Лист-попередження про розірвання договору оренди

Лист-попередження про розірвання договору оренди

Лист-попередження про розірвання договору оренди є документом, що використовується для повідомлення однієї сторони договору оренди іншій про намір розірвати укладений договір. Це може бути ініційовано як орендарем, так і орендодавцем з різних причин, таких як порушення умов договору, зміна обставин або з інших підстав, передбачених законодавством або самим договором.

Зазвичай існує кілька форм листа-попередження, залежно від підстав розірвання та характеру орендних відносин. Можуть бути стандартні форми для комерційної оренди, житлової оренди, оренди землі тощо. Кожна з цих форм вимагає включення специфічних пунктів, що відображають особливості конкретного типу орендних відносин.

Документ важливий для забезпечення правової захищеності обох сторін, забезпечуючи, що процес розірвання договору відбувається відповідно до встановлених процедур і термінів. Він дозволяє стороні, яка ініціює розірвання, належним чином попередити іншу сторону, давши їй можливість підготуватися до зміни обставин або вирішити виниклі проблеми, щоб уникнути розірвання.

Вимоги до такого листа включають чітке викладення причин розірвання, вказівку на відповідні пункти договору оренди, які порушуються або в яких передбачено право на розірвання, а також дотримання термінів попередження, які можуть бути встановлені договором або законодавством.

Лист-попередження складається за умови, коли одна зі сторін має намір розірвати договір, і це рішення відповідає умовам договору та/або закону, наприклад, при порушенні іншою стороною умов договору чи зміні обставин, що роблять продовження орендних відносин неможливим.

У листі-попередженні сторонами виступають орендодавець і орендар. Орендодавець – це особа чи організація, що надає майно в оренду, а орендар – особа чи організація, яка використовує це майно на умовах договору.

Щодо оформлення, лист має відповідати стандартам ділового листування та містити всі необхідні реквізити: дату видачі, назву та адресу орендодавця та орендаря, підставу для розірвання, вимоги до термінів і процедур, підписи уповноважених осіб, та, за необхідності, печатку організації.

Лист складається та підписується особою, яка має повноваження діяти від імені орендодавця або орендаря, залежно від того, хто ініціює розірвання. Після цього лист надсилається іншій стороні з дотриманням встановленого порядку, який може включати рекомендовану або електронну пошту, особисту вручення або через нотаріуса.

Приклади

Лист-попередження про розірвання договору оренди

[Найменування орендодавця]

[Місцезнаходження орендодавця]

[Дата]

[Найменування орендаря]

[Місцезнаходження орендаря]

Лист-попередження

Відносно розірвання договору оренди

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові орендаря]!

Відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України, договір оренди може бути розірваний за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі невиконання або неналежного виконання однією зі сторін договору своїх зобов’язань.

[Найменуванням орендодавця] було встановлено, що Ви порушили умови договору оренди, зокрема:

 • [опис порушення]
 • [опис порушення]

У зв’язку з цим [найменуванням орендодавця] попереджає Вас про те, що у разі не усунення зазначених порушень у строк до [дата], договір оренди буде розірваний у судовому порядку.

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

[Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Орендодавець виявив, що орендар не сплачує орендну плату.

У цьому випадку лист-попередження може бути викладена наступним чином:

**Шановний [прізвище, ім’я, по батькові орендаря]!

Відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України, договір оренди може бути розірваний за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі невиконання або неналежного виконання однією зі сторін договору своїх зобов’язань.

[Найменуванням орендодавця] було встановлено, що Ви не сплачували орендну плату за приміщення, розташоване за адресою [адреса приміщення], за [період несплати].

У зв’язку з цим [найменуванням орендодавця] попереджає Вас про те, що у разі не внесення орендної плати у повному обсязі до [дата], договір оренди буде розірваний у судовому порядку.

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Директор]

Примітки:

 • Лист-попередження про розірвання договору оренди повинен бути відправлений рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 • У листі-попередженні необхідно вказати:
  • найменування орендодавця;
  • місцезнаходження орендодавця;
  • дату листа;
  • найменування орендаря;
  • місцезнаходження орендаря;
  • нормативний акт, який передбачає можливість розірвання договору оренди;
  • опис порушення умов договору оренди;
  • строк, до якого необхідно усунути порушення;
  • дії, які будуть вжиті в разі невиконання попередження.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок розірвання договору оренди:

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про оренду землі»

Ось ще кілька шаблонів ділових листів, які можуть бути вам корисними:

Лист-запит

[Найменування відправника]

[Місцезнаходження відправника]

[Дата]

[Найменування одержувача]

[Місцезнаходження одержувача]

Лист-запит

Відносно [опис ситуації]

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові одержувача]!

Звертаємося до Вас з проханням [опис запиту].

Відповідь просимо надати до [дата].

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

[Підпис]

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Приклади заповнення

Приклад 1

Організація звертається до іншої організації з проханням надати інформацію про товари або послуги.

У цьому випадку лист-запит може бути викладений наступним чином:

**Шановний [прізвище, ім’я, по батькові одержувача]!

Звертаємося до Вас з проханням надати інформацію про товари, які Ви пропонуєте. Зокрема, просимо надати інформацію про ціни, умови доставки та оплати.

Відповідь просимо надати до 20.07.2023.

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Директор]

Примітки:

 • Лист-запит повинен бути відправлений рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 • У листі-запиті необхідно вказати:
  • найменування відправника;
  • місцезнаходження відправника;
  • дату листа;
  • найменування одержувача;
  • місцезнаходження одержувача;
  • опис запиту;
  • строк, до якого необхідно надати відповідь.

Лист-відповідь

[Найменування відправника]

[Місцезнаходження відправника]

[Дата]

[Найменування одержувача]

[Місцезнаходження одержувача]

Лист-відповідь

Відносно [опис ситуації]

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові одержувача]!

Відповідно до Вашого листа від [дата] № [номер листа], повідомляємо Вам наступне:

[опис відповіді]

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

[Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Організація надає відповідь на запит іншої організації про інформацію про товари або послуги.

У цьому випадку лист-відповідь може бути викладений наступним чином:

**Шановний [прізвище, ім’я, по батькові одержувача]!

Відповідно до Вашого листа від 10.07.2023 № 1234, повідомляємо Вам наступне:

 • Ціни на товари, які ми пропонуємо, такі:
  • [перелік товарів]
  • [ціни на товари]
 • Умови доставки та оплати такі:
  • [опис умов доставки та оплати]

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Директор]

Примітки:

 • Лист-відповідь повинен бути відправлений рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 • У листі-відповіді необхідно вказати:
  • найменування відправника;
  • місцезнаходження відправника;
  • дату листа;
  • найменування одержувача;
  • місцезнаходження одержувача;
  • опис ситуації, на яку надається відповідь;
  • опис відповіді.

Як і у випадку з Листом-попередженням про відрахування, для створення юридично валідного Листа-попередження про розірвання договору оренди в Україні необхідно враховувати відповідні положення чинного законодавства, зокрема Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про оренду землі”, “Про оренду державного та комунального майна” та інших нормативних актів, які можуть застосовуватися в залежності від предмета оренди.

Нижче наведено приклад шаблону такого листа:


[Найменування орендодавця] [Адреса] [Контактний телефон] [Електронна адреса]

[Дата]

[Найменування орендаря] [Адреса орендаря] [Контактний телефон орендаря] [Електронна адреса орендаря]

Лист-попередження про розірвання договору оренди

Шановний(-а) [Повне ім’я або найменування орендаря],

Цим листом повідомляємо вас про намір розірвати договір оренди № [номер договору] від [дата укладання договору], укладений між [найменування орендодавця] та [найменування орендаря], на об’єкт оренди, що знаходиться за адресою: [адреса об’єкта оренди].

Підставою для розірвання договору є [вкажіть підставу, наприклад, “суттєве порушення умов договору з вашого боку”, “зміна власника об’єкта оренди”, “плановане будівництво на даній території” тощо], що є підставою відповідно до статті [номер статті] Цивільного кодексу України та пункту [номер пункту] вищезгаданого договору.

Відповідно до пункту [номер пункту договору, який регулює порядок розірвання договору] договору оренди та статті [номер статті] Цивільного кодексу України, ми зобов’язані повідомити вас про розірвання договору за [кількість днів] днів до запланованої дати розірвання, якою є [дата розірвання договору].

Прошу вас у зв’язку з цим звільнити об’єкт оренди та повернути його в належному стані відповідно до умов договору оренди не пізніше [кінцева дата звільнення об’єкта оренди].

У разі будь-яких питань або необхідності обговорити деталі розірвання договору, будь ласка, зв’яжіться з нами за контактними даними, вказаними вгорі цього листа.

З повагою,

[Підпис] [П.І.Б. уповноваженої особи] [Посада уповноваженої особи]


Цей шаблон є лише загальним прикладом і його потрібно адаптувати до конкретної ситуації, перевірити відповідність вимогам законодавства та умовам конкретного договору оренди. Перед використанням такого шаблону рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: