Клопотання на обшук

Клопотання на обшук

Клопотання на обшук є процесуальним документом у кримінальному провадженні в Україні, який використовується слідчими органами або прокурором для отримання дозволу на проведення обшуку від суду. Цей документ має велике значення в кримінальному розслідуванні, оскільки обшук є важливим інструментом для збору доказів.

Клопотання на обшук може мати різні форми залежно від обставин справи та цілей обшуку. Наприклад, воно може бути клопотанням про обшук житла або іншого володіння підозрюваного, обшук офісних приміщень, транспортних засобів, а також особистий обшук підозрюваного чи свідка.

Основна мета цього документу – отримання дозволу на проведення обшуку з метою збору доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні. Для цього необхідно надати обґрунтування потреби обшуку, вказати конкретне місце та об’єкти, які потребують перевірки, а також пояснити, яким чином це може сприяти розслідуванню.

Клопотання на обшук складається у випадках, коли існують достатні підстави вважати, що на певному об’єкті або у певній особи можуть знаходитися важливі докази або предмети, що мають значення для справи. Важливо, що клопотання має бути обґрунтованим і відповідати вимогам законодавства.

У документі виступають сторонами слідчий або прокурор, які подають клопотання, та суд, який приймає рішення про його задоволення чи відхилення. Обшук проводиться у присутності підозрюваного або інших осіб, які зазначені в судовому рішенні.

Вимоги до оформлення клопотання строгі: воно має бути написане на офіційному бланку, містити повну назву органу, від якого подається, та місце його знаходження, повні дані про слідчого або прокурора, що подає клопотання, обґрунтування потреби у проведенні обшуку, точну адресу місця обшуку, перелік об’єктів, які планується оглянути, та мету цих дій. Також важливо вказати підстави для клопотання, зокрема, виписки з кримінального процесуального кодексу України, інші законодавчі акти, які регламентують проведення обшуку.

Складається клопотання слідчим або прокурором, який веде кримінальне провадження. Після його складання документ подається до суду для отримання дозволу на проведення обшуку. Цей процес є ключовим для забезпечення законності та справедливості у кримінальному розслідуванні, оскільки він дозволяє забезпечити баланс між необхідністю розслідування та захистом прав і свобод осіб.

Приклади

Шаблон клопотання на обшук

До [Назва суду]

Від [ПІБ заявника] [Поштова адреса заявника]

Клопотання

Прошу Вас надати дозвіл на проведення обшуку у [місце проведення обшуку] у [ПІБ особи, в якої проводиться обшук].

Я, [ПІБ заявника], є [посада заявника] у [назва органу].

[Далі зазначається інформація про те, що є підставою для проведення обшуку. Наприклад, можна вказати:]

  • Обшук проводиться у зв’язку з розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого статтею [назва статті Кримінального кодексу України].
  • Обшук проводиться у зв’язку з виконанням ухвали суду про витребування доказів.
  • Обшук проводиться у зв’язку з виконанням доручення органу досудового розслідування.

Вважаю, що проведення обшуку дозволить [мета проведення обшуку].

Додатково до цього клопотання я надаю такі документи:

  • [Перелік документів, що підтверджують необхідність проведення обшуку].

Прошу Вас розглянути моє клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку у [місце проведення обшуку] у [ПІБ особи, в якої проводиться обшук].

З повагою, [ПІБ заявника]

Приклад заповнення

До Шевченківського районного суду м. Києва

Від ПІБ

02140, м. Київ, вул. Шевченка, 100

Клопотання

Прошу Вас надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА у [ПІБ особи].

Я, ПІБ, є слідчим Шевченківського районного управління поліції м. Києва.

Обшук проводиться у зв’язку з розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що [ПІБ особи], яка проживає за адресою АДРЕСА, вчинила крадіжку майна у [ПІБ потерпілого].

Вважаю, що проведення обшуку дозволить виявити і вилучати предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Додатково до цього клопотання я надаю такі документи:

  • Копію постанови про призначення обшуку
  • Копію протоколу огляду місця події

Прошу Вас розглянути моє клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА у [ПІБ особи].

З повагою, ПІБ

Закони України, що регламентують обшук

  • Кримінально-процесуальний кодекс України

Цей кодекс встановлює загальні правила проведення обшуку.

Відповідно до цього кодексу, обшук є слідчою дією, яка полягає у втручанні у житло чи інше володіння особи, в тому числі в її особисті речі, з метою відшукання та вилучення предметів, які мають значення для кримінального провадження.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку повинна містити мотивувальну частину, в якій слідчий суддя повинен зазначити підстави для проведення обшуку, а також обґрунтувати, чому саме ця слідча дія необхідна для розслідування кримінального правопорушення.

Обшук проводиться слідчим або прокурором у присутності понятих.

Під час проведення обшуку поняті вправі робити записи та задавати слідчому або прокурору запитання.

Під час проведення обшуку слідчий або прокурор повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

Створення шаблону клопотання на обшук в українському правовому контексті передбачає включення відомостей, які відповідають вимогам кримінально-процесуального законодавства України. Ось приклад такого шаблону:


Шаблон Клопотання на обшук

[Логотип органу слідства/прокуратури, якщо є]

До [Назва суду]
Суддя [П.І.Б. судді]
Від [Посада, звання, П.І.Б. слідчого або прокурора]
Телефон для зв’язку: [Контактний номер]
Адреса для кореспонденції: [Адреса]
Дата: [дд.мм.рррр]

Клопотання
про надання дозволу на проведення обшуку

Відповідно до статті [номер статті] Кримінально-процесуального кодексу України, звертаюся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: [адреса місця обшуку], який є необхідним для збору доказів у кримінальному провадженні [номер справи, короткий опис справи].

Обґрунтування клопотання:
[Тут необхідно викласти конкретні обставини, які свідчать про необхідність проведення обшуку, з посиланням на конкретні факти справи, інформацію, отриману під час розслідування, та відомості про можливе місцезнаходження предметів або документів, які мають значення для справи].

Мета обшуку:
[Описати, що саме шукаєте під час обшуку, наприклад, докази злочину, зброю, наркотики, документацію тощо].

З метою забезпечення повноти, об’єктивності та всебічності розслідування, а також з огляду на вимоги частини [вказати номер частини] статті [номер статті] Кримінально-процесуального кодексу України, прошу надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Додаток:

  1. Копія ухвали про призначення слідчого (прокурора) у кримінальному провадженні.
  2. Копія матеріалів справи, що свідчать про необхідність проведення обшуку.

З повагою,
[Підпис]
[П.І.Б. слідчого/прокурора]


Приклад заповнення:

Тема: Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у справі №12345

Обґрунтування клопотання:
У рамках кримінального провадження №12345, пов’язаного з вчиненням злочину [конкретний злочин], виявлено інформацію, що свідчить про можливе знаходження важливих доказів за адресою [конкретна адреса]. Ці докази можуть включати [конкретні предмети або документи], які мають критичне значення для розслідування справи.

Мета обшуку:
Основною метою обшуку є вилучення [конкретні предмети або документи], що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Цей приклад є ілюстративним і має бути адаптований до конкретних обставин кожного окремого випадку.

Ось ще один приклад шаблону клопотання на обшук:

Слідчому судді
[назва суду]
[прізвище та ініціали]

Клопотання
про проведення обшуку

Я, [посада, прізвище, ініціали слідчого], розглядаючи матеріали кримінального провадження [номер] за фактом [стислий виклад обставин], вбачаю потребу у проведенні обшуку за адресою: [адреса приміщення/житла].

Обшук необхідно провести з метою виявлення та вилучення: [перелік можливих речових доказів]. Є підстави вважати, що зазначені предмети та документи будуть виявлені саме за вказаною адресою.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право дозволити проведення обшуку з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а так само встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 223-225 КПК України,

ПРОШУ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі/іншому володінні [адреса] з метою виявлення і вилучення: [докази].

Додаток:
Копія постанови про проведення обшуку на __ арк.

[посада слідчого]
[підпис]
[ПІБ]

Сподіваюсь, цей шаблон стане у нагоді. Готовий надати додаткові роз’яснення за потреби.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: