Договір зберігання майна

Договір зберігання майна

Договір зберігання майна — це юридична угода, за якою одна сторона (зберігач) зобов’язується зберігати майно, передане їй іншою стороною (покладачем), та повернути це майно в незмінному стані після завершення терміну зберігання або за вимогою покладача.

Види договору зберігання можуть визначатися за різними критеріями. За характером оплати вони можуть бути безоплатними, коли зберігач не отримує плати за свої послуги, та оплатними, коли за зберігання майна покладач сплачує певну суму. За предметом зберігання можна виділити договори на зберігання рухомого майна (наприклад, автомобіль у гаражному кооперативі) та нерухомого (наприклад, квартира під час відпустки).

Договір зберігання майна потрібен для захисту інтересів сторін, визначення їхніх прав та обов’язків. Він забезпечує юридичний захист покладача у випадку втрати, пошкодження чи знищення майна, а також визначає обов’язки зберігача щодо умов та термінів зберігання.

Зазвичай договір зберігання майна укладається на певний термін або без вказівки конкретного терміну. Умови договору можуть включати деталі щодо умов зберігання, термінів, оплати за послуги та інші важливі аспекти.

Сторонами в договорі зберігання майна є покладач, який передає майно на зберігання, та зберігач, який приймає майно та зобов’язується його зберігати.

Щодо вимог до оформлення, договір зберігання, як правило, укладається у письмовій формі, особливо коли йдеться про значущі або дороговартісні речі. Для складання договору рекомендується звертатися до юриста, адже професійно складений документ надасть більшого захисту інтересам обох сторін. У деяких випадках, залежно від характеру майна та інших обставин, договір може потребувати нотаріального засвідчення.

Приклади

Шаблон Договору зберігання майна

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ зберігача], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Зберігач”), і [ПІБ поклажодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Поклажодавець”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Зберігач зобов’язується зберігати майно, передане йому Поклажодавцем, а Поклажодавець зобов’язується оплатити послуги Зберігача.

1.2. Майно, що передається на зберігання, є власністю Поклажодавця і має такі характеристики:

 • [перелік характеристик майна].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Зберігач зобов’язаний:

 • прийняти майно на зберігання в строк і в належному стані;
 • зберігати майно в належному стані;
 • повернути майно Поклажодавцеві у схоронності;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Поклажодавець зобов’язаний:

 • передати майно на зберігання Зберігачеві в строк і в належному стані;
 • оплатити послуги Зберігача;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Оплата послуг

3.1. Вартість послуг Зберігача становить [сума] гривень.

3.2. Оплата послуг Зберігача здійснюється Поклажодавцем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Зберігача.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Зберігач несе відповідальність за втрату, пошкодження або знищення майна, переданого на зберігання, якщо це сталося з його вини.

5.3. Поклажодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну майну Зберігача внаслідок його дій або бездіяльності.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Зберігач

[Підпис зберігача]

Поклажодавець

[Підпис поклажодавця]

Приклади заповнення

Майно

[Вказати характеристики майна, наприклад:

 • автомобіль;
 • квартира;
 • обладнання;
 • інші види майна. ]

Оплата послуг

[Вказати розмір оплати послуг, визначений за домовленістю сторін, наприклад:

 • за місяць;
 • за рік;
 • інші умови оплати. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір зберігання майна повинен бути підписаний зберігачем і поклажодавцем.
 • Договір зберігання майна повинен містити відомості про сторони, майно, що передається на зберігання, оплату послуг, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору зберігання майна:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Додаткові положення, які можна включити в договір зберігання майна:

 • умови передачі майна на зберігання;
 • умови зберігання майна;
 • умови повернення майна;
 • умови забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Договір зберігання майна

Місто _________ Дата “_” ________ 20 р.

Покладач: ___________ [ПІБ], паспортні дані: серія _____ номер ______, виданий ______ [назва органу, дата видачі], ідентифікаційний код: _______, адреса реєстрації: ___________,

та

Зберігач: ___________ [ПІБ або назва компанії], ідентифікаційний код/паспортні дані: ______, адреса: ___________,

уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет договору

Покладач передає, а Зберігач приймає на зберігання ________ [короткий опис майна, наприклад: ноутбук марки “Lenovo”, серійний номер: XXXXXXX].

 1. Термін зберігання

Майно зберігається з “” ________ 20 р. до “” ________ 20 р.

 1. Оплата за послуги

За зберігання майна Покладач сплачує Зберігачу ______ [наприклад: 100 гривень за кожен день зберігання].

 1. Умови зберігання

Майно зберігається в ______ [опис місця та умов зберігання, наприклад: сухому, вентильованому приміщенні].

 1. Відповідальність сторін

У разі пошкодження, втрати чи знищення майна Зберігач несе відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

 1. Законодавча база

Цей Договір укладено відповідно до законодавства України, зокрема “Цивільного кодексу України”.

Покладач: _________ [підпис] Зберігач: _________ [підпис]

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: