Клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі

Клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі

Клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі є досить специфічними юридичними документами, що використовуються в судовій практиці України. Вони мають велике значення для забезпечення правильного та законного розгляду справи.

Клопотання про заміну сторони в процесі подається в тих випадках, коли з різних причин (наприклад, смерть сторони, зміна юридичної особи, передача вимоги іншій особі тощо) потрібно замінити одну зі сторін процесу на іншу особу. Цей документ має велике значення, оскільки забезпечує правильне та законне представництво інтересів у суді.

Клопотання про поновлення провадження у справі, своєю чергою, подається в тому випадку, коли справа була закрита або припинена з певних причин, але з’явилися нові обставини або докази, які можуть вплинути на рішення по справі. Цей документ дозволяє відновити судовий розгляд у випадках, коли це виправдано новими обставинами чи доказами.

Обидва ці документи можуть бути подані у письмовій формі і мають містити відповідні обґрунтування та докази. Вони повинні відповідати загальним вимогам до процесуальних документів та містити необхідну інформацію: дані про справу, обставини, що вимагають заміни сторони або поновлення провадження, та юридичне обґрунтування таких дій.

Сторонами в цих документах є особа (або її представник), яка подає клопотання, та суд, до якого це клопотання спрямоване. У випадку клопотання про заміну сторони, важливо вказати не тільки особу, що підлягає заміні, але й особу, яка повинна її замінити.

Для оформлення клопотання потрібно дотримуватися встановлених правил та формату юридичних документів. Важливо чітко та логічно викласти всі обставини, що обґрунтовують необхідність заміни сторони або поновлення провадження, а також надати всі необхідні докази та документи.

Клопотання, як правило, складається адвокатом або самою стороною процесу. Після подання клопотання суд розглядає його та приймає рішення, враховуючи всі обставини справи та дотримуючись законодавства.

Приклади

Ось шаблон клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі, який відповідає вимогам українського законодавства:


[Найменування суду, до якого подається клопотання]

Позивач/Відповідач (вказати статус): [Повне ім’я] Адреса: [Адреса] Телефон: [Номер телефону] Електронна пошта: [Email адреса]

Справа № [Номер справи]

Клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі

20 р. м.___

Я, [ім’я, прізвище, статус у справі], у справі № [номер справи], згідно зі статтями [вказати відповідні статті Цивільного процесуального кодексу України/іншого відповідного законодавства], подаю клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі.

У зв’язку з [вказати обставини, які вимагають заміни сторони, наприклад, смерть сторони, зміна юридичної особи, передача вимоги іншій особі тощо] прошу замінити сторону в процесі на [ім’я та прізвище нової сторони/назва нової юридичної особи].

Також, враховуючи [вказати обставини, які вимагають поновлення провадження у справі, наприклад, наявність нових доказів, зміна обставин тощо], прошу поновити провадження у справі.

На підставі вищевказаного та з метою забезпечення правосуддя, прошу суд задовольнити це клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі.

Додатки:

 1. Документи, що підтверджують необхідність заміни сторони (наприклад, свідоцтво про смерть, документи про реорганізацію юридичної особи тощо).
 2. Докази, що обґрунтовують необхідність поновлення провадження у справі (наприклад, нові докази, документи, що свідчать про зміну обставин).
 3. [Інші додатки, якщо є].

[Підпис] [П.І.Б.]


Цей шаблон є лише прикладом і може бути адаптований відповідно до конкретних обставин справи та вимог законодавства. Важливо точно та чітко обґрунтувати причини, з яких подається клопотання, та надати всі необхідні докази.

Клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі

До [найменування суду]

від [найменування особи, яка подає клопотання]

Клопотання

Прошу замінити сторону в процесі у справі № [номер справи] у [найменування провадження] на [найменування особи, яка буде заміною].

Вважаю, що [причина заміни сторони].

Також прошу поновити провадження у цій справі, оскільки [причина зупинення провадження].

Дата

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

До Київського апеляційного суду

від ТОВ “Альфа”

Клопотання

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Прошу замінити сторону в процесі у справі № 756/12345/22 у цивільній справі за позовом ТОВ “Альфа” до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості на [найменування особи, яка буде заміною].

Вважаю, що ОСОБА_1 є правонаступником ТОВ “Альфа”, оскільки придбало у нього право вимоги за договором купівлі-продажу від [дата договору].

Також прошу поновити провадження у цій справі, оскільки провадження було зупинено у зв’язку з перебуванням ТОВ “Альфа” у стані банкрутства.

Дата

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

До слідчого відділу поліції № 1 Київського районного управління поліції ГУНП у м. Києві

від ОСОБА_1

Клопотання

Прошу замінити сторону в процесі у кримінальному провадженні № 12345678 на [найменування особи, яка буде заміною].

Вважаю, що ОСОБА_2 є потерпілим у цьому кримінальному провадженні, оскільки є спадкоємцем ОСОБА_1, який був потерпілим на момент припинення провадження.

Також прошу поновити провадження у цьому кримінальному провадженні, оскільки провадження було зупинено у зв’язку зі смертю потерпілого.

Дата

[Підпис]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок заміни сторони в процесі та поновлення провадження у справі

 • Цивільний процесуальний кодекс України;
 • Адміністративний процесуальний кодекс України;
 • Господарський процесуальний кодекс України;
 • Кримінальний процесуальний кодекс України.

Особливості заповнення клопотання

 • У клопотанні необхідно вказати найменування суду або іншого органу, до якого подається клопотання, та номер справи.
 • У клопотанні необхідно вказати найменування особи, яка буде заміною.
 • У клопотанні необхідно обґрунтувати необхідність заміни сторони в процесі.
 • У клопотанні необхідно обґрунтувати необхідність поновлення провадження у справі.
 • Клопотання підписується особою, яка його подає.

Додаткові поради

 • Клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі може бути подано до суду або іншого органу на будь-якій стадії провадження.
 • Клопотання про заміну сторони в процесі розглядається судом або іншим органом протягом 5 днів з дня його надходження.
 • Клопотання про поновлення провадження у справі розглядається судом або іншим органом протягом 15 днів з дня його надходження.
 • Якщо клопотання про заміну сторони в процесі задоволено, то суд або інший орган призначає новий строк для подання відповіді на позовну заяву або іншого процесуального документа.
 • Якщо клопотання про поновлення провадження у справі задоволено, то суд або інший орган продовжує провадження у справі з моменту його зупинення.

Ось ще один приклад шаблону клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі:

До _______________ суду Заявника _______________ (ПІБ) адреса ________________

Клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі

Відповідно до статей 45, 46 Цивільного процесуального кодексу України (статей 49, 50 Кодексу адміністративного судочинства України), у зв’язку зі смертю позивача (заявника) _____________________ (ПІБ), який брав участь у справі No __________ за позовом до _________________ (найменування відповідача) про ____________________, прошу замінити померлого позивача (заявника) ______________ (ПІБ померлого) на мене, _______________ (ПІБ заявника клопотання), оскільки я є його/її ____________ (вказати ступінь споріднення чи інше).

Також, керуючись статтею 224 ЦПК України (статтею 186 КАС України), прошу поновити провадження у зазначеній справі.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про смерть _________ (ПІБ померлого).
 2. Документи, що підтверджують родинні стосунки із померлим або правонаступництво.

Дата Підпис

Ось приклад заповненого клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі:

До Шевченківського районного суду м. Києва Заявника Петренка Петра Петровича м. Київ, вул. Шевченка, 5, кв. 1

Клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі

Відповідно до статей 45, 46 Цивільного процесуального кодексу України, у зв’язку зі смертю позивача Іваненка Івана Івановича, який брав участь у справі No 640/3895 за позовом до ТОВ “Страхова компанія” про стягнення страхового відшкодування, прошу замінити померлого позивача Іваненка Івана Івановича на мене, Петренка Петра Петровича, оскільки я є його сином.

Також, керуючись статтею 224 ЦПК України, прошу поновити провадження у зазначеній справі.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про смерть Іваненка Івана Івановича.
 2. Копія свідоцтва про народження Петренка Петра Петровича.

18 січня 2023 року

Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: