Клопотання на преміювання

Клопотання на преміювання

Клопотання на преміювання у професійному юридичному контексті в Україні є документом, який зазвичай використовується у сфері управління персоналом. Цей документ подається з метою запропонувати винагороду або премію для працівника або групи працівників за їхні професійні досягнення або винятковий внесок у роботу організації.

Клопотання може бути різних видів або форм, залежно від конкретних умов та політики організації. Наприклад, воно може бути індивідуальним, коли запропоновано преміювати одного працівника, або колективним, коли премія пропонується групі працівників. Також може бути розрізнення між одноразовими преміями за конкретне досягнення та систематичними преміями, що вручаються за стабільно високі результати праці.

Цей документ важливий, оскільки він формалізує процес визнання та винагородження співробітників, сприяючи підтриманню мотивації та високого рівня задоволеності роботою.

До вимог до клопотання входить чітке викладення причини преміювання, зазначення конкретних досягнень або внеску працівника, а також можуть включатися рекомендації щодо розміру премії.

Щодо умов складання клопотання, воно зазвичай готується керівником або безпосереднім начальником працівника, хоча іноді ініціатива може виходити від колег або інших осіб в організації. Важливо, щоб клопотання було обґрунтованим та відповідало внутрішнім правилам організації.

Стосовно сторін у документі, основними є той, хто подає клопотання (наприклад, керівник відділу), та особа або група осіб, чиє преміювання пропонується.

Вимоги до оформлення клопотання зазвичай включають дотримання загальноприйнятих норм ділового листування: чіткість, лаконічність, об’єктивність викладу фактів. Документ має містити дату, підпис та може включати службові позиції осіб, що беруть участь у процесі.

Клопотання складається відповідальною особою, зазвичай керівником відділу або іншим уповноваженим співробітником. Важливо, щоб воно було представлено відповідно до ієрархії та процедур в організації, наприклад, подане на розгляд вищого керівництва або відповідного відділу.

Таким чином, клопотання на преміювання виступає як важливий інструмент управління персоналом, спрямований на стимулювання та визнання внеску співробітників в успіх організації.

Приклади

Шаблон клопотання на преміювання

До [Назва посади керівника] [Назва організації]

Від [ПІБ працівника] [Посада працівника]

Клопотання

Прошу Вас розглянути моє клопотання про преміювання.

Я, [ПІБ працівника], працюю в [назва організації] на посаді [посада працівника] з [дата]. За час роботи в організації я зарекомендував себе як відповідальний, сумлінний та кваліфікований працівник. Я завжди вчасно і якісно виконую свої посадові обов’язки, а також беру участь у громадському житті організації.

[Далі зазначається інформація про конкретні заслуги працівника, які дають йому право на преміювання. Наприклад, можна вказати:]

  • Я впровадив у роботу організації нову технологію, яка дозволила підвищити продуктивність праці на [відсоток].
  • Я брав участь у розробці нового продукту, який був успішно запущений на ринок і приніс організації [сума] гривень прибутку.
  • Я отримав почесну грамоту від [назва організації] за [досягнення].

Вважаю, що я заслуговую на преміювання у розмірі [сума] гривень.

Додатково до цього клопотання я надаю такі документи:

  • [Перелік документів, що підтверджують заслуги працівника].

Прошу Вас розглянути моє клопотання та прийняти рішення про преміювання.

З повагою, [ПІБ працівника]

Приклад заповнення

До Директору ТОВ “Альфа”

Від ПІБ

Клопотання

Прошу Вас розглянути моє клопотання про преміювання.

Я, ПІБ, працюю в ТОВ “Альфа” на посаді бухгалтера з 2015 року. За час роботи в організації я зарекомендувала себе як відповідальний, сумлінний та кваліфікований працівник. Я завжди вчасно і якісно виконую свої посадові обов’язки, а також беру участь у громадському житті організації.

У 2023 році я впровадила в роботу організації нову систему обліку, яка дозволила скоротити витрати на [відсоток]. Крім того, я взяла участь у розробці нового маркетингового плану, який сприяв збільшенню продажів на [відсоток].

Вважаю, що я заслуговую на преміювання у розмірі 10 000 гривень.

Додатково до цього клопотання я надаю такі документи:

  • Копію звіту про результати роботи бухгалтерії за 2023 рік
  • Копію маркетингового плану

Прошу Вас розглянути моє клопотання та прийняти рішення про преміювання.

З повагою, ПІБ

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Закони України, що регламентують преміювання працівників

  • Закон України “Про оплату праці”

Цей закон встановлює загальні правила преміювання працівників.

Відповідно до цього закону, преміювання працівників здійснюється за результатами їхньої роботи. Преміювання працівників може проводитися як заохочення за сумлінне виконання трудових обов’язків, так і за досягнення конкретних результатів у праці.

Премії працівникам можуть встановлюватися колективним договором, трудовим договором або наказом (розпорядженням) роботодавця.

Розмір премії визначається роботодавцем самостійно. При цьому роботодавець повинен враховувати характер роботи працівника, його кваліфікацію, результативність праці та інші фактори.

Премії працівникам виплачуються за рахунок коштів роботодавця.

Шаблон клопотання на преміювання, який відповідає стандартам ділового документообігу в Україні, може виглядати наступним чином. Зверніть увагу, що при створенні такого документа необхідно враховувати специфіку організації та чинне законодавство України, включаючи, наприклад, закони про працю.


[Найменування організації]

Клопотання

на преміювання

Дата: [дд.мм.рррр]

Від: [Посада, ПІБ керівника, що подає клопотання] До: [Посада, ПІБ особи, до якої адресується клопотання]

Шановний(а) [ПІБ адресата],

На підставі аналізу робочих досягнень та внеску в розвиток нашої організації, дозвольте внести клопотання про преміювання [ПІБ працівника/групи працівників], який(а) відзначився(лася) [опис конкретних досягнень, наприклад, “ефективним виконанням проекту Х”, “значним збільшенням продуктивності праці відділу Y” тощо].

Згідно з [пункт/стаття відповідного закону України або внутрішнього положення організації, що регулює преміювання], [ПІБ працівника/групи працівників] заслуговує на винагороду у вигляді премії за [конкретний період, наприклад, “четвертий квартал 2023 року”].

Премія пропонується у розмірі [вказати суму або відсоток від заробітної плати], що відповідає внеску працівника в загальні результати роботи організації.

Прошу розглянути дане клопотання та прийняти рішення відповідно до встановленої процедури.

З повагою, [Підпис] [ПІБ] [Посада]


Цей шаблон є універсальним і може бути адаптованим під конкретні умови та вимоги вашої організації. Важливо звернути увагу на точне формулювання та обґрунтування причин преміювання, а також на дотримання внутрішніх правил і законодавчих норм України у сфері трудових відносин.

Ось ще приклад приклад шаблону клопотання на преміювання українською мовою:

Директору [назва компанії] [ПІБ директора]

КЛОПОТАННЯ

Прошу преміювати [посада, ПІБ працівника] за [конкретні досягнення або результати роботи].

Згідно зі статтею 97 Кодексу законів про працю України, за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків можуть встановлюватися заохочення, в тому числі преміювання.

[ПІБ працівника] показав(ла) високі результати в роботі, а саме:

  • [досягнення 1]
  • [досягнення 2]
  • [досягнення 3]

З огляду на вищенаведене, вважаю за необхідне заохотити цього працівника шляхом преміювання. Прохання розглянути дане клопотання та прийняти відповідне рішення.

З повагою, [ПІБ та посада особи, що подає клопотання]

[Дата] [Підпис]

Сподіваюся, цей шаблон допоможе вам скласти клопотання на преміювання українською мовою. Не соромтеся уточнити, якщо потрібна додаткова інформація чи пояснення.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 2 оцінки, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: