Клопотання про відкладення розгляду справи

Клопотання про відкладення розгляду справи

Клопотання про відкладення розгляду справи є документом, який використовується в юридичній практиці України, коли одна зі сторін судового процесу просить про відтермінування засідання з об’єктивних причин. Цей документ має велике значення у випадках, коли через непередбачувані обставини сторона не може бути присутньою на запланованому судовому засіданні або потребує додаткового часу для підготовки до справи.

Існують різні причини для подання такого клопотання, які включають, але не обмежуються, неможливістю присутності однієї зі сторін через хворобу, необхідність додаткового часу для збору доказів або підготовки документів, очікування на результати експертизи тощо. Важливо, що причини відкладення мають бути об’єктивними та достатньо обґрунтованими.

Клопотання про відкладення розгляду справи має дотримуватися певних вимог до форми та змісту. Воно повинно містити точне посилання на справу, вказівку на причини відкладення, а також, за можливості, підтверджуючі документи (наприклад, медичну довідку у разі хвороби).

Сторонами в цьому документі виступають та особа або представник сторони, яка подає клопотання, та суд, до якого воно адресоване. Подавати таке клопотання може як позивач, так і відповідач, а також їхні представники.

Щодо вимог до оформлення, клопотання має бути написане в офіційному стилі, з дотриманням норм діловодства та процесуального законодавства. Воно повинно містити всі необхідні реквізити: назву суду, назву та номер справи, повні дані особи, яка подає клопотання, а також чітке обґрунтування причин відкладення.

Клопотання зазвичай пишеться або самою стороною, або її юридичним представником (адвокатом). Цей документ подається до суду до дати запланованого засідання, і рішення про його задоволення або відхилення приймається суддею, який веде справу.

Таким чином, клопотання про відкладення розгляду справи є важливим інструментом, який забезпечує права сторін на справедливий судовий процес, надаючи можливість врахувати непередбачувані обставини та забезпечити належну підготовку до судового засідання.

Приклади

Шаблон клопотання про відкладення розгляду справи

До [Назва суду]

Від [ПІБ заявника] [Поштова адреса заявника]

Клопотання

Прошу Вас відкласти розгляд справи на [термін відкладення].

[Далі зазначається інформація про те, чому є необхідність відкласти розгляд справи. Наприклад, можна вказати:]

 • Я не можу бути присутнім на розгляді справи у зв’язку з [причина].
 • Я не можу надати суду необхідні докази у зв’язку з [причина].

Вважаю, що відкладення розгляду справи на [термін відкладення] дозволить мені усунути зазначені обставини та забезпечити належне розгляд справи.

Додатково до цього клопотання я надаю такі документи:

 • [Перелік документів, що підтверджують необхідність відкладення розгляду справи].

Прошу Вас розглянути моє клопотання та відкласти розгляд справи на [термін відкладення].

З повагою, [ПІБ заявника]

Приклад заповнення

До Шевченківського районного суду м. Києва

Від ПІБ

02140, м. Київ, вул. Шевченка, 100

Клопотання

Прошу Вас відкласти розгляд справи про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу товару на [10] днів.

Я не можу бути присутнім на розгляді справи у зв’язку з тим, що знаходжуся у відрядженні.

Вважаю, що відкладення розгляду справи на [10] днів дозволить мені повернутися з відрядження та забезпечити належне розгляд справи.

Додатково до цього клопотання я надаю такі документи:

 • Копію позовної заяви
 • Копію договору купівлі-продажу товару

Прошу Вас розглянути моє клопотання та відкласти розгляд справи на [10] днів.

З повагою, ПІБ

Закони України, що регламентують відкладення розгляду справи

 • Цивільний процесуальний кодекс України
 • Господарський процесуальний кодекс України
 • Кодекс адміністративного судочинства України

Ці кодекси встановлюють загальні правила відкладення розгляду справи у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

Відповідно до цих кодексів, суд може відкласти розгляд справи в разі:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • неможливості своєчасного прибуття до суду сторін або інших учасників справи;
 • неможливості прибуття до суду свідка, експерта, перекладача;
 • необхідності отримання додаткових доказів;
 • необхідності проведення експертизи;
 • інших обставин, що перешкоджають розгляду справи в даному засіданні.

Рішення про відкладення розгляду справи приймається судом за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи іншого учасника справи.

Клопотання про відкладення розгляду справи повинно бути мотивованим та містити відомості про те, чому є необхідність відкласти розгляд справи.

Клопотання про відкладення розгляду справи може бути подано до початку розгляду справи.

У разі відкладення розгляду справи суд призначає новий день засідання.

Створення шаблону клопотання про відкладення розгляду справи вимагає врахування процесуальних норм українського законодавства. Нижче наведений приклад такого документа, який може бути адаптований для конкретної судової справи.


[Назва суду, до якого подається клопотання]
[Адреса суду]

Клопотання
про відкладення розгляду справи № [номер справи]

Від: [ПІБ позивача/відповідача або їх представника]
Адреса: [Адреса для кореспонденції]
Телефон: [Контактний телефон]
Електронна пошта: [Електронна адреса]

До: [ПІБ судді, який веде справу]

Дата: [дд.мм.рррр]

Шановний(а) [ПІБ судді],

Звертаюся до вас із клопотанням про відкладення розгляду справи № [номер справи] на [конкретну дату або запит про відкладення на невизначений термін].

Підставою для мого клопотання є [обґрунтування причини відкладення, наприклад, “необхідність додаткового часу для збору важливих доказів”, “неможливість присутності через хворобу”, “очікування на результати експертизи” тощо].

[Додати деталі та обставини, які обґрунтовують запит на відкладення. У випадку медичних обставин, можна зазначити, що медична довідка додається як додаток.]

Відповідно до статті [номер статті] Цивільного процесуального кодексу України / Кримінального процесуального кодексу України, прошу відкласти розгляд справи на [конкретний термін або до наступного судового засідання].

Заздалегідь вдячний(а) за розгляд та задоволення мого клопотання.

З повагою,
[Підпис]
[ПІБ позивача/відповідача]
[дата]


Цей шаблон слід адаптувати з урахуванням конкретних обставин справи та вимог, що ставляться процесуальним законодавством України. Важливо точно вказувати причини для відкладення розгляду справи та додавати всі необхідні документи, які можуть підтверджувати ці причини.

Ось ще приклад шаблону клопотання про відкладення розгляду справи:

Головуючому судді [прізвище та ініціали]

КЛОПОТАННЯ про відкладення розгляду справи

Я, [прізвище, ім’я, по батькові], є учасником судового засідання у справі [номер справи] за позовом [позивач] до [відповідач] про [зміст позовних вимог].

Клопочу перед судом про відкладення даної справи у зв’язку з [обґрунтування: хвороба, відрядження тощо] та неможливістю явки до суду [дата судового засідання].

Відповідно до ч.1 ст.213 ЦПК України суд відкладає розгляд справи в разі хвороби або з інших поважних причин за заявою учасника справи, який не може з’явитися в судове засідання.

На підставі викладеного та керуючись нормами ЦПК України,

ПРОШУ:

 1. Задовольнити клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з неможливістю явки [дата]
 2. Призначити розгляд справи на іншу дату після усунення обставин, що перешкоджають явці.

Додатки:

 1. Копія лікарняного листа на __ арк.

[Посада особи, що подає клопотання]
[Підпис] [ПІБ]

[Дата]

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: