Договір процентної позики

Договір процентної позики

Договір процентної позики — це угода, за якою одна сторона (кредитор) передає іншій стороні (позичальнику) гроші або інше майно, при цьому позичальник зобов’язується повернути отримане майно після певного часу, а також виплатити кредитору відсотки за користування цими коштами.

Такий тип договору відрізняється від звичайного договору позики тим, що передбачає виплату відсотків кредитору. Це може бути фіксована сума відсотків або відсоткова ставка, яка нараховується на основну суму позики за певний період часу.

Договір процентної позики може мати різні форми, залежно від умов, на яких він укладається. Наприклад, він може бути короткостроковим або довгостроковим, беззабезпеченим або заставним.

Цей документ потрібен для того, щоб чітко фіксувати умови позики, зокрема суму, строк повернення, розмір відсоткової ставки та інші важливі аспекти. Він також захищає права обох сторін: кредитор може бути впевнений, що йому повернуть не лише головний борг, але й відсотки за користування коштами, а позичальник має чітке розуміння своїх фінансових зобов’язань.

Зазвичай такий договір укладається, коли одна сторона потребує коштів для особистих або бізнес-потреб, а інша сторона готова надати ці кошти за певну відсоткову ставку.

У документі сторонами виступають кредитор (той, хто надає позику) та позичальник (той, хто отримує позику).

Вимоги до оформлення можуть варіюватися в залежності від законодавства країни та взаємних домовленостей сторін. Зазвичай договір містить реквізити сторін, суму позики, строк повернення, розмір відсоткової ставки, порядок виплати відсотків, умови дочасного повернення позики та інші ключові моменти.

Щодо оформлення, то договір може бути складений сторонами самостійно або з допомогою юриста. В деяких випадках договір може бути нотаріально засвідчений для надання йому особливої юридичної сили.

Приклади

Шаблон Договору процентної позики

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ позичальника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Позичальник”), і [ПІБ позикодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Позикодавець”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти в сумі [сума] гривень (далі – “Позика”) з правом отримання відсотків за користування Позикою.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Позикодавець зобов’язаний:

 • передати Позичальнику Позику в строк і в розмірі, встановленому цим договором;
 • не вимагати від Позичальника дострокового повернення Позики.

2.2. Позичальник зобов’язаний:

 • прийняти Позику в строк і в розмірі, встановленому цим договором;
 • повернути Позикодавцю Позику в строк, встановлений цим договором, з урахуванням встановлених процентів за користування Позикою;
 • сплатити Позикодавцю проценти за користування Позикою у розмірі [процент]% від суми Позики за кожний день користування.

3. Проценти за користування Позикою

3.1. Проценти за користування Позикою сплачуються Позичальником Позикодавцю щомісяця до [дата] кожного місяця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Позичальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну Позикодавцю внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

5.3. Позикодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Позичальнику внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Позичальник

[Підпис позичальника]

Позикодавець

[Підпис позикодавця]

Приклади заповнення

Позика

[Вказати суму Позики, наприклад:

 • 10000 гривень;
 • 100000 гривень;
 • інші суми. ]

Проценти за користування Позикою

[Вказати розмір процентів за користування Позикою, наприклад:

 • 10%;
 • 20%;
 • інші проценти. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір процентної позики повинен бути підписаний Позикодавцем і Позичальником.
 • Договір процентної позики повинен містити відомості про сторони, суму Позики, строк дії договору, проценти за користування Позикою.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору процентної позики:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

Додаткові положення, які можна включити в договір процентної позики:

 • умови передачі Позики Позичальнику;
 • умови повернення Позики Позикодавцю;
 • забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Договір процентної позики

м. [Назва міста] “______ 20__

Між нижчезазначеними сторонами:

 1. [ПІБ Кредитора], паспорт серія [ХХ] №[XXXXXX], виданий [орган, що видав паспорт] “______ 20__ р., зареєстрований за адресою: [адреса реєстрації], надалі – “Кредитор”,

та

 1. [ПІБ Позичальника], паспорт серія [ХХ] №[XXXXXX], виданий [орган, що видав паспорт] “______ 20__ р., зареєстрований за адресою: [адреса реєстрації], надалі – “Позичальник”,

було укладено цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитор передає Позичальнику суму в розмірі [сума прописом] ([сума цифрами] грн.) як позику на умовах цього Договору.

1.2. Позичальник зобов’язується повернути Кредитору вказану в п. 1.1 суму та виплатити відсотки за користування нею.

 1. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВІДСОТКІВ

2.1. Розмір відсоткової ставки становить [XX] % річних.

2.2. Відсотки нараховуються з дня отримання позики до дня її повернення включно та сплачуються [наприклад: щомісячно, щоквартально, при поверненні основного боргу].

 1. ТЕРМІНИ ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позичальник зобов’язується повернути позику до “______ 20__ р.

 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Договір укладено відповідно до статей Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України, що регулюють відносини сторін по позиковим угодам.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Кредитор: [ПІБ] [Адреса реєстрації] [Банківські реквізити]

Позичальник: [ПІБ] [Адреса реєстрації] [Банківські реквізити]

Підпис Кредитора ________________ Підпис Позичальника _______________

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: