Інструкція з охорони праці

Інструкція з охорони праці

Інструкція з охорони праці є важливим документом у сфері управління персоналом та охорони праці на підприємствах в Україні. Цей документ є частиною системи забезпечення безпечних умов праці та має на меті запобігання нещасним випадкам на роботі та професійним захворюванням.

Інструкція з охорони праці розробляється для конкретних робочих місць, професій чи видів робіт. Вона містить вимоги безпеки, яких слід дотримуватися працівникам під час виконання своїх робочих обов’язків. До основних аспектів, які включаються до інструкції, належать правила використання обладнання, заходи з попередження нещасних випадків, правила поводження в екстремальних ситуаціях та інструкції з надання першої допомоги.

Документ має важливе значення, оскільки допомагає створити безпечне робоче середовище, підвищує обізнаність працівників про потенційні ризики та вчить їх ефективним методам запобігання нещасним випадкам. Відповідно до законодавства України, роботодавець зобов’язаний забезпечити розробку та наявність таких інструкцій.

Інструкції з охорони праці складаються на підставі аналізу умов праці на робочому місці, типів обладнання, яке використовується, та особливостей виконуваних робіт. Як правило, до розробки інструкції залучаються фахівці з охорони праці, інженери, техніки та представники профспілок.

Стосовно вимог до оформлення, інструкція з охорони праці має бути написана зрозумілою мовою, містити конкретні вказівки та рекомендації. Вона може бути оформлена у вигляді окремого документа або внесена до інших робочих документів.

Роботодавець несе відповідальність за належне інформування працівників про вимоги інструкції з охорони праці. Працівники, своєю чергою, зобов’язані ознайомитися з цими інструкціями та дотримуватися вказівок з безпеки.

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для використання на всіх підприємствах, незалежно від форми власності чи виду діяльності. Відсутність такого документа або недотримання його вимог може призвести до адміністративної та навіть кримінальної відповідальності для роботодавця.

Приклади

Шаблон Інструкції з охорони праці

Інструкція з охорони праці

[Найменування підприємства]

[Дата]

[Місто]

Ця Інструкція з охорони праці (далі – Інструкція) розроблена з метою забезпечення охорони праці працівників [найменування підприємства] (далі – Підприємство) при виконанні робіт [вид робіт].

1. Загальні положення

1.1. Інструкція поширюється на всіх працівників Підприємства, які виконують роботи [вид робіт].

1.2. Інструкція є обов’язковою для виконання всіма працівниками Підприємства, які виконують роботи [вид робіт].

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи працівник повинен:

 • отримати від керівника робіт інструктаж з охорони праці;
 • перевірити наявність та справність засобів індивідуального захисту;
 • переконатися у відсутності видимих пошкоджень обладнання та інструментів.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час виконання роботи працівник повинен:

 • дотримуватися вимог безпеки, викладених в Інструкціях з охорони праці для конкретних видів робіт;
 • використовувати засоби індивідуального захисту;
 • не допускати перевантаження обладнання та інструментів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

4.1. Після закінчення роботи працівник повинен:

 • прибрати робоче місце;
 • здати обладнання та інструменти на зберігання;
 • повідомити керівнику робіт про всі виявлені порушення вимог безпеки.

5. Відповідальність за порушення вимог безпеки

5.1. Працівники, які порушують вимоги безпеки, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Прикінцеві положення

6.1. Інструкція затверджується керівником Підприємства.

6.2. Інструкція переглядається та актуалізується щороку.

Примітка:

У цьому шаблоні Інструкції з охорони праці визначено такі основні розділи:

 • Загальні положення – визначає предмет, мету та сферу застосування Інструкції.
 • Вимоги безпеки перед початком роботи – визначає вимоги безпеки, які необхідно виконати перед початком роботи.
 • Вимоги безпеки під час виконання роботи – визначає вимоги безпеки, які необхідно виконувати під час виконання роботи.
 • Вимоги безпеки після закінчення роботи – визначає вимоги безпеки, які необхідно виконати після закінчення роботи.
 • Відповідальність за порушення вимог безпеки – визначає відповідальність за порушення вимог безпеки.
 • Прикінцеві положення – визначає порядок затвердження Інструкції та порядок її перегляду та актуалізації.

Відповідні закони України

 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України “Про охорону праці”
 • Положення про розробку, затвердження і впровадження інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 13 січня 2003 року № 13

Приклади заповнення

Розділ 2. Вимоги безпеки під час виконання роботи

У цьому розділі можна вказати конкретні вимоги безпеки, які необхідно виконувати під час виконання робіт [вид робіт]. Наприклад, можна вказати такі вимоги:

 • під час роботи з небезпечним обладнанням працівник повинен бути одягнений у спеціальний одяг та взуття;
 • під час роботи з небезпечними речовинами працівник повинен використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання;
 • під час роботи в небезпечних умовах працівник повинен дотримуватися правил безпеки.

Розділ 5. Відповідальність за порушення вимог безпеки

У цьому розділі можна вказати конкретні види відповідальності, які можуть бути застосовані до працівників, які порушили вимоги Інструкції. Наприклад, можна вказати такі види відповідальності:

 • дисциплінарна відповідальність, зокрема догана або звільнення з роботи;
 • адміністративна відповідальність, зокрема штраф;
 • кримінальна відповідальність, у разі, якщо порушення вимог Інструкції призвело до тяжких наслідків.

Додаткові положення

У Інструкції з охорони праці можна включити додаткові положення, які не суперечать законодавству України. Наприклад, можна включити положення про:

 • порядок проведення інструктажів з охорони праці;
 • порядок перевірки знань з охорони праці;
 • порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;
 • порядок надання першої допомоги при нещасних випадках.

При розробці Інструкції з охорони праці слід враховувати специфіку виконуваних робіт та ризики, пов’язані з їх виконанням.

Інструкція з охорони праці
для [назва робочого місця або професії]

 1. Загальні положення
  1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до Закону України “Про охорону праці” (від 14.10.1992 № 2694-XII), Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці.
  1.2. Інструкція містить вимоги щодо забезпечення безпеки та охорони здоров’я працівників на [назва робочого місця або професії].
  1.3. Кожен працівник зобов’язаний ознайомитися з цією інструкцією та дотримуватися її вимог.
 2. Основні вимоги безпеки
  2.1. Працівник зобов’язаний використовувати засоби індивідуального захисту.
  2.2. Необхідно дотримуватися правил користування обладнанням [описати основні правила].
  2.3. Виконуючи роботи на висоті, слід використовувати страхувальні пояси та інші засоби.
 3. Правила поведінки в екстремальних ситуаціях
  3.1. У разі виникнення пожежі слід негайно сповістити пожежну службу та вжити заходів до її ліквідації [вказати місця розташування вогнегасників та інструкції їх використання].
  3.2. При отриманні травми необхідно негайно повідомити керівництво та звернутися за медичною допомогою.
 4. Інструкції з надання першої допомоги
  4.1. При порізах або саднах слід накласти стерильну пов’язку.
  4.2. У разі отруєння необхідно надати потерпілому промивання шлунку та викликати швидку допомогу.
 5. Відповідальність за порушення вимог інструкції
  5.1. За порушення вимог цієї інструкції працівник може бути притягнутий до адміністративної, дисциплінарної чи кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
 6. Підтвердження ознайомлення з інструкцією
  6.1. Я, [ПІБ працівника], ознайомлений(а) з Інструкцією з охорони праці, розумію її вимоги та зобов’язуюсь їх виконувати.

Дата: ________
Підпис: ________

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: