Доручення на директора

Зразок доручення на директора

Доручення на директора — це офіційний документ, що надає особі право виконувати функції директора підприємства або організації від імені засновника (або засновників) протягом певного періоду часу або під час виконання певних завдань.

Навіщо він потрібен:

 1. Забезпечення контролю та управління підприємством у разі відсутності основного директора.
 2. Призначення в.о. директора на тимчасовий період.
 3. Забезпечення виконання конкретних завдань чи проектів.

Умови складання:

 1. Тимчасова відсутність основного директора.
 2. Потреба у виконанні конкретних завдань, які вимагають доручення повноважень.
 3. Реорганізація, ліквідація підприємства чи інші структурні зміни.

Сторони в документі:

 1. Доручитель (зазвичай це засновник або рада директорів) — особа або орган, який доручає повноваження.
 2. Доручений (директор) — особа, яка отримує повноваження на виконання функцій директора.

Вимоги до оформлення:

 1. Повна назва підприємства або організації.
 2. Повні реквізити доручителя і дорученого (ПІБ, посада, паспортні дані тощо).
 3. Перелік повноважень, що передаються.
 4. Термін дії доручення або умови його завершення.
 5. Підписи обох сторін та дата оформлення.
 6. За потреби – нотаріальне засвідчення.

Хто і як його складає:

 1. Доручитель ініціює процес створення доручення.
 2. Документ складається на офіційному бланку підприємства, підписується відповідальними особами та завіряється печаткою (якщо це передбачено законодавством або статутом підприємства).

Важливо зазначити, що при призначенні особи на постійну посаду директора доручення, як правило, не використовується. Замість цього використовуються інші юридичні процедури, такі як рішення зборів акціонерів або ради директорів.

Як завжди, рекомендую консультуватися з юридичним радником або юристом при складанні таких документів для забезпечення відповідності конкретному законодавству та унікальним обставинам вашого підприємства.

Приклади

Я, [ПІБ довірителя], [посада довірителя], [найменування юридичної особи довірителя], яка діє на підставі [назва документа, на підставі якого діє довіритель], уповноважую [ПІБ директора], на здійснення всіх повноважень, передбачених законодавством України для директора юридичної особи, у тому числі:

 • Представляти інтереси [найменування юридичної особи довірителя] у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, перед підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
 • Заключати від імені [найменування юридичної особи довірителя] договори та виконувати інші правочини.
 • Одержувати і видавати довіреності.
 • Складати і підписувати бухгалтерські та інші фінансові документи.
 • Вносити зміни до статуту [найменування юридичної особи довірителя].

Дата: [дата складання довіреності]

Підпис: [підпис довірителя]

Приклад заповнення довіреності

ДОРУЧЕННЯ

на виконання обов’язків директора

Місто ________ [назва міста] Дата: ________ [наприклад: “01 січня 2023 р.”]

Ми, ________ [Назва юридичної особи, наприклад: “ТОВ ‘Приклад'”], що розташована за адресою: ________ [адреса компанії], в особі ________ [Повне ім’я засновника або представника компанії, наприклад: “Іванов Іван Іванович”], який діє на підставі ________ [статуту, довіреності тощо], доручаємо ________ [Повне ім’я дорученого, наприклад: “Петров Петро Петрович”], паспорт: серія _____, номер _____, виданий ________ [орган, який видав паспорт, наприклад: “Деснянським РВ УМВС”], виконувати обов’язки директора нашого підприємства з усіма відповідними повноваженнями, передбаченими статутом підприємства.

Термін доручення: з ________ [наприклад: “01 січня 2023 р.”] до ________ [наприклад: “31 грудня 2023 р.”].

(◕‿◕) Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Доручення може бути відкликане доручителем у будь-який момент.

Доручення дійсне без нотаріального засвідчення, якщо інше не передбачено законодавством або статутом підприємства.

Відповідно до статті 641-651 Цивільного кодексу України.

Доручитель: ________ [підпис] Доручений: ________ [підпис]

ДОВІРЕНІСТЬ

Я, [ПІБ довірителя], [посада довірителя], [найменування юридичної особи довірителя], яка діє на підставі [назва документа, на підставі якого діє довіритель], уповноважую [ПІБ директора], на здійснення всіх повноважень, передбачених законодавством України для директора юридичної особи, у тому числі:

 • Представляти інтереси [найменування юридичної особи довірителя] у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, перед підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
 • Заключати від імені [найменування юридичної особи довірителя] договори та виконувати інші правочини, у тому числі:
  • Купівлі-продажу товарів, робіт, послуг;
  • Оренди майна;
  • Працевлаштування працівників;
  • Наданні кредитів;
  • Придбання цінних паперів;
 • Одержувати і видавати довіреності;
 • Складати і підписувати бухгалтерські та інші фінансові документи;
 • Вносити зміни до статуту [найменування юридичної особи довірителя].

Дата: [дата складання довіреності]

Підпис: [підпис довірителя]

Закони та нормативні акти, що регулюють порядок оформлення довіреності на директора

 • Цивільний кодекс України (статті 244-249)
 • Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (стаття 10)
 • Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (стаття 68)
 • Закон України “Про акціонерні товариства” (стаття 64)

Вимоги до оформлення довіреності на директора

Довіреність на директора повинна бути оформлена у письмовій формі і мати такі реквізити:

 • Місце і дату складання (підписання) довіреності.
 • Дані довірителя: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце реєстрації.
 • Дані представника: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце реєстрації, посада, якщо це необхідно.
 • Повноваження представника.

Довіреність на директора може бути оформлена як на бланку юридичної особи, так і на простому папері. У довіреності обов’язково має бути підпис довірителя, а також його печатка (якщо така є).

Довіреність на директора може бути видана на строк до трьох років, якщо інше не встановлено законом. Якщо в довіреності не зазначено строк її дії, вона є чинною протягом одного року з дня її складання.

Довіреність на директора може бути припинена достроково за домовленістю сторін або в односторонньому порядку. Якщо довіреність видана на строк більше одного року, довіритель має право в будь-який час її скасувати, повідомивши про це представника.

Представник, який діє за довіреністю на директора, має право здійснювати всі повноваження, передбачені законодавством України для директора юридичної особи.

Завантажити шаблон з прикладом заповнення

Скачати приклади

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: