Характеристика з місця навчання

Характеристика з місця навчання

Характеристика з місця навчання в Україні – це документ, який використовується для надання об’єктивної оцінки студента чи учня від освітньої установи, де він навчається. Цей документ може виконувати кілька ролей: з одного боку, він допомагає забезпечити загальне уявлення про особу, її академічні досягнення, поведінку, особистісні якості та соціальну активність; з іншого боку, він може бути використаний для підтвердження кваліфікації та компетенцій студента при працевлаштуванні, при подачі документів на стипендії, гранти, участь у наукових програмах тощо.

Характеристика з місця навчання може бути виготовлена в різних формах, залежно від мети її використання. Зазвичай вона містить загальну інформацію про студента (ім’я, дату народження, курс та спеціальність навчання), а також детальний опис його навчальних досягнень, наукової діяльності, участі в громадському житті університету та інших аспектів.

Документ складається на офіційному бланку навчального закладу, підписується відповідальними особами (зазвичай деканом факультету, керівником кафедри або класним керівником) та засвідчується печаткою установи. Важливо, щоб характеристика була об’єктивною та надавала повну картину про студента, включаючи як його сильні сторони, так і можливі недоліки.

Характеристика з місця навчання видається за запитом студента або у випадках, коли це необхідно для подальшого навчання чи працевлаштування. Важливо, що такий документ складається на основі реальних досягнень та поведінки студента, і не повинен містити недостовірної інформації.

Приклади

Характеристика з місця навчання

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Шановний [назва організації],

Відповідно до Вашого запиту від [дата], даю характеристику на [ПІБ], [дата народження], студента [курсу] [назва навчального закладу].

[ПІБ] навчається у нашому навчальному закладі з [дата]. За цей час він зарекомендував себе як відповідальний, працьовитий та здібний студент.

[ПІБ] завжди старанно готується до занять, активно бере участь у навчальному процесі. Він має глибокі теоретичні знання та практичні навички.

[ПІБ] є активним членом студентського самоврядування. Він бере участь у різноманітних заходах, що проводяться в університеті.

У колективі [ПІБ] користується повагою та авторитетом. Він є товариською та доброзичливою людиною.

Загалом, [ПІБ] – це перспективний студент, який має всі шанси на успішне майбутнє.

З повагою,

[ПІБ],

[Посада],

[Підпис]

[Печатка]

Приклади заповнення

У розділі “Характеристика особистих якостей” можна вказати такі відомості:

 • Вік
 • Освіта
 • Внутрішня культура
 • Стиль спілкування
 • Взаємовідносини з оточуючими
 • Ставлення до навчання
 • Хобі та інтереси

У розділі “Характеристика навчальної діяльності” можна вказати такі відомості:

 • Успішність у навчанні
 • Кваліфікація
 • Робочі здібності
 • Відповідальність
 • Дисципліна
 • Ставлення до навчання

У розділі “Характеристика громадської діяльності” можна вказати такі відомості:

 • Участь у студентському самоврядуванні
 • Активність у громадських організаціях
 • Ставлення до громадських справ

Характеристика повинна бути об’єктивною та ґрунтуватися на фактичних відомостях.

Законодавчі акти України, які регулюють характеристику з місця навчання:

 • Закон України “Про освіту”
 • Кодекс законів про працю України (КЗпП)

Особливості характеристики з місця навчання

Характеристика з місця навчання є одним з документів, які можуть бути затребувані при працевлаштуванні, вступі до іншого навчального закладу або отриманні стипендії. Вона повинна дати уявлення про особисті якості та навчальні здібності студента.

Характеристика з місця навчання зазвичай складається викладачем або керівником навчальної групи. У ній вказуються такі відомості:

 • Вік, освіта, особисті якості студента
 • Успішність у навчанні, кваліфікація, робочі здібності
 • Відповідальність, дисципліна, ставлення до навчання
 • Участь у студентському самоврядуванні, активність у громадських організаціях, ставлення до громадських справ

Характеристика повинна бути об’єктивною та ґрунтуватися на фактичних відомостях.

Шаблон “Характеристики з місця навчання” може включати наступні елементи, з урахуванням відповідних законодавчих актів України:


Логотип та назва навчального закладу (в правому верхньому кутку)

ХАРАКТЕРИСТИКА з місця навчання

Прізвище, ім’я, по батькові: [Прізвище І.Б. студента]

Дата народження: [дата]

Факультет: [назва факультету]

Спеціальність: [назва спеціальності]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Курс: [номер курсу]

Академічна успішність і наукова діяльність: Тут надається оцінка знань студента, його активності в навчальному процесі, участі в наукових конференціях, публікаціях тощо.

Участь у громадському житті: Опис активності студента у студентських організаціях, культурних та спортивних заходах університету.

Особисті якості: Оцінка комунікативних навичок, відповідальності, ініціативності, креативності студента.

Загальна оцінка: Комплексна оцінка студента, включаючи його особисті досягнення, якість знань, поведінку.

Підстава для видачі характеристики: (наприклад, для участі в конкурсі, стажуванні, працевлаштуванні тощо)

Дата складання: [дата]

Підпис відповідальної особи: _______________ (посада, прізвище та ініціали)

Печатка навчального закладу


Щодо законодавства, в Україні не існує специфічних законів, які б регулювали порядок складання характеристики з місця навчання. Втім, складання та видача таких документів регулюються внутрішніми правилами кожного навчального закладу та загальними нормами, які стосуються освітньої діяльності, наприклад Законом України “Про освіту”.

Приклад заповнення:

Прізвище, ім’я, по батькові: Іванов Іван Іванович

Дата народження: 01.01.2000

Факультет: Факультет міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини

Курс: 3

Академічна успішність і наукова діяльність: Іванов І.І. проявляє високий рівень академічних знань, активно бере участь у студентських наукових конференціях…

Участь у громадському житті: Відзначається активною участю в організації культурних заходів…

Особисті якості: Відповідальний, комунікабельний, здатний до швидкого вирішення проблем…

Загальна оцінка: Іванов І.І. є одним з найкращих студентів свого курсу…

Підстава для видачі характеристики: Участь у міжнародному студентському обміні.

Дата складання: 15.03.2023

Підпис: _______________ (Декан факультету, Петров П.П.)

(Печатка навчального закладу)

Ось ще один приклад шаблону характеристики з місця навчання відповідно до законодавства України:

ХАРАКТЕРИСТИКА
з місця навчання

10 січня 2023 р.

Видана студенту 3 курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петренку Андрію Петровичу про те, що він навчається за спеціальністю “Історія” з 1 вересня 2020 року на денній формі навчання.

За час навчання Петренко А.П. показав себе старанним та дисциплінованим студентом, який наполегливо оволодіває знаннями. Відвідує всі навчальні заняття відповідно до розкладу. Бере активну участь у громадському житті факультету – є членом студентської ради.

Успішно склав всі форми поточного та підсумкового контролю. За результатами заліків та екзаменів має оцінки “добре” та “відмінно”. Середній бал успішності складає 4,7.

Петренко А.П. користується повагою серед викладачів та одногрупників. Його поведінка є зразковою. Ніколи не порушував правила внутрішнього розпорядку університету. Дисциплінарних стягнень не має.

Декан історичного факультету

Підпис ___________________

Отже, характеристика містить відомості про навчання студента та позитивну оцінку його поведінки і результатів.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: