Клопотання про витребування доказів

Клопотання про витребування доказів

Клопотання про витребування доказів є важливим юридичним документом, який використовується в судовій практиці України. Цей документ подається стороною у судовому процесі з метою отримання доказів, які можуть бути важливими для вирішення справи.

У клопотанні про витребування доказів можуть бути вказані різні види або форми доказів, які сторона вважає необхідними для своєї справи. Це можуть бути документи, свідчення свідків, аудіо- або відеозаписи, фізичні об’єкти тощо.

Цей документ має велике значення, оскільки дозволяє зібрати повний і об’єктивний комплекс доказів, який є необхідним для справедливого та законного вирішення судової справи. Вимоги до клопотання про витребування доказів включають чітке й точне визначення запитуваних доказів та їх значення для справи, а також юридичне обґрунтування необхідності їх отримання.

Клопотання складаються за певних умов, зокрема коли сторона вважає, що без певних доказів не може належно захистити свої права та інтереси в суді. Також це можливо, коли сторона не має можливості самостійно отримати ці докази без допомоги суду.

У клопотанні виступають сторони, що беруть участь у судовій справі: позивач, відповідач або їх представники. Той, хто подає клопотання, повинен чітко визначити, які саме докази він хоче витребувати, та яке їхнє значення для справи.

Вимоги до оформлення клопотання про витребування доказів зазвичай включають необхідність дотримання загальноприйнятих норм юридичного документообігу, таких як лаконічність, чіткість формулювань та обґрунтованість запитів.

Клопотання складається адвокатом, юристом або самою стороною, яка бере участь у судовому процесі. Важливо, щоб документ був правильно сформульований та відповідав всім законодавчим вимогам, оскільки від цього може залежати успіх судової справи.

У підсумку, клопотання про витребування доказів є ключовим елементом у судовому процесі, який дозволяє сторонам належно представити свої аргументи та докази, сприяючи тим самим забезпеченню правосуддя.

Приклади

Шаблон клопотання про витребування доказів

До [Назва суду]

Від [ПІБ заявника] [Поштова адреса заявника]

Клопотання

Прошу Вас витребувати у [назва організації/установи/особи] такі докази:

 • [Перелік доказів].

[Далі зазначається інформація про те, які докази є необхідними для розгляду справи. Наприклад, можна вказати:]

 • Докази необхідні для встановлення [факту].
 • Докази необхідні для перевірки [твердження].

Вважаю, що зазначені докази є важливими для розгляду справи та можуть сприяти встановленню істини.

Додатково до цього клопотання я надаю такі документи:

 • [Перелік документів, що підтверджують необхідність витребування доказів].

Прошу Вас розглянути моє клопотання та витребувати у [назва організації/установи/особи] зазначені докази.

З повагою, [ПІБ заявника]

Приклад заповнення

До Шевченківського районного суду м. Києва

Від ПІБ

02140, м. Київ, вул. Шевченка, 100

Клопотання

Прошу Вас витребувати у ТОВ “Альфа” такі докази:

 • Копію договору купівлі-продажу товару від 10.01.2023 року.
 • Копію товарно-транспортної накладної від 10.01.2023 року.
 • Копію акта приймання-передачі товару від 10.01.2023 року.

Вважаю, що зазначені докази є важливими для розгляду справи про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу товару.

Додатково до цього клопотання я надаю такі документи:

 • Копію позовної заяви
 • Копію договору купівлі-продажу товару

Прошу Вас розглянути моє клопотання та витребувати у ТОВ “Альфа” зазначені докази.

З повагою, ПІБ

Закони України, що регламентують витребування доказів

 • Цивільний процесуальний кодекс України
 • Господарський процесуальний кодекс України
 • Кодекс адміністративного судочинства України

Ці кодекси встановлюють загальні правила витребування доказів у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

Відповідно до цих кодексів, сторони у справі мають право надавати докази, а суд має право витребувати від сторін, інших учасників справи, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб документи, в яких містяться відомості, що мають значення для справи.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Суд також може витребувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб відомості, які не містяться в документах, але мають значення для справи.

Запит про витребування доказів повинен бути мотивованим та містити відомості про те, які докази є необхідними для розгляду справи.

Орган, у якому знаходяться докази, зобов’язаний надати їх суду протягом 30 днів з дня отримання запиту.

У разі неподання доказів у встановлений строк суд може призначити покарання у вигляді штрафу.

Створення шаблону клопотання про витребування доказів у судовому процесі передбачає врахування загальних правил цивільного або кримінального процесуального законодавства України. Нижче наведено приклад такого шаблону, з акцентом на формальні аспекти та структуру документа.


[Найменування суду, до якого подається клопотання]
[Повна адреса суду]

Клопотання
про витребування доказів

Від: [ПІБ позивача/відповідача]
Адреса: [Повна адреса]
Телефон: [Номер телефону]
Електронна пошта: [Адреса електронної пошти]

До: [ПІБ судді, який веде справу]
У справі: [Номер справи]
Про: [Короткий зміст справи]

Дата: [дд.мм.рррр]

Зміст клопотання:

На підставі статті [номер статті] Цивільного/Кримінального процесуального кодексу України, я, [ПІБ позивача/відповідача], подаю клопотання про витребування доказів, які мають значення для розгляду цієї справи.

Докази, які прошу витребувати:

 1. [Детальний опис доказу, наприклад, “Документи, що підтверджують право власності на нерухомість, розташовану за адресою…”].
 2. [Інші докази, з описом та обґрунтуванням їх значення для справи].

Ці докази необхідні, оскільки [обґрунтування необхідності цих доказів для вирішення справи].

Враховуючи вищезазначене, прошу суд витребувати вказані докази у порядку, передбаченому законодавством України.

З повагою,
[Підпис]
[ПІБ позивача/відповідача]
[дата]


Цей шаблон є лише прикладом і може бути адаптований під конкретні обставини справи та вимоги законодавства. Важливо точно вказувати на юридичні підстави для витребування доказів та детально описувати самі докази та їх значення для справи.

Ось ще один приклад шаблону клопотання про витребування доказів українською мовою:

Слідчому судді
[назва суду]
[ПІБ слідчого судді]

КЛОПОТАННЯ
про витребування доказів

Я, [посада, прізвище та ініціали], клопочу про витребування наступних доказів у рамках кримінального провадження [номер провадження]:

1. [вид доказу] з [назва установи, організації тощо, де знаходиться доказ] для підтвердження/спростування [обставини, що ним підтверджуються].

Це клопотання обґрунтовую положеннями статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 93 КПК України,

ПРОШУ:

1. Задовольнити клопотання в повному обсязі.
2. Надіслати вимогу до [назва установи] про надання [вид доказу].

[Посада особи, що звертається із клопотанням]
[Підпис]
[ПІБ]

[Дата]

Сподіваюсь, цей шаблон стане у нагоді. Не соромтеся уточнити, якщо потрібні додаткові роз’яснення чи інформація.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: