Довідка про банківські реквізити

Довідка про банківські реквізити

Довідка про банківські реквізити є документом, який надає детальну інформацію про банківські рахунки та інші банківські дані фізичної чи юридичної особи. Цей документ містить ключові банківські відомості, необхідні для здійснення фінансових операцій, таких як переказ коштів, платежі або інші банківські транзакції.

Довідка про банківські реквізити, зазвичай, включає назву банку, реквізити рахунку (номер рахунку), код банку (наприклад, МФО в Україні), ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ІПН або серію та номер паспорту (для фізичних осіб), а також інші відомості, які можуть бути необхідними для конкретних операцій.

Цей документ використовується у різноманітних ситуаціях. Наприклад, він може знадобитися при укладанні договорів, які передбачають фінансові розрахунки, для податкових або юридичних цілей, при відкритті рахунку в іншому банку, для оформлення тендерної документації або при здійсненні міжнародних платежів.

Для складання довідки про банківські реквізити необхідно звернутися в банк, де відкритий рахунок. Зазвичай довідка видається за запитом клієнта — юридичної або фізичної особи. Вимоги до оформлення залежать від банку та мети використання документа, але в основному вона повинна містити актуальну, точну та повну інформацію про банківські реквізити.

Довідка оформляється на фірмовому бланку банку, зазвичай вона підписується відповідальною особою банку (наприклад, менеджером чи касиром) і завіряється печаткою банку. Це забезпечує її офіційність та довіру до наданої інформації.

У випадку юридичних осіб, така довідка часто вимагається контрагентами перед укладанням договорів або проведенням платежів, щоб забезпечити коректність банківських переказів. Для фізичних осіб довідка може бути потрібна, наприклад, при оформленні віз або інших документів, що вимагають підтвердження фінансових гарантій.

Загалом, довідка про банківські реквізити є важливим документом, який сприяє прозорості та ефективності фінансових відносин і транзакцій.

Приклади

Довідка про банківські реквізити

Місто, дата

Ми, нижчепідписані,

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з однієї сторони, та

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з другої сторони,

на підставі [найменування документа, на підставі якого складено довідку],

направляємо довідку про банківські реквізити [найменування товариства].

Банківські реквізити [найменування товариства] станом на [дата] такі:

 • Банк: [найменування банку];
 • МФО: [МФО банку];
 • Рахунок: [номер рахунку];
 • Призначення платежу: [призначення платежу].

Довідка складена у двох примірниках, один з яких зберігається у [найменування товариства], а другий — у [найменування юридичної особи, що вимагала довідку].

[Підписи сторін]

Приклад заповнення

Місто Київ

28 грудня 2023 року

Ми, нижчепідписані,

[Іван Іванович Іванов], директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**[Петро Петрович Петров], начальник відділу бухгалтерського обліку Товариства з обмеженою відповідальністю “Бета”, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,

на підставі Наказу № 1 від 20 грудня 2023 року про надання довідки про банківські реквізити Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”,

направляємо довідку про банківські реквізити Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”.

Банківські реквізити Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа” станом на 28 грудня 2023 року такі:

 • Банк: ПАТ “ПриватБанк”;
 • МФО: 321212;
 • Рахунок: 26000012345678;
 • Призначення платежу: Оплата товарів/послуг.

Довідка складена у двох примірниках, один з яких зберігається у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Альфа”, а другий — у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Бета”.

[Підписи сторін]

Особливості заповнення довідки про банківські реквізити:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • У пункті 1 довідки необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка видає довідку, а також найменування юридичної особи, в якій вона працює.
 • У пункті 2 довідки необхідно вказати підставу для видачі довідки.
 • У пункті 3 довідки необхідно вказати банківські реквізити товариства, а саме: найменування банку, МФО, номер рахунку та призначення платежу.
 • Довідка про банківські реквізити повинна бути складена у двох примірниках, один з яких зберігається у товаристві, а другий — у юридичній особі, яка вимагала довідки.

Банківські реквізити є важливими документами, які необхідні для здійснення банківських операцій.

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про банки і банківську діяльність” банківські реквізити банку є обов’язковими для оприлюднення на веб-сайті банку та для надання за запитом клієнтів.

Шаблон “Довідки про банківські реквізити” повинен містити всі необхідні відомості для ідентифікації банківського рахунку як фізичної, так і юридичної особи. Документ зазвичай складається банком на основі даних про рахунки клієнта. Ось приклад шаблону:


ДОВІДКА ПРО БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Назва банку: [назва банку]
Адреса банку: [адреса банку]
Дата видачі: [дата]

1. Відомості про клієнта

Для юридичної особи:
Назва компанії: [назва компанії]
Юридична адреса: [адреса компанії]
Код ЄДРПОУ: [код ЄДРПОУ]

Для фізичної особи:
ПІБ: [прізвище, ім’я, по батькові]
Адреса: [адреса проживання]
Ідентифікаційний код: [ІПН або серія та номер паспорту]

2. Банківські реквізити

Рахунок №: [номер рахунку]
МФО: [МФО банку]
IBAN: [міжнародний номер банківського рахунку, якщо є]
Валюта рахунку: [гривня, долар, євро тощо]
[Інші відомості, якщо необхідно]

3. Підписи

Підпис уповноваженої особи банку:


[ПІБ, посада]

Печатка банку: [печатка]


Приклад заповнення:

Назва банку: ПриватБанк
Адреса банку: м. Київ, вул. Банківська, 1
Дата видачі: 28 грудня 2023 року

 1. Відомості про клієнта
 2. Банківські реквізити
 3. Підписи

Цей шаблон є загальним і може бути адаптований залежно від конкретної ситуації та вимог клієнта. Важливо, щоб всі дані були точними та актуальними. Довідка має бути завірена підписом уповноваженої особи та печаткою банку, що забезпечує її офіційність та визнання третіми сторонами.

Ось ще один шаблон Довідки про банківські реквізити відповідно до законодавства України:

ДОВІДКА про банківські реквізити

Товариство з обмеженою відповідальністю “_____” Ідентифікаційний код ______ Місцезнаходження: ________

Банківські реквізити:

Поточний рахунок No ______ в ____ (найменування банку) МФО ______ ІПН _______

Довідка видана для подання до ____(назва установи)_____.

Директор ___________________________ ПІБ (підпис)

Головний бухгалтер _______________________ ПІБ
(підпис)

М.П.

______ 20__ р.

Отже, у довідці про банківські реквізити зазначають повне найменування компанії, ідентифікаційний код, місцезнаходження, реквізити поточного рахунку, МФО, ІПН, мету видачі довідки, підписи та печатку.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: