Лист-попередження про невиконання умов договору

Лист-попередження про невиконання умов договору

Лист-попередження про невиконання умов договору виступає як формальний юридичний документ, який одна сторона договору надсилає іншій у випадку, коли остання не виконала свої зобов’язання, визначені у договорі. Такий документ є частиною процесу вирішення договірних спорів і може служити як попередній крок до подальших юридичних дій, у тому числі судового позову.

Документ потрібен для того, щоб зафіксувати факт порушення договірних зобов’язань і надати стороні, яка порушила умови, можливість виправити ситуацію в установлений термін. Він також виступає як доказ у випадку подальшого судового розгляду, демонструючи, що вимоги було доведено до відома порушника і йому було надано шанс на виправлення.

У листі-попередженні необхідно чітко вказати конкретні умови договору, які не були виконані, посилання на відповідні пункти договору, дати та факти, які підтверджують невиконання зобов’язань, а також наслідки, які це невиконання може мати, зокрема можливість вимоги компенсації збитків чи розірвання договору.

Лист-попередження складається за умови, що одна зі сторін договору виявила, що інша сторона не виконує свої зобов’язання, і це порушення не було виправлено в межах встановленого договором строку або після надання відповідного попередження.

Сторонами в документі виступають виконавець та замовник договірних послуг або продавець та покупець у випадку договору купівлі-продажу. Також лист може бути складений і надісланий представниками сторін, наприклад, юридичними або фізичними особами, які діють на підставі довіреності.

Що стосується вимог до оформлення, лист має містити дату надсилання, повні реквізити обох сторін, зазначення договору, посилання на конкретні порушені пункти договору, опис порушення, вимогу про його усунення, а також можливі юридичні наслідки невиконання цієї вимоги. Важливо, щоб документ був складений чітко, без двозначностей і з усіма необхідними юридичними деталями.

Лист-попередження зазвичай складається юристом або відповідальною особою компанії, яка визначена в договорі, і надсилається з додержанням відповідних процедур вручення або поштової кореспонденції, що забезпечують підтвердження отримання. Це може включати надсилання рекомендованим листом, через кур’єрську службу або через нотаріальне посвідчення отримання.

Приклади

Лист-попередження про невиконання умов договору

[Найменування однієї сторони договору]

[Місцезнаходження однієї сторони договору]

[Дата]

[Найменування іншої сторони договору]

[Місцезнаходження іншої сторони договору]

Лист-попередження

Відносно невиконання умов договору

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові іншої сторони договору]!

Відповідно до [нормативно-правовий акт], [опис ситуації].

У зв’язку з цим [найменуванням однієї сторони договору] попереджає Вас про те, що у разі не виконання зазначених зобов’язань у строк до [дата], до Вас будуть застосовані заходи, передбачені [нормативно-правовий акт].

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Посада]

[Підпис]

Приклади заповнення

Приклад 1

Одна сторона договору не сплатила за послуги.

У цьому випадку лист-попередження може бути викладена наступним чином:

**Шановний [прізвище, ім’я, по батькові іншої сторони договору]!

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, у разі прострочення боржником виконання грошового зобов’язання, боржник зобов’язаний сплатити кредитору суму боргу з урахуванням установленого індексу споживчих цін за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інше не встановлено договором або законом.

[Найменуванням однієї сторони договору] було встановлено, що Ви не сплатили за послуги, надані за договором від [дата], у розмірі [сума].

У зв’язку з цим [найменуванням однієї сторони договору] попереджає Вас про те, що у разі не внесення суми боргу у повному обсязі до 20.08.2023, до Вас будуть застосовані заходи, передбачені статтею 625 Цивільного кодексу України.

З повагою,

[Прізвище, ім’я, по батькові]

[Директор]

Примітки:

 • Лист-попередження про невиконання умов договору повинен бути відправлений рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
 • У листі-попередженні необхідно вказати:
  • найменування однієї сторони договору;
  • місцезнаходження однієї сторони договору;
  • дату листа;
  • найменування іншої сторони договору;
  • місцезнаходження іншої сторони договору;
  • нормативний акт, який передбачає можливість застосування заходів за невиконання умов договору;
  • опис порушення;
  • попередження про застосування заходів.

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок застосування заходів за невиконання умов договору:

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про захист прав споживачів»
 • Закон України «Про оренду землі»
 • Закон України «Про захист прав кредиторів у разі неплатоспроможності, банкрутства та виведення з ринку неплатоспроможних юридичних осіб»

Ось ще шаблон Листа-попередження про невиконання умов договору з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Лист-попередження
про невиконання умов договору

ТОВ “Альфа”
м. Київ, вул. Першотравнева, 10

Дата

ТОВ “Бета”
м. Київ, просп. Перемоги, 8

Шановні панове!

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно з договором No123 від 01.01.2022р. Ви мали поставити товар в асортименті згідно із специфікацією No1 у строк до 15.02.2023р. Проте станом на сьогодні Ви не виконали ці умови договору, що є порушенням його умов.

У зв’язку з цим, вимагаємо в строк до 20.02.2023р. (вказати дату) виконати умови договору. У разі невиконання вказаних вимог протягом встановленого строку, договір буде розірвано в односторонньому порядку на підставі ст. 651 ЦКУ.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з Вашою компанією.

З повагою,
Петренко Петро Петрович
Директор

Приклад заповнення:

ТОВ “Альфа”
м. Київ, вул. Першотравнева, 10

15.02.2023

ТОВ “Бета”
м. Київ, просп. Перемоги, 8

Шановні панове!

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно з договором No123 від 01.01.2022р. Ви мали поставити товар в асортименті згідно із специфікацією No1 у строк до 15.02.2023р. Проте станом на сьогодні Ви не виконали ці умови договору, що є порушенням його умов.

У зв’язку з цим, вимагаємо в строк до 20.02.2023р. виконати умови договору. У разі невиконання вказаних вимог протягом встановленого строку, договір буде розірвано в односторонньому порядку на підставі ст. 651 ЦКУ.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з Вашою компанією.

Директор
Петренко П.П.

Як професійний юрист в Україні, я б зазначив, що складання будь-якого юридичного документа, включно з листом-попередженням про невиконання умов договору, має базуватися на чинному законодавстві та враховувати специфіку конкретного випадку. Важливо звернутися до кваліфікованого юриста для отримання консультації та підготовки документу, що відповідає всім вимогам законодавства та договору.

Нижче наведено загальний шаблон листа-попередження, який може бути адаптований під конкретні обставини та з урахуванням відповідних статей Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів:


Заголовок: Лист-попередження про невиконання умов договору

Дата: [вставте дату]

Відправник: [Повне найменування або ПІБ відправника, реквізити компанії/особи]

Отримувач: [Повне найменування або ПІБ отримувача, реквізити компанії/особи]

Шановний(а) [ПІБ або найменування отримувача],

Відповідно до пункту [номер пункту] договору [вид договору, наприклад, купівлі-продажу, оренди, надання послуг тощо] № [номер договору] від [дата укладення договору], який був укладений між [найменування відправника] та [найменування отримувача], Ви зобов’язались [конкретне зобов’язання, яке не виконано].

Станом на сьогодні, [дата], вищевказані зобов’язання не були виконані з наступних причин: [вкажіть конкретні обставини невиконання]. Це порушення є істотним і тягне за собою наслідки, передбачені статтями [номери статей] Цивільного кодексу України.

Наголошуємо на тому, що відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, ви несете відповідальність у формі [вид відповідальності, наприклад, неустойка, штраф, пеня].

З метою вирішення цієї ситуації, просимо вас протягом [кількість днів] днів з дати отримання цього листа вжити наступних заходів: [конкретні дії, які має виконати отримувач для виправлення ситуації].

У випадку, якщо виправлення не буде здійснено в вказаний термін, ми будемо змушені вдатися до заходів правового захисту наших інтересів, включаючи звернення до суду.

Будь ласка, підтвердіть отримання цього листа та інформуйте нас про вжиті заходи для вирішення вказаної проблеми.

З повагою, [ПІБ] [Посада] [Підпис] [Печатка компанії (за наявності)]


Цей шаблон є універсальним і його потрібно адаптувати, додавши конкретні деталі та зазначивши відповідні статті закону, які застосовуються до конкретної ситуації невиконання умов договору.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: