Контракт на виконання сервісного обслуговування обладнання з перекладом німецькою мовою

Контракт на виконання сервісного обслуговування обладнання з перекладом німецькою мовою

Контракт на виконання сервісного обслуговування обладнання є юридичним документом, який регулює відносини між постачальником послуг (сервісною компанією) і клієнтом, який потребує обслуговування або ремонту свого обладнання. Цей документ визначає обсяг послуг, які будуть надані, умови і терміни їх виконання, а також відповідальність сторін.

На німецькій мові такий контракт може бути названий “Vertrag für die Durchführung von Wartungsarbeiten an Ausrüstungen”. У цьому контракті детально описуються види робіт, які необхідно виконати, часові рамки, вартість послуг, а також умови і процедури для нештатних ситуацій або необхідності додаткових робіт.

Існують різні види та форми таких контрактів, залежно від типу обладнання, яке потрібно обслуговувати, і специфіки послуг, які надаються. Наприклад, може бути контракт на регулярне обслуговування медичного обладнання, технічне обслуговування промислових машин, або ж технічну підтримку офісної техніки.

Документ потрібен для того, щоб забезпечити чітке розуміння та домовленості між сторонами, що дозволяє уникнути майбутніх непорозумінь або конфліктів. Він також захищає права та інтереси обох сторін, встановлюючи юридично обов’язкові умови та обов’язки.

Стандартні умови складання такого контракту включають деталізований опис обладнання, яке потребує обслуговування, перелік конкретних робіт, які будуть виконані, умови оплати, зобов’язання сторін щодо забезпечення доступу до обладнання, а також положення про конфіденційність та вирішення спорів.

У контракті як сторони виступають клієнт (замовник послуг) та постачальник послуг (підрядник). Клієнтами зазвичай є компанії або організації, які володіють обладнанням, що потребує обслуговування, а підрядниками – спеціалізовані сервісні компанії або індивідуальні підприємці, які надають відповідні послуги.

Такий контракт зазвичай складається або юридичним відділом компанії-клієнта, або зовнішнім юридичним консультантом. Важливо, щоб документ відповідав всім юридичним вимогам та був чітко сформульований для уникнення можливих розбіжностей у майбутньому.

Приклади

Контракт на Виконання Сервісного Обслуговування Обладнання


Українська версія:

Цей Контракт укладено між [Назва Компанії-Замовника], в подальшому іменована “Замовник”, та [Назва Компанії-Виконавця], в подальшому іменована “Виконавець”, про виконання сервісного обслуговування обладнання.

 1. Предмет КонтрактуВиконавець зобов’язується виконувати сервісне обслуговування обладнання, що належить Замовнику, відповідно до технічних умов і вимог, зазначених у цьому Контракті.
 2. Терміни та Умови Виконання РобітРоботи повинні бути виконані Виконавцем у встановлені терміни, зазначені у цьому Контракті.
 3. Ціна та Умови ОплатиЗа виконання робіт Замовник сплачує Виконавцю ціну, що була погоджена сторонами.
 4. Відповідальність СторінСторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Контрактом.
 5. Закінчення КонтрактуКонтракт закінчується після виконання всіх зобов’язань сторонами.

[Місце та дата]

[Підпис Замовника] ________________________

[Підпис Виконавця] ________________________


Німецька версія:

Dieser Vertrag wird zwischen [Name des Kundenunternehmens], nachfolgend als “Kunde” bezeichnet, und [Name des Dienstleistungsunternehmens], nachfolgend als “Dienstleister” bezeichnet, über die Durchführung von Wartungsarbeiten an Ausrüstungen abgeschlossen.

 1. VertragsgegenstandDer Dienstleister verpflichtet sich, Wartungsarbeiten an den Ausrüstungen des Kunden gemäß den technischen Bedingungen und Anforderungen durchzuführen, die in diesem Vertrag festgelegt sind.
 2. Fristen und Bedingungen für die Durchführung der ArbeitenDie Arbeiten müssen vom Dienstleister innerhalb der in diesem Vertrag festgelegten Fristen durchgeführt werden.
 3. Preis und ZahlungsbedingungenFür die Durchführung der Arbeiten zahlt der Kunde dem Dienstleister den Preis, der von den Parteien vereinbart wurde.
 4. Verantwortung der ParteienDie Parteien sind verantwortlich für die Nichterfüllung oder unangemessene Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag.
 5. Beendigung des VertragsDer Vertrag endet nach Erfüllung aller Verpflichtungen durch die Parteien.

[Ort und Datum]

[Unterschrift des Kunden] ________________________

[Unterschrift des Dienstleisters] ________________________


Цей шаблон є лише базовим прикладом і не враховує всіх можливих юридичних нюансів. Рекомендується звернутися до професійного юриста для адаптації цього шаблону до конкретних потреб вашої компанії та переконатися в точності юридичного перекладу.

Договір на виконання сервісного обслуговування обладнання

Deutsch

Vertrag über die Wartung von Geräten

Zwischen

[Name des Auftraggebers], [Anschrift des Auftraggebers], [Telefonnummer des Auftraggebers], [E-Mail-Adresse des Auftraggebers], im Folgenden “Auftraggeber” genannt,

und

[Name des Auftragnehmers], [Anschrift des Auftragnehmers], [Telefonnummer des Auftragnehmers], [E-Mail-Adresse des Auftragnehmers], im Folgenden “Auftragnehmer” genannt,

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vom Auftraggeber im Eigentum befindlichen Geräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu warten.

§ 2 Umfang der Wartung

Die Wartung umfasst folgende Leistungen:

 • Durchführung von vorbeugenden Wartungsarbeiten
 • Beseitigung von Störungen
 • Reparaturen

§ 3 Termine und Fristen

Die Wartung wird nach den vereinbarten Terminen und Fristen durchgeführt.

§ 4 Kosten

Die Kosten der Wartung trägt der Auftraggeber. Die Kosten werden nach der jeweils gültigen Preisliste des Auftragnehmers berechnet.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

§ 5 Haftung

Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die durch seine schuldhafte Verletzung des Vertrags entstehen. Die Haftung ist jedoch auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

§ 6 Kündigung

Der Vertrag kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von [Angabe der Frist] gekündigt werden.

§ 7 Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Ort, Datum

[Unterschrift des Auftraggebers]

[Unterschrift des Auftragnehmers]

Українська

Договір на виконання сервісного обслуговування обладнання

Між

[Назва замовника], [Адреса замовника], [Телефонний номер замовника], [Електронна адреса замовника], надалі “Замовник”,

та

[Назва виконавця], [Адреса виконавця], [Телефонний номер виконавця], [Електронна адреса виконавця], надалі “Виконавець”,

укладено цей договір:

§ 1 Предмет договору

Виконавець зобов’язується обслуговувати обладнання, що належить Замовнику на праві власності, відповідно до положень цього договору.

§ 2 Обсяг обслуговування

Обслуговування включає такі послуги:

 • проведення профілактичних робіт
 • усунення несправностей
 • ремонти

§ 3 Терміни та строки

Обслуговування здійснюється відповідно до погоджених термінів та строків.

§ 4 Вартість

Вартість обслуговування несе Замовник. Вартість обчислюється відповідно до діючого прайс-листа Виконавця.

§ 5 Відповідальність

Виконавець несе відповідальність за збитки, що виникають унаслідок його вини у порушенні договору. Відповідальність обмежена умислом та грубим недбалістю.

§ 6 Розірвання договору

Договір може бути розірваний обома сторонами за попереднім повідомленням за [вказати строк] днів.

§ 7 Прикінцеві положення

У разі недійсності або неможливості застосування будь-якого положення цього договору інші положення договору залишаються чинними.

Місце, дата

[Підпис Замовника]

[Підпис Виконавця]

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: