Довіреність від адвоката

Довіреність від адвоката

Довіреність від адвоката є документом, що підтверджує повноваження, делеговані адвокатом іншій особі (зазвичай іншому адвокату) для представництва інтересів клієнта або виконання інших юридичних дій від імені та за дорученням адвоката.

Така довіреність може бути потрібна в ряді випадків. Наприклад, якщо основний адвокат відсутній або тимчасово не може представляти інтереси клієнта, він може делегувати свої повноваження колезі або іншому адвокату. Також цей документ може бути корисним, якщо є потреба у спеціалізованих знаннях або досвіді в певній галузі права, які має інший адвокат.

Щодо учасників довіреності: адвокат, який делегує повноваження, виступає як довіритель, тоді як адвокат, якому делегуються повноваження, виступає як довіреник.

Вимоги до оформлення можуть варіюватися в різних юрисдикціях, але загалом довіреність повинна містити:

 • ідентифікаційні дані обох адвокатів (ім’я, реєстраційний номер в адвокатській палаті тощо);
 • чітке описання переданих повноважень;
 • строк дії довіреності (якщо це передбачено);
 • дату і місце видачі довіреності;
 • підпис довірителя.

Зазвичай адвокат самостійно складає довіреність, використовуючи відповідні шаблони або зразки, які відповідають вимогам адвокатської палати або іншого наглядового органу. В залежності від конкретних вимог юрисдикції, довіреність може також потребувати нотаріального засвідчення.

Приклади

**Я, [ПІБ адвоката], [номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю], [дата видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю], [місце проживання], [місце роботи], діючи добровільно, усвідомлюючи значення своїх дій, на підставі ст. 244 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) уповноважую [ПІБ повіреного], [дата народження], [місце проживання], [місце роботи] (далі – “повірений”), діяти від мого імені в [назва організації], зокрема, але не виключно:

 • [перелік повноважень, які надаються повіреному].

Повірений має право передоручати виконання своїх повноважень іншим особам.

Довіреність видана без права передоручення і діє до [дата].

Дата

Підпис адвоката

Приклади заповнення

Повноваження повіреного

[Вказати, які саме повноваження надаються повіреному, наприклад:

 • представляти інтереси адвоката у [назва організації];
 • підписувати договори, заяви, інші документи в інтересах адвоката;
 • отримувати інформацію про стан особових рахунків адвоката;
 • вчиняти інші дії, пов’язані з інтересами адвоката. ]

Право передоручення

[Вказати, чи має право повірений передоручати виконання своїх повноважень іншим особам.]

Строк дії довіреності

[Вказати строк дії довіреності.]

Важливо:

 • Довіреність від адвоката повинна бути підписана адвокатом.
 • Довіреність від адвоката не обов’язково повинна бути посвідчена нотаріально, якщо вона видається на вчинення нотаріальних дій.
 • Довіреність від адвоката повинна містити відомості про адвоката, повіреного, а також повноваження, які надаються повіреному.

Додаткові вимоги

До довіреності від адвоката можна додати такі додаткові вимоги:

 • про плату за вчинення дій, передбачених довіреністю;
 • про порядок повідомлення адвоката про вчинені повіреними дії;
 • про інші умови, які не суперечать закону.

Примітки

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

 • Довіреність, видана адвокатом на ім’я фізичної особи, повинна бути засвідчена печаткою адвоката.
 • Довіреність, видана адвокатом на ім’я юридичної особи, повинна бути підписана адвокатом і засвідчена печаткою адвоката.

Закони, що регулюють порядок оформлення довіреності від адвоката

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”;

Приклади використання довіреності від адвоката

 • Довіреність на представництво інтересів адвоката у суді;
 • Довіреність на представництво інтересів адвоката в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • Довіреність на представництво інтересів адвоката в установах, організаціях, підприємствах;
 • Довіреність на представництво інтересів адвоката в інших правовідносинах.

Поради щодо оформлення довіреності від адвоката

 • Уважно заповніть всі поля довіреності.
 • Не забудьте вказати строк дії довіреності.
 • Якщо ви посвідчуєте довіреність у нотаріуса, заздалегідь підготуйте документи, які вимагає нотаріус.
 • Зберігайте довіреність в надійному місці.

Додаткові відомості

Довіреність від адвоката повинна містити такі відомості:

 • ПІБ адвоката;
 • номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;
 • дата видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;
 • місце проживання адвоката;
 • місце роботи адвоката;
 • ПІБ повіреного;
 • дата народження повіреного;
 • місце проживання повіреного;
 • місце роботи повіреного.

ДОВІРЕНІСТЬ № ______

Я, [Повне ім’я адвоката-довірителя], адвокат, член Адвокатської палати України, реєстраційний номер у реєстрі адвокатів: _______, відповідно до статті 23 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, уповноважую:

[Повне ім’я адвоката-довіреника], адвокат, член Адвокатської палати України, реєстраційний номер у реєстрі адвокатів: ______,

діяти від мого імені та представляти інтереси моїх клієнтів з наступними повноваженнями:

 • [Опис переданих повноважень, наприклад: “Представництво інтересів клієнта в суді з цивільної справи №_____”, “Консультація та надання правової допомоги у питаннях адміністративного права” тощо].

Ця довіреність дійсна до [дата закінчення дії довіреності або “до виконання”].

Дата видачі: [дата]


Підпис адвоката-довірителя


Приклад заповнення:

ДОВІРЕНІСТЬ № A12345

Я, Кравченко Олександр Ігорович, адвокат, член Адвокатської палати України, реєстраційний номер у реєстрі адвокатів: 001122, відповідно до статті 23 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, уповноважую:

Шевченко Тетяна Володимирівна, адвокат, член Адвокатської палати України, реєстраційний номер у реєстрі адвокатів: 003344,

діяти від мого імені та представляти інтереси моїх клієнтів з наступними повноваженнями:

 • Представництво інтересів клієнта в Шевченківському районному суді м. Києва з цивільної справи №C56789.

Ця довіреність дійсна до 31.12.2023.

Дата видачі: 01.10.2023


Підпис Кравченко О. І.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: