборгованості] гривень. Відповідно до пункту [№ пункту договору], боржник зобов’язаний сплатити заборгованість у термін до [кінцевий термін платежу].

Згідно зі статтею [номер статті] Цивільного кодексу України, Ви зобов’язані сплатити заборгованість в установлений договором термін.

У разі несплати заборгованості у вказаний термін, ми будемо змушені звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості відповідно до статей [номери статей] Цивільного процесуального кодексу України, а також вимагати компенсації збитків, спричинених затримкою платежу, включно з інфляційними втратами та 3% річних відповідно до статті [номер статті] Цивільного кодексу України.

Ми сподіваємося на швидке вирішення даного питання та відновлення ділових відносин.

З повагою, [Підпис]
[ПІБ та посада особи, що підписує лист]
[Печатка організації, за наявності]


Приклад заповнення:

Відправник (Кредитор):
ТОВ “Вектор Плюс”
вул. Шевченка, 123, м. Київ, 01001
Тел.: +38 (044) 123-45-67
Email: info@vectorplus.ua

Дата: 15 листопада 2023 р.

Отримувач (Боржник):
ПП “Будівельник”
вул. Прорізна, 45, м. Харків, 61000

Шановний(а) директоре ПП “Будівельник”, Василь Петрович Сидоренко,

На підставі договору купівлі-продажу №235 від 15 травня 2023 року, Вам було надано будівельні матеріали, що стали підставою для виникнення заборгованості перед ТОВ “Вектор Плюс”.

Станом на 15 листопада 2023 р. заборгованість складає 150,000 гривень. Відповідно до пункту 6.1 договору, боржник зобов’язаний сплатити заборгованість у термін до 1 жовтня 2023 р.

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України, Ви зобов’язані сплатити заборгованість в установлений договором термін.

У разі несплати заборгованості у вказаний термін, ми будемо змушені звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості та вимагати компенсації збитків, спричинених затримкою платежу.

Ми сподіваємося на швидке вирішення даного питання та відновлення ділових відносин.

З повагою,
[Підпис]
Анна Іванівна Коваленко, директор
[Печатка ТОВ “Вектор Плюс”]


Під час складання шаблону важливо дотримуватися чинного законодавства України та коректно вказувати всі необхідні реквізити та дані.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: