Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти є особливим типом договору, який пропонується потенційному покупцеві або користувачеві послуги на визначених заздалегідь умовах, вказаних в самому документі. Прийняття цих умов (акцепт) означає укладення договору. Іншими словами, це пропозиція укласти договір за певними умовами, яка, коли її приймає особа, до якої вона адресована, призводить до укладення договору на тих умовах, які містяться в оферті.

Договір публічної оферти часто використовують в інтернет-торгівлі, при наданні послуг зв’язку, транспорту, готельного обслуговування та інших сферах, де є потреба у стандартизованих умовах співпраці з великою кількістю клієнтів.

Цей документ потрібен для спрощення процесу укладення договорів, зокрема в електронному середовищі, а також для захисту прав та інтересів обох сторін, надаючи їм чітке розуміння умов співпраці.

Договір публічної оферти складається тоді, коли постачальник товарів або послуг бажає встановити стандартні умови співпраці з покупцями або користувачами, не ускладнюючи процесу укладення окремого договору з кожним з них.

Сторонами в цьому документі виступають постачальник послуги чи товару (який робить оферту) та покупець або користувач, який приймає умови цієї оферти, здійснюючи акцепт.

Щодо вимог до оформлення, договір публічної оферти має містити чітке і однозначне визначення умов, які пропонуються для акцепту. Він має бути доступний для ознайомлення потенційним покупцем або користувачем до моменту прийняття умов. Також дуже важливо, щоб умови договору були справедливими і не порушували права споживачів.

Зазвичай договір публічної оферти складає юридичний відділ компанії-постачальника або замовляється у професійних юристів. Іноді для його розробки можуть використовуватися стандартні шаблони, але вони завжди мають бути адаптовані до конкретних умов діяльності та вимог законодавства.

Приклади

Шаблон Договору публічної оферти

Цей договір є публічною офертою, адресованою невизначеному колу осіб, і укласти його може будь-яка особа, яка акцептує цю оферту.

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Продавець зобов’язується передати Покупцеві товар, а Покупець зобов’язується оплатити товар і прийняти його.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Продавець зобов’язаний:

 • передати Покупцеві товар, який відповідає умовам цього договору та вимогам законодавства;
 • надати Покупцеві інформацію про товар, необхідну для його правильного використання.

2.2. Покупець зобов’язаний:

 • оплатити товар у порядку, встановленому цим договором;
 • прийняти товар у порядку, встановленому цим договором.

3. Вартість товару

3.1. Вартість товару становить [сума] гривень.

3.2. Оплата товару здійснюється Покупцем у [способи оплати].

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його акцепту Покупцем і діє до моменту виконання сторонами всіх своїх зобов’язань за цим договором.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Продавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

5.3. Покупець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Продавцю внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

8. Акцепт публічної оферти

8.1. Акцептом публічної оферти є оплата товару Покупцем.

Приклади заповнення

Товар

[Вказати найменування товару, його характеристики, кількість.]

Вартість товару

[Вказати розмір вартості товару, порядок її оплати.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад: на строк 1 рік; до [дата].]

Важливо:

 • Договір публічної оферти повинен бути підписаний Продавцем.
 • Договір публічної оферти повинен містити відомості про сторони, товар, вартість товару, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору публічної оферти:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

Додаткові положення, які можна включити в договір публічної оферти:

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

 • умови оплати товару Покупцем;
 • забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Ось деякі додаткові положення, які можна включити в договір публічної оферти:

 • Права та обов’язки сторін щодо повернення товару.
 • Права та обов’язки сторін щодо гарантійного обслуговування товару.

На додаток до шаблону договору публічної оферти, необхідно також розробити правила публічної оферти. Правила публічної оферти містять інформацію про порядок акцепту публічної оферти, права та обов’язки сторін, порядок вирішення спорів тощо. Правила публічної оферти повинні бути розміщені на веб-сайті Продавця або в інших місцях, де може бути ознайомлено з ними потенційний Покупець.

Правила публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Ці правила визначають порядок акцепту публічної оферти, права та обов’язки сторін, порядок вирішення спорів тощо.

1.2. Публічна оферта є пропозицією Продавця, адресованою невизначеному колу осіб, укласти договір купівлі-продажу товарів на умовах, визначених цими правилами.

1.3. Акцептом публічної оферти є оплата товару Покупцем.

2. Порядок акцепту публічної оферти

2.1. Покупець може акцептувати публічну оферту шляхом оплати товару на веб-сайті Продавця або в інший спосіб, передбачений цими правилами.

2.2. Оплата товару вважається акцептом публічної оферти з моменту зарахування коштів на рахунок Продавця.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Продавець зобов’язаний:

 • передати Покупцеві товар, який відповідає умовам цього договору та вимогам законодавства;
 • надати Покупцеві інформацію про товар, необхідну для його правильного використання.

3.2. Покупець зобов’язаний:

 • оплатити товар у порядку, встановленому цим договором;
 • прийняти товар у порядку, встановленому цим договором.

4. Порядок вирішення спорів

4.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

4.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

5. Заключні положення

5.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

5.2. Правила публічної оферти є невід’ємною частиною цього договору.

Додаткові положення

6. Права та обов’язки сторін щодо повернення товару

6.1. Покупець має право на повернення товару протягом 14 днів з дня його отримання.

6.2. Продавець зобов’язаний прийняти товар назад та повернути Покупцеві гроші у повному обсязі, якщо товар не був у користуванні, не має слідів використання та зберігає свій товарний вигляд.

7. Права та обов’язки сторін щодо гарантійного обслуговування товару

7.1. Товар, який продається Продавцем, має гарантію на строк [строк гарантії].

7.2. У разі виявлення протягом гарантійного строку дефектів товару Покупець має право на безкоштовне усунення дефектів або заміну товару.

Ці правила публічної оферти є лише прикладом. При розробці правил публічної оферти необхідно враховувати конкретні умови продажу товару.

Договір публічної оферти

Місто ________ Дата _________

Постачальник: Назва компанії: ________ ЄДРПОУ: ________ Юридична адреса: ________ Банківські реквізити: ________

 1. Загальні положення

Цей документ є публічною офертою (пропозицією) ________ (назва компанії) і містить всі суттєві умови надання послуг/продажу товару.

 1. Предмет оферти

Постачальник зобов’язується надати послуги (або продати товар) за умовами, вказаними в цій оферті, а клієнт зобов’язується оплатити та прийняти ці послуги (товар).

 1. Ціна та умови оплати

Вартість послуг (товарів) вказана на сайті ________ (або в іншому документі). Оплата здійснюється засобами ________ (наприклад, банківський переказ).

 1. Умови надання послуг (поставки товару)

Детальний опис умов, за якими буде надана послуга або поставлений товар.

 1. Права та обов’язки сторін

Постачальник гарантує якість наданих послуг (проданого товару). Клієнт має право на отримання послуг (товару) в повному обсязі за умовами цієї оферти.

 1. Відповідальність сторін

Обов’язки сторін щодо відшкодування можливих збитків.

 1. Заключні положення

Інші умови, такі як порядок розірвання договору, юрисдикція в разі спорів тощо.

Прийняттям (акцептом) цієї публічної оферти вважається здійснення оплати за умовами, вказаними у цьому документі.

Власник (Постачальник): ________ /підпис/

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: