Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей є офіційним документом, який надає одній особі (довіреній) право отримувати товари або матеріальні цінності від імені іншої особи або організації (довірителя). Цей документ є часто використовуваним у комерційній діяльності для полегшення процесу приймання та передачі товарів, особливо коли основний контрактуючий агент не може особисто бути присутнім для їх отримання.

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей може мати різні форми, але в основному вона містить інформацію про найменування та адресу довірителя, повні відомості про довірену особу (включаючи ПІБ та інші ідентифікаційні дані), опис товарів або матеріальних цінностей, які підлягають отриманню, та термін дії довіреності.

Цей документ потрібен для забезпечення юридичної чіткості та порядку при передачі товарів. Він також служить захистом інтересів обох сторін: гарантуючи, що товари отримує уповноважена особа, та водночас надає довіреній особі необхідні повноваження для дій від імені довірителя.

Для складання довіреності важливо чітко визначити об’єкт угоди, повноваження довіреної особи та терміни дії документа. Вона повинна бути оформлена згідно з вимогами чинного законодавства та містити всі необхідні реквізити та підписи.

Сторонами в документі є довіритель (юридична або фізична особа, яка надає довіреність) та довірена особа (той, кому надаються повноваження). Зазвичай довіреність підписується довірителем та завіряється його печаткою, якщо це юридична особа.

В Україні, залежно від обставин, довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей може також вимагати нотаріального завірення, особливо у випадках, коли це передбачено законом або характером угоди.

Щодо процесу її складання, довіреність зазвичай готується бухгалтерією або юридичним відділом організації, яка виступає в ролі довірителя. Важливо, щоб вона була складена з урахуванням усіх вимог законодавства, була чіткою та зрозумілою для обох сторін та містила всі необхідні дані для виконання передбачених нею операцій.

Приклади

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

Я, [ім’я, прізвище, посада], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], доручаю [ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], отримати товарно-матеріальні цінності, на які є належні документи, у [найменування постачальника] на підставі [найменування документа, на підставі якого здійснюється отримання товарно-матеріальних цінностей].

Довірена особа має право:

 • Одержувати товарно-матеріальні цінності у кількості, зазначеній у документах;
 • Перевіряти якість товарно-матеріальних цінностей;
 • Підписувати документи, пов’язані з отриманням товарно-матеріальних цінностей.

Довіреність дійсна до [дата].

[Підпис]

[Підпис]

[Найменування юридичної особи]

[Місто, дата]

Приклад заповнення

Я, Іван Іванович Іванов, директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, доручаю Петру Петровичу Петрову, менеджеру з постачання Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, отримати товарно-матеріальні цінності, на які є належні документи, у ТОВ “Бета” на підставі Договору поставки № 1 від 20 грудня 2023 року.

Довірена особа має право:

 • Одержувати товарно-матеріальні цінності у кількості, зазначеній у Договорі поставки № 1 від 20 грудня 2023 року;
 • Перевіряти якість товарно-матеріальних цінностей;
 • Підписувати документи, пов’язані з отриманням товарно-матеріальних цінностей.

Довіреність дійсна до 31 грудня 2023 року.

[Підпис]

[Підпис]

[Найменування юридичної особи]

[Місто Київ]

[28 грудня 2023 року]

Особливості заповнення довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей:

 • У пункті 1 довіреності необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка видає довіреність, а також найменування юридичної особи, в якій вона працює.
 • У пункті 2 довіреності необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, якій видається довіреність, а також найменування юридичної особи, в якій вона працює.
 • У пункті 3 довіреності необхідно вказати найменування постачальника, у якого будуть отримані товарно-матеріальні цінності.
 • У пункті 4 довіреності необхідно вказати підставу для отримання товарно-матеріальних цінностей.
 • У пункті 5 довіреності необхідно перерахувати права, які надаються довіреній особі.
 • У пункті 6 довіреності необхідно вказати строк дії довіреності.

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей є документом, який підтверджує право довіреної особи на отримання товарно-матеріальних цінностей у постачальника.

Відповідно до ст. 246 Цивільного кодексу України довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей повинна бути оформлена у письмовій формі.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей може бути видана як на одну особу, так і на декількох осіб.

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей може бути видана на строк до трьох років.

У разі закінчення строку дії довіреності вона вважається недійсною.

Довірена особа зобов’язана пред’явити довіреність постачальнику при отриманні товарно-матеріальних цінностей.

Шаблон довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей повинен відповідати вимогам українського законодавства, зокрема Цивільного кодексу України, що регулює питання представництва та довіреностей. Ось як може виглядати такий шаблон:


ДОВІРЕНІСТЬ НА ОТРИМАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Дата видачі: [дата]
Термін дії довіреності: [термін, наприклад, до “дата”]

1. Довіритель
Повне найменування (для юридичної особи) / ПІБ (для фізичної особи): [найменування/ПІБ]
Адреса: [адреса]
ЄДРПОУ (для юридичної особи) / ІПН (для фізичної особи): [номер]
Телефон: [телефон]

2. Довірена особа
ПІБ: [прізвище, ім’я, по батькові]
Паспорт: серія [серія] № [номер], виданий [орган, що видав] дата [дата видачі]
Адреса: [адреса]
Телефон: [телефон]

3. Повноваження
Цією довіреністю довіритель надає довіреній особі право отримувати товарно-матеріальні цінності, що знаходяться за адресою [адреса місця отримання], а саме: [опис товарів].

4. Юридичні підстави
Довіреність видається відповідно до статей [вказати відповідні статті] Цивільного кодексу України.

5. Підписи
Підпис довірителя: ______________________ [ПІБ]
Печатка [якщо це юридична особа]


Приклад заповнення:

Дата видачі: 28 грудня 2023 року
Термін дії довіреності: до 28 грудня 2024 року

 1. Довіритель
  Повне найменування: ТОВ “ТехноПрогрес”
  Адреса: м. Київ, вул. Промислова, 10
  ЄДРПОУ: 12345678
  Телефон: +3801234567
 2. Довірена особа
  ПІБ: Іванов Іван Іванович
  Паспорт: серія КВ № 123456, виданий Шевченківським РВ УМВС України в м. Києві 01.01.2010
  Адреса: м. Київ, вул. Лісова, 5
  Телефон: +3809876543
 3. Повноваження
 4. Юридичні підстави
 5. Підписи

Цей шаблон є узагальненим і може бути адаптований в залежності від конкретної ситуації та вимог законодавства. Важливо, щоб довіреність містила чіткі та точні відомості про довірителя та довірену особу, а також конкретні повноваження, що надаються.

Ось ще один шаблон довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей згідно із законодавством України:

ДОВІРЕНІСТЬ на отримання товарно-матеріальних цінностей

м. ________ “_” _________ 20 р.

_________________________________ (назва організації), в особі директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, уповноважує Петрова Петра Петровича (паспорт серія МН No123456 виданий 01.01.2015 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві) отримувати товарно-матеріальні цінності, а саме:

 • (найменування ТМЦ) у кількості ___ (цифрами) ___ (прописом) одиниць.
 • (найменування ТМЦ) у кількості ___ (цифрами) ___ (прописом) одиниць.

зі складу ТОВ “__” згідно Договору поставки No_ від “” _______ 20__р. з усіма документами, що підтверджують якість та комплектність.

Підпис уповноваженої особи _______________________ засвідчую.

Довіреність дійсна до “_” __________ 20 р.

Директор Петров П.П. _______________(підпис)

М.П.

Отже, в довіреності вказуються назва організації, ПІБ та паспортні дані уповноваженої особи, перелік ТМЦ та їх кількість, номер і дата договору, строк дії довіреності та підпис керівника.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: