Довідка з місця роботи

Довідка з місця роботи

Довідка з місця роботи в Україні — це офіційний документ, який видається роботодавцем і засвідчує певні факти щодо співробітника: його посаду, стаж роботи, розмір заробітної плати, відпрацьований час, а іноді й інші обставини, пов’язані з трудовою діяльністю. Такий документ може бути необхідним для отримання візи, кредиту, соціальних пільг, при оформленні пенсії, а також при зміні місця роботи або у разі судових розглядів.

Існує декілька видів довідок з місця роботи, кожна з яких видається за своїми критеріями і для різних цілей. Наприклад:

 1. Довідка про дохід — використовується для подання у банк при оформленні кредиту, для розрахунку аліментів, або при оформленні субсидій.
 2. Довідка про зайнятість — може знадобитися при оформленні візи або інших документів, які вимагають підтвердження основного місця роботи.
 3. Довідка про стаж роботи — необхідна для пенсійного забезпечення та інших соціальних гарантій.

Довідка складається за письмовим запитом співробітника або з ініціативи роботодавця, якщо це передбачено внутрішніми документами компанії або законодавством. У документі вказуються такі дані, як повне найменування організації, її юридична адреса, дані про співробітника (П.І.Б., дата народження, посада), а також інформація, що підтверджується довідкою.

Стосовно вимог до оформлення, то довідка повинна бути написана на фірмовому бланку організації з усіма реквізитами, підписана керівником або уповноваженою особою та скріплена печаткою організації (якщо використання печатки передбачено статутом або іншими внутрішніми документами). Довідка має містити точні та актуальні дані, обов’язково зазначається період, на який ці дані є дійсними. У деяких випадках можуть бути додаткові вимоги до змісту довідки в залежності від того, для чого вона видається.

Довідка з місця роботи складається, як правило, відділом кадрів або безпосередньо керівництвом організації. Перед її видачею перевіряється вся інформація, щоб уникнути помилок і недостовірності. Важливо, що підставою для складання довідки є не тільки запит співробітника, але й вимоги законодавства, наприклад, при вирішенні питань соціального забезпечення чи оформленні документів, які вимагають офіційного підтвердження фактів трудової діяльності.

Приклади

Довідка з місця роботи

Номер довідки: 1

Дата: 20 липня 2023 року

Працівник: Іванов Іван Іванович

Посада: Завідувач складом

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Оболонська, 1

Видана на вимогу: Громадянин України Петров Петро Петрович, паспорт громадянина України серія AA № 123456, виданий 01.01.2023 року Оболонським РВ УМВС України в м. Києві

Працівник Іванов Іван Іванович працює в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Альфа» на посаді завідувача складом з 01.01.2023 року.

Довідка видана на підставі трудової книжки працівника.

Підписи:

 • Голова комісії з видачі довідок з місця роботи: Петров Петро Петрович
 • Працівник, якому видається довідка: Іванов Іван Іванович

Примітки:

 • Довідка з місця роботи видається підприємством працівнику на його вимогу або на вимогу інших осіб, які мають право на отримання цієї довідки.
 • Довідка з місця роботи повинна містити такі відомості:
  • номер довідки;
  • дата;
  • прізвище, ім’я, по батькові працівника;
  • посада працівника;
  • підприємство, де працює працівник;
  • підстава для видачі довідки.

Приклад заповнення

У розділі “Видана на вимогу” слід зазначити прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані особи, на вимогу якої видається довідка.

У розділі “Працівник Іванов Іван Іванович працює в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Альфа» на посаді завідувача складом з 01.01.2023 року” слід зазначити відомості про трудову діяльність працівника.

У розділі “Довідка видана на підставі трудової книжки працівника” слід зазначити підставу для видачі довідки.

Підписи учасників

 • Голова комісії з видачі довідок з місця роботи повинен засвідчити справжність підпису працівника, якому видається довідка.

Довідка з місця роботи є важливим документом, який підтверджує трудову діяльність працівника. При складанні довідки з місця роботи важливо уважно перевірити всі дані, щоб уникнути помилок.

Окрім зазначених законів, при складанні довідки з місця роботи слід керуватися також такими нормативно-правовими актами:

 • Закон України “Про зайнятість населення”;
 • Порядок ведення трудових книжок працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 року № 303.

Особливості заповнення Довідки про підтвердження місця роботи

 • У розділі “Прізвище, ім’я, по батькові працівника” слід зазначити прізвище, ім’я та по батькові працівника латинськими літерами.
 • У розділі “Підписи учасників” голова комісії з видачі довідок з місця роботи повинен засвідчити справжність підпису працівника, якому видається довідка.

Наприклад, довідка з місця роботи може бути видана для:

 • підтвердження трудової діяльності працівника;
 • підтвердження стажу роботи працівника;
 • підтвердження доходів працівника;
 • підтвердження підстави для звільнення працівника;
 • підтвердження наявності або відсутності заборгованості працівника перед підприємством.

У кожному конкретному випадку до довідки з місця роботи можуть бути включені додаткові відомості, необхідні для її призначення.

Створення офіційного документа, як-от довідка з місця роботи, вимагає дотримання чинного законодавства України та може включати специфічні вимоги відповідно до внутрішніх правил організації. Оскільки я не маю доступу до актуальної бази законів України та не можу гарантувати точність наведеного шаблону, наведу лише загальний приклад шаблону, який може бути адаптований з урахуванням конкретних вимог:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Назва підприємства або організації]
Адреса: [юридична адреса підприємства]
Телефон: [контактний номер підприємства]

ДОВІДКА
№ [номер документа]
Дата: [дата видачі довідки]


Ця довідка видається [П.І.Б. працівника] (далі – “Працівник”), який працює на підприємстві [назва підприємства] на посаді [назва посади працівника] з [дата початку роботи] року.

Підтверджується, що станом на [актуальна дата] року Працівник має [повний або неповний] робочий день та [повна або часткова] зайнятість на вищевказаній посаді.

За період з [початкова дата] по [кінцева дата] року Працівник отримував середньомісячний дохід у розмірі [сума доходу] грн.

[Тут можуть бути додані інші відомості відповідно до цілей довідки, наприклад, інформація про відпрацьований час, наявність чи відсутність дисциплінарних стягнень тощо].

Видача цієї довідки здійснюється на підставі письмового запиту Працівника та відповідно до статей [номери статей] Кодексу законів про працю України, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини.


Підпис керівника [підпис]
Печатка [зображення печатки, якщо вона використовується]

[П.І.Б. керівника]
[Посада керівника]


Цей документ видається без будь-яких виправлень, на [кількість аркушів документа] аркушах та є чинним для використання в [вказати сферу використання].


Цей шаблон є узагальненим та необхідно його адаптувати з урахуванням конкретних вимог законодавства та політики підприємства. Відповідність законам України та правильність заповнення мають бути перевірені та затверджені юридичним відділом або керівництвом підприємства.

Ось ще шаблон довідки з місця роботи українською мовою з посиланнями на відповідні закони України та прикладами заповнення:

ДОВІДКА з місця роботи

м. Київ “” _________ 20 р.

Цією довідкою (назва організації) в особі (посада, ПІБ керівника) засвідчує, що __(ПІБ працівника), паспорт серії __ No ____****, виданий ________________, працює в (назва організації) з “” ________ 20** року і по теперішній час на посаді (назва посади).

Заробітна плата (ПІБ працівника) за основним місцем роботи становить _____ гривень.

Ця довідка видана на підставі пункту 2 статті 24 Закону України “Про працю” та може бути використана для (зазначається мета, наприклад, оформлення субсидії).

(посада керівника) (підпис) _______(ПІБ)

М.П.

Ось приклад заповнення цієї довідки:

ДОВІДКА з місця роботи

м. Київ “14” лютого 2023 р.

Цією довідкою ТОВ “Соняшник” в особі директора Іваненка Петра Сергійовича засвідчує, що Шевченко Марія Павлівна, паспорт серії МН No 456789, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.03.2015 р., працює в ТОВ “Соняшник” з 01 вересня 2019 року і по теперішній час на посаді бухгалтера.

Заробітна плата Шевченко Марії Павлівни за основним місцем роботи становить 9800 гривень.

Ця довідка видана на підставі пункту 2 статті 24 Закону України “Про працю” та може бути використана для оформлення субсидії.

Директор Іваненко П.С.

М.П.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: