Довідка ОК 7

Довідка ОК 7

Довідка ОК-7 — це офіційний документ у сфері обліку трудової діяльності в Україні, який використовується для підтвердження періодів роботи, які не були включені до трудової книжки, або для виправлення невідповідностей у ній. Цей документ може містити інформацію про місце роботи, період зайнятості, посаду, відомості про заробітну плату та інші дані, пов’язані з трудовою діяльністю особи.

Довідка ОК-7 потрібна, коли необхідно зібрати повну інформацію про трудову історію особи для обчислення трудового стажу, особливо при оформленні пенсії. Також вона може бути запитана при зверненні до соціальних служб для отримання різного роду допомоги, яка залежить від трудового стажу.

Щодо вимог до довідки ОК-7, то вона повинна бути заповнена на основі документів, які містять офіційні записи про трудову діяльність особи, таких як архівні записи, договори, накази про призначення на посаду, відомості про заробітну плату та інші документи, що можуть підтвердити фактичний трудовий стаж.

Умови, за яких складається довідка ОК-7, включають випадки, коли трудові книжки втрачені, знищені або коли в них відсутні записи про певні періоди роботи. Також вона може бути необхідною, коли трудовий стаж було здобуто на території інших держав, які раніше входили до СРСР.

Сторонами в довідці ОК-7 виступають особа, стосовно якої складається довідка, та установа, що видає документ, наприклад, архів установи, де особа працювала, або соціальна служба.

Вимоги до оформлення довідки ОК-7 включають наявність всіх необхідних реквізитів: повного найменування установи, що видає довідку, її юридичної адреси, а також повних і точних даних про особу і її трудову діяльність. Документ повинен бути підписаний уповноваженою особою та мати печатку установи (якщо вона використовується).

Довідка ОК-7 складається на основі заяви особи, яка звернулася за нею, або за ініціативи установи, яка проводить обчислення стажу. Для її складання необхідно зібрати всі відповідні документи, що підтверджують трудову діяльність, та внести відомості в довідку відповідно до зазначеної інформації.

Приклади

Довідка ОК-7

Номер довідки: 1

Дата: 20 липня 2023 року

Прізвище, ім’я, по батькові особи: Іванов Іван Іванович

Ідентифікаційний код особи: 1234567890

Відомості про трудову діяльність:

 • Страхувальник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»
 • Посада: Завідувач складом
 • Період роботи: з 01.01.2023 року по теперішній час
 • Сума заробітної плати, з якої сплачені страхові внески:
  • 2023 рік: 100 000 грн.
  • 2022 рік: 80 000 грн.
  • 2021 рік: 60 000 грн.
 • Кількість днів страхового стажу:
  • 2023 рік: 180 днів
  • 2022 рік: 240 днів
  • 2021 рік: 300 днів

Довідка видана на підставі інформації, отриманої з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Підписи:

 • Голова комісії з видачі довідок ОК-7: Петров Петро Петрович
 • Особа, якій видається довідка: Іванов Іван Іванович

Примітки:

 • Довідка ОК-7 видається Пенсійним фондом України на вимогу особи.
 • Довідка ОК-7 повинна містити такі відомості:
  • номер довідки;
  • дата;
  • прізвище, ім’я, по батькові особи;
  • ідентифікаційний код особи;
  • відомості про трудову діяльність.

Приклад заповнення

У розділі “Відомості про трудову діяльність” слід зазначити такі відомості:

 • назву страхувальника;
 • посаду особи;
 • період роботи;
 • суму заробітної плати, з якої сплачені страхові внески;
 • кількість днів страхового стажу.

У розділі “Довідка видана на підставі інформації, отриманої з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування” слід зазначити підставу для видачі довідки.

Підписи учасників

 • Голова комісії з видачі довідок ОК-7 повинен засвідчити справжність підпису особи, якій видається довідка.

Довідка ОК-7 є важливим документом, який підтверджує страховий стаж особи та суму заробітної плати, з якої сплачені страхові внески. При складанні довідки ОК-7 важливо уважно перевірити всі дані, щоб уникнути помилок.

Окрім зазначених законів, при складанні довідки ОК-7 слід керуватися також такими нормативно-правовими актами:

 • Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
 • Порядок формування та видачі довідок про страховий стаж, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2014 № 362.

Особливості заповнення довідки ОК-7

 • У розділі “Прізвище, ім’я, по батькові особи” слід зазначити прізвище, ім’я та по батькові особи латинськими літерами.
 • У розділі “Ідентифікаційний код особи” слід зазначити ідентифікаційний код особи, виданий Державною фіскальною службою України.
 • У розділі “Відомості про трудову діяльність” слід зазначити відомості про трудову діяльність особи в хронологічному порядку.

Наприклад, довідка ОК-7 може бути видана для:

 • підтвердження права на призначення пенсії за віком;
 • підтвердження права на призначення пенсії за вислугу років;
 • підтвердження права на призначення пенсії за інвалідністю;
 • підтвердження права на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
 • підтвердження права на призначення пенсії у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.

Ось шаблон довідки ОК-7 українською мовою з посиланнями на відповідні закони України та прикладом заповнення:

Бланк підприємства

ДОВІДКА ОК-7

Видана (прізвище, ім’я, по батькові) в тому, що згідно наказу від “_” _______ 20 року No __ він/вона звільнений(а) з роботи в (назва підприємства) за власним бажанням (або за зазначити іншу підставу) з “” _______ 20 року.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

На день звільнення _____ (прізвище, ім’я, по батькові) _____ не має заборгованості по заробітній платі. Останній день роботи – “_” _______ 20 року.

Довідка видана для подання до ______ (назва установи).

Керівник
Підпис Печатка

________ 20__ року

Ця довідка видана на підставі ст. 47 Закону України “Про працю”.

Приклад заповнення:

ТОВ “Калина”

ДОВІДКА ОК-7

Видана Іваненко Інні Петрівні в тому, що згідно наказу від 05 березня 2023 року No 10 вона звільнена з роботи в ТОВ “Калина” за власним бажанням з 05 березня 2023 року.

На день звільнення Іваненко Інна Петрівна не має заборгованості по заробітній платі. Останній день роботи – 04 березня 2023 року.

Довідка видана для подання до центру зайнятості.

Директор Підпис
Печатка

07 березня 2023 року

Ця довідка видана на підставі ст. 47 Закону України “Про працю”.

Створення шаблону документа, такого як довідка ОК-7, вимагає точного виконання чинних нормативних актів України. Однак, без доступу до актуальної інформації про чинні форми та вимоги, я можу надати лише узагальнений приклад шаблону, який потрібно адаптувати до поточних умов і законодавства.


Назва установи, що видає довідку (наприклад, архів підприємства або управління соціального захисту)
Адреса установи
Телефон

Вих. № [номер документа]
Дата: [дата видачі]


ДОВІДКА
про періоди роботи, які не враховані у трудовій книжці


Ця довідка видається [П.І.Б. особи], що народилася [дата народження] року, ідентифікаційний номер [ІНПП особи], та підтверджує наступні періоди роботи, які відсутні у трудовій книжці:

Період роботи: з “[дата початку]” по “[дата закінчення]”
Назва підприємства: [повна назва підприємства]
Адреса підприємства: [адреса підприємства]
Посада: [займана посада]
Вид діяльності підприємства: [короткий опис діяльності]
Заробітна плата: [інформація про заробітну плату, якщо це відомо]

(Аналогічно вказуються всі відповідні періоди роботи та дані)

Ця інформація була взята з [джерело інформації, наприклад, архівних записів підприємства, наказів, договорів про роботу та інших документів].


Підстава для видачі довідки: [нормативний акт, на підставі якого видається довідка, наприклад, “відповідно до ст. 47 Кодексу законів про працю України”].


Підпис уповноваженої особи: ______________________
Печатка: [зображення печатки, якщо вона використовується]


Підписано: [П.І.Б. уповноваженої особи]
Посада: [посада уповноваженої особи]


Довідка ОК-7 є офіційним документом і видається на підставі відомостей, доступних у відповідній установі, та є дійсною до моменту пред’явлення для вирішення питань, пов’язаних з трудовою діяльністю особи.


Цей шаблон є загальним і має бути адаптований та підтверджений відповідно до нормативно-правової бази та внутрішніх процедур установи, яка його видає. Важливо переконатися в актуальності та повноті наданої інформації, а також відповідно до законодавства на момент видачі довідки.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: