Довідка про вартість чистих активів товариства

Довідка про вартість чистих активів товариства

Довідка про вартість чистих активів товариства є важливим фінансовим документом, який використовується для визначення реальної вартості активів компанії після вирахування всіх зобов’язань. Цей документ має особливе значення у сфері корпоративних фінансів та бухгалтерського обліку.

Довідка про вартість чистих активів товариства в основному використовується для внутрішніх і зовнішніх аналітичних цілей. Вона може бути необхідною для внутрішніх звітів керівництва, для оцінки фінансового стану компанії акціонерами або потенційними інвесторами, а також може використовуватися при проведенні аудиту, при злиттях та поглинаннях, або при виході на фондовий ринок.

Довідка складається на основі даних бухгалтерського обліку і зазвичай включає інформацію про загальну суму активів компанії, її зобов’язання та розрахунок чистих активів (різниця між активами та зобов’язаннями). Для точності та об’єктивності даних, довідка повинна базуватися на актуальних та перевірених бухгалтерських записах.

Цей документ складається зазвичай бухгалтером або фінансовим директором компанії. У деяких випадках його складання може здійснюватися зовнішніми аудиторами або консультантами, особливо коли він використовується для представлення фінансової інформації зовнішнім сторонам, таким як інвестори, кредитори або регуляторні органи.

Для оформлення довідки про вартість чистих активів товариства існують певні стандарти, які включають чіткість, точність та повноту інформації. Вона повинна містити детальну інформацію про всі складові активів та зобов’язань, включаючи основні засоби, нематеріальні активи, поточні активи, довгострокові та короткострокові зобов’язання. Також важливо, щоб довідка містила дату складання та була підписана відповідальними особами.

Використання довідки про вартість чистих активів дозволяє компанії або зовнішнім зацікавленим сторонам отримати цілісне уявлення про фінансовий стан підприємства, що є ключовим аспектом при ухваленні фінансових та інвестиційних рішень.

Приклади

Довідка про вартість чистих активів товариства

Місто, дата

Ми, нижчепідписані,

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з однієї сторони, та

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з другої сторони,

на підставі [найменування документа, на підставі якого складено довідку],

направляємо довідку про вартість чистих активів [найменування товариства].

Вартість чистих активів [найменування товариства] станом на [дата] складає [сума] гривень.

Довідка складена у двох примірниках, один з яких зберігається у [найменування товариства], а другий — у [найменування юридичної особи, що вимагала довідку].

[Підписи сторін]

Приклад заповнення

Місто Київ

28 грудня 2023 року

Ми, нижчепідписані,

[Іван Іванович Іванов], директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**[Петро Петрович Петров], начальник відділу бухгалтерського обліку Товариства з обмеженою відповідальністю “Бета”, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,

на підставі Наказу № 1 від 20 грудня 2023 року про надання довідки про вартість чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”,

направляємо довідку про вартість чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”.

Вартість чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа” станом на 28 грудня 2023 року складає 100 000 гривень.

Довідка складена у двох примірниках, один з яких зберігається у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Альфа”, а другий — у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Бета”.

[Підписи сторін]

Особливості заповнення довідки про вартість чистих активів товариства:

 • У пункті 1 довідки необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка видає довідку, а також найменування юридичної особи, в якій вона працює.
 • У пункті 2 довідки необхідно вказати підставу для видачі довідки.
 • У пункті 3 довідки необхідно вказати вартість чистих активів товариства на певну дату.
 • Довідка про вартість чистих активів товариства повинна бути складена у двох примірниках, один з яких зберігається у товаристві, а другий — у юридичній особі, яка вимагала довідки.

Вартість чистих активів товариства є важливим показником, який характеризує фінансовий стан товариства.

Відповідно до ст. 116 Цивільного кодексу України вартість чистих активів товариства визначається за даними його бухгалтерської звітності.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Згідно з п. 1.2 Інструкції про порядок складання та подання фінансової звітності підприємствами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2000 року № 99, вартість чистих активів визначається як різниця між активами та зобов’язаннями підприємства.

Шаблон “Довідки про вартість чистих активів товариства” повинен відображати ключові фінансові показники компанії, відповідно до бухгалтерських стандартів і законодавства України. Ось приклад такого шаблону:


ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА

Назва компанії: [повна назва компанії]
Юридична адреса: [адреса]
Дата складання довідки: [дата]

1. Основна інформація про компанію

Код ЄДРПОУ: [номер]
Підрозділ, який складає довідку: [назва підрозділу]

2. Вартість активів

Загальна вартість активів на [дату]: [сума в гривнях]
Деталізація активів:

 • Основні засоби: [сума в гривнях]
 • Нематеріальні активи: [сума в гривнях]
 • Поточні активи: [сума в гривнях]
 • [Інші категорії активів]

3. Зобов’язання компанії

Загальна сума зобов’язань на [дату]: [сума в гривнях]
Деталізація зобов’язань:

 • Довгострокові зобов’язання: [сума в гривнях]
 • Короткострокові зобов’язання: [сума в гривнях]
 • [Інші категорії зобов’язань]

4. Розрахунок чистих активів

Вартість чистих активів (активи мінус зобов’язання): [сума в гривнях]

5. Відповідність законодавству

Довідка складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку України та на основі даних, що відображають фінансовий стан компанії на [дату].

6. Підписи

Підпис відповідальної особи:


[ПІБ, посада]


Приклад заповнення:

Назва компанії: ТОВ “Нові Технології”
Юридична адреса: м. Київ, вул. Промислова, 10
Дата складання довідки: 28 грудня 2023 року

 1. Основна інформація про компанію
 2. Вартість активів
 3. Зобов’язання компанії
 4. Розрахунок чистих активів
 5. Відповідність законодавству
 6. Підписи

Цей шаблон є узагальненим і може бути адаптований в залежності від конкретної ситуації та вимог законодавства. Важливо, щоб довідка була складена на основі точних та актуальних даних бухгалтерського обліку.

Ось ще один шаблон Довідки про вартість чистих активів товариства згідно із законодавством України:

ДОВІДКА про вартість чистих активів ТОВ “________________” станом на “” ___________ 20__ р.

Вартість чистих активів ТОВ “_____________” станом на “__” _________ 20__р. складає ____________ грн.

Розрахунок вартості чистих активів проведено відповідно до Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства від 17.11.2004 р.

При розрахунку вартості чистих активів враховані:

 1. Необоротні активи
 2. Оборотні активи
 3. Необоротні зобов’язання
 4. Поточні зобов’язання

Вартість чистих активів товариства відповідає/не відповідає вимогам ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

Директор ___________________(ПІБ)

Головний бухгалтер __________(ПІБ)

Отже, в довідці вказують назву та дату, вартість чистих активів, посилання на нормативні акти, перелік активів і зобов’язань, що враховувались, та висновок про відповідність законодавству. Довідку підписують директор і головний бухгалтер.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: