Довіреність на отримання документів

Довіреність на отримання документів

Довіреність на отримання документів — це офіційний юридичний документ, який надає одній особі (довіреному) право діяти від імені іншої особи (довірителя) з метою отримання певних документів. Цей документ використовується в тих випадках, коли довіритель не може особисто отримати документи з різних причин: відсутність на місці, стан здоров’я, завантаженість тощо.

Сторонами в довіреності виступають: довіритель (особа, яка надає право) та довірений (особа, яка отримує право діяти від імені довірителя). У довіреності чітко зазначається, які саме документи довірений має право отримати та в яких організаціях.

Вимоги до оформлення довіреності на отримання документів досить строгі. Довіреність має бути складена письмово і підписана довірителем. Якщо довіреність видана на виконання дій, які потребують нотаріального засвідчення, довіреність також повинна бути засвідчена нотаріусом. Текст довіреності має чітко і недвозначно вказувати, яке саме право передається довіреному.

Довіреність складається особою, яка бажає передати свої повноваження іншій особі, або юридичним консультантом за дорученням довірителя. Після її складання і підписання довірителем, якщо це необхідно, довіреність засвідчується нотаріусом.

Такий документ, як довіреність на отримання документів, спрощує багато процесів, зокрема дозволяє довірителю зекономити час, а довіреному діяти в інтересах довірителя, маючи всі необхідні повноваження для цього.

Приклади

Шаблон Довіреності на отримання документів

**Я, [ПІБ довірителі], [дата народження], [місце проживання], [місце роботи] (далі – “довіритель”), діючи добровільно, усвідомлюючи значення своїх дій, на підставі ст. 244 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) уповноважую [ПІБ повіреного], [дата народження], [місце проживання], [місце роботи] (далі – “повірений”), діяти від мого імені щодо отримання [назва документа] від [назва органу або організації], зокрема, але не виключно:

 • отримувати від [назва органу або організації] [назва документа];
 • підписувати заяви, клопотання, скарги, пояснення, відгуки, інші документи, пов’язані з отриманням [назва документа];
 • приймати рішення, пов’язані з отриманням [назва документа];

Повірений має право передоручати виконання своїх повноважень іншим особам.

Довіреність видана без права передоручення і діє до [дата].

Дата

Підпис довірителі

Приклади заповнення

Повноваження повіреного

[Вказати, які саме повноваження надаються повіреному, наприклад:

 • отримувати від [назва органу або організації] свідоцтво про народження, паспорт, ідентифікаційний код;
 • підписувати заяви, клопотання, скарги, пояснення, відгуки, інші документи, пов’язані з отриманням свідоцтва про народження, паспорта, ідентифікаційного коду;
 • приймати рішення, пов’язані з отриманням свідоцтва про народження, паспорта, ідентифікаційного коду. ]

Право передоручення

[Вказати, чи має право повірений передоручати виконання своїх повноважень іншим особам.]

Строк дії довіреності

[Вказати строк дії довіреності.]

Важливо:

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

 • Довіреність повинна бути підписана довірителі або його представником.
 • Довіреність повинна бути посвідчена нотаріально або іншими посадовими особами, уповноваженими на це законом.
 • Довіреність повинна містити відомості про довірителя і повіреного, їх місце проживання, а також повноваження, які надаються повіреному.

Додаткові вимоги

До довіреності можна додати такі додаткові вимоги:

 • про плату за вчинення дій, передбачених довіреністю;
 • про порядок повідомлення довірителі про вчинені повіреними дії;
 • про інші умови, які не суперечать закону.

Примітки

 • У разі якщо довіреність не посвідчена нотаріально, вона повинна бути засвідчена підписом посадової особи органу, в якому діє повірений.
 • Довіреність, видана фізичною особою на ім’я юридичної особи, повинна бути засвідчена печаткою юридичної особи.
 • Довіреність, видана юридичною особою на ім’я фізичної особи, повинна бути підписана керівником юридичної особи і засвідчена печаткою юридичної особи.

Закони, що регулюють порядок оформлення довіреності на отримання документів

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про нотаріат”;
 • Закон України “Про державні нотаріальні архіви”;
 • Закон України “Про захист персональних даних”.

Приклади використання довіреності на отримання документів

 • Довіреність на отримання свідоцтва про народження, паспорта, ідентифікаційного коду.
 • Довіреність на отримання довідки про реєстрацію місця проживання, довідки про склад сім’ї.
 • Довіреність на отримання документів з навчального закладу, медичної установи, підприємства, організації.
 • Довіреність на отримання документів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

Поради щодо оформлення довіреності

 • Уважно заповніть всі поля довіреності.
 • Не забудьте вказати строк дії довіреності.
 • Якщо ви посвідчуєте довіреність у нотаріуса, заздалегідь підготуйте документи, які вимагає нотаріус.
 • Зберігайте довіреність в надійному місці.

ДОВІРЕНІСТЬ

Місце складання: __________________ (наприклад, Київ) Дата: ..20__ р.

Я, ________ [ПІБ довірителя], паспорт: серія ____ номер _, виданий _______ [назва органу, що видав паспорт] “” ________ 20 р., проживаючий за адресою: __________________ [адреса реєстрації], діючи на підставі Конституції України, Гражданського кодексу України (ст. 203-209), надаю повноваження ________ [ПІБ довіреного], паспорт: серія ____ номер _, виданий _______ [назва органу, що видав паспорт] “” ________ 20 р., проживаючий за адресою: __________________ [адреса реєстрації]:

 • отримання від імені та за дорученням довірителя документів у ________ [назва організації/установи], а саме: ______________ [конкретний перелік документів].

Ця довіреність дійсна до “_” ________ 20 р.

_______________ [підпис довірителя] _______________ [ПІБ довірителя]

Засвідчується нотаріусом (у випадку необхідності нотаріального засвідчення)

Нотаріус ________ [ПІБ нотаріуса], засвідчую правильність підпису ________ [ПІБ довірителя].

Дата: ..20__ р. ________________ [печатка та підпис нотаріуса]

Приклад заповнення: Місце складання: Київ Дата: 23.09.20__ р.

Я, Іванов Іван Іванович, паспорт: серія КТ номер 123456, виданий Шевченківським РВ УМВС “23” вересня 2015 р., проживаючий за адресою: вул. Київська, 1, діючи на підставі Конституції України, Гражданського кодексу України (ст. 203-209), надаю повноваження Петрову Петру Петровичу, паспорт: серія КТ номер 654321, виданий Шевченківським РВ УМВС “25” вересня 2016 р., проживаючий за адресою: вул. Київська, 2:

 • отримання від імені та за дорученням довірителя документів у Державному реєстрі нерухомості, а саме: витяг про власність на квартиру.

Ця довіреність дійсна до “23” вересня 20__ р.

_______________ [підпис Іванова І.І.] Іванов Іван Іванович

Завантажити шаблон з прикладом заповнення

Скачати приклади

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: