Договір суборенди

Договір суборенди

Договір суборенди — це договір, за яким орендар, який вже має укладений договір оренди з власником майна, передає це майно (частково або повністю) в оренду іншій особі на певний термін, але не довше терміну первинного договору оренди. Основна відмінність договору суборенди від звичайного договору оренди полягає у тому, що предметом передачі є не прямі права власності, а похідні права користування майном.

Існують різні форми суборенди, в залежності від предмета або умов передачі. Наприклад, може існувати суборенда нежитлових приміщень, земельних ділянок або обладнання. Важливо розуміти, що кожна форма суборенди вимагає врахування специфічних особливостей та умов передачі конкретного типу майна.

Цей документ потрібен для регулювання відносин між первинним орендарем та суборендарем, забезпечення захисту прав та інтересів обох сторін, а також для встановлення конкретних умов користування майном.

Договір суборенди складається за таких умов: коли первинний орендар бажає передати свої права користування майном іншій особі, проте при цьому не перевищує термін дії первинного договору оренди і, як правило, за умови згоди власника майна.

У договорі суборенди виступають дві сторони: первинний орендар, який передає свої права користування, та суборендар, який приймає ці права. Важливо зауважити, що власник майна не є прямою стороною договору суборенди, але його згода часто потрібна для його укладення.

Вимоги до оформлення договору суборенди включають необхідність його письмового вигляду, вказівку на первинний договір оренди, деталізацію умов користування майном, розмір плати за суборенду, термін дії договору та інші важливі деталі.

Складає договір первинний орендар разом з суборендарем. Як правило, для укладення такого договору рекомендується звертатися до юриста, який спеціалізується на питаннях оренди, щоб врахувати всі юридичні тонкощі та уникнути можливих юридичних проблем у майбутньому.

Приклади

Шаблон Договору суборенди

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ орендаря], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Орендодавець”), і [ПІБ суборендаря], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Суборендар”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Орендодавець за згодою Наймодавця зобов’язується надати Суборендарю в тимчасове користування за плату частину або все майно, яке він орендує у Наймодавця, а Суборендар зобов’язується оплачувати суборенду і користуватися майном відповідно до його призначення та умов цього договору.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Орендодавець зобов’язаний:

 • надати Суборендарю майно в доброму стані, придатне для користування;
 • забезпечити Суборендарю користування майном відповідно до його призначення та умов цього договору;
 • утримувати майно в належному стані відповідно до вимог законодавства.

2.2. Суборендар зобов’язаний:

 • своєчасно вносити плату за суборенду;
 • користуватися майном відповідно до його призначення та умов цього договору;
 • своєчасно повідомляти Орендодавцю про виявлені недоліки майна.

3. Вартість суборенди

3.1. Вартість суборенди становить [сума] гривень на місяць.

3.2. Оплата суборенди здійснюється Суборендарем щомісяця до [дата] числа кожного місяця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Орендодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Суборендарю внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

5.3. Суборендар несе відповідальність за шкоду, заподіяну Орендодавцю внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Орендодавець

[Підпис орендаря]

Суборендар

[Підпис суборендаря]

Приклади заповнення

Майно

[Вказати адресу майна, його площу, кількість кімнат, наявність меблів, техніки та інших атрибутів.]

Вартість суборенди

[Вказати розмір вартості суборенди, порядок її оплати.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад: на строк 1 рік; до [дата].]

Важливо:

 • Договір суборенди повинен бути підписаний Орендарем і Суборендарем.
 • Договір суборенди повинен містити відомості про сторони, майно, вартість суборенди, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору суборенди:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про житлово-комунальні послуги”.

Додаткові положення, які можна включити в договір суборенди:

 • умови користування майном Суборендарем;
 • умови оплати суборенди Суборендарем;
 • забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Ось деякі додаткові положення, які можна включити в договір суборенди:

 • Права та обов’язки сторін щодо проведення ремонтних робіт.
 • Права та обов’язки сторін щодо користування спільним майном.

Договір суборенди

Місто ________ Дата _________

На підставі Договору оренди від “” _____ 20 р. №_____ між власником та первинним орендарем.

 1. Сторони:

Первинний орендар: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________ Банківські реквізити: ________

Суборендар: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________

 1. Предмет суборенди:

Житлове приміщення за адресою: ________ загальною площею _____ кв. м, яке належить власнику на праві власності та передано в оренду первинному орендарю за Договором оренди від “_” _____ 20 р.

 1. Термін суборенди:

З “” _____ 20 р. по “” _____ 20 р., але не довше терміну первинного договору оренди.

 1. Орендна плата:

Розмір орендної плати за суборенду становить _____ грн. на місяць. Платіж проводиться до 5 числа кожного місяця.

 1. Права та обов’язки сторін:

Первинний орендар передає права користування житлом суборендару, зберігаючи при цьому обов’язки перед власником згідно первинного договору оренди. Суборендар приймає права та обов’язки користування житлом на умовах цього договору.

 1. Закінчення договору:

У разі порушення умов договору, сторони мають право розірвати його достроково.

 1. Інші умови:

(будь-які додаткові умови, на які домовились сторони)

 1. Підписи сторін:

Первинний орендар ____________ // Суборендар _________________ //

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: