Договір про співпрацю

Договір про співпрацю

Договір про співпрацю — це документ, що визначає правила та умови спільної діяльності двох або більше сторін у певній галузі або сфері. Цей договір спрямований на досягнення певних цілей шляхом спільних зусиль, ресурсів, знань чи інших можливостей.

Договори про співпрацю можуть мати різні форми залежно від предмета та цілей співпраці. Наприклад, це може бути договір про наукову співпрацю між вищими навчальними закладами, договір про співпрацю між підприємствами у сфері виробництва або договір про співпрацю між організаціями у сфері соціального захисту.

Договір про співпрацю потрібен для формалізації взаємовідносин між сторонами, визначення їхніх прав і обов’язків, умов співпраці, розподілу обов’язків та відповідальності, а також умов розірвання співпраці.

Зазвичай сторонами в договорі про співпрацю є дві або більше фізичних чи юридичних осіб, що мають взаємний інтерес у спільній діяльності. Це можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни.

Щодо вимог до оформлення, договір про співпрацю, як правило, повинен бути складений у письмовій формі. Він має включати предмет договору, права та обов’язки сторін, умови співпраці, терміни дії договору, умови його розірвання та інші важливі пункти, взаємодія з якими може виникати під час виконання договору.

Договір про співпрацю може бути складений представниками сторін, юридичними службами сторін або зовнішніми юридичними консультантами. Важливо, щоб перед підписанням документу обидві сторони детально ознайомилися з його умовами, обговорили всі спірні питання і досягли взаємної згоди.

Приклади

Шаблон Договору про співпрацю

Цей договір про співпрацю укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ сторони 1], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Сторона 1”), і [ПІБ сторони 2], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Сторона 2”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Сторони домовляються про взаємодію у сфері [назва сфери співпраці].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Сторона 1 зобов’язується:

 • [перелік обов’язків Сторони 1].

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

 • [перелік обов’язків Сторони 2].

3. Строк дії договору

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

6. Заключні положення

6.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Сторона 1

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

[Підпис сторони 1]

Сторона 2

[Підпис сторони 2]

Приклади заповнення

Назва сфери співпраці:

 • спільна реалізація проекту;
 • спільне проведення рекламної кампанії;
 • спільне постачання товарів або послуг;
 • інші сфери співпраці.

Перелік обов’язків сторін:

 • Сторона 1 зобов’язується надавати Стороні 2 інформацію про свою діяльність;
 • Сторона 2 зобов’язується надавати Стороні 1 технічну підтримку;
 • Сторони зобов’язуються спільно розробляти маркетингові стратегії;
 • інші права і обов’язки сторін.

Важливо:

 • Договір про співпрацю є договором, який укладається між фізичними або юридичними особами, які мають цивільну правоздатність і дієздатність.
 • Договір про співпрацю може бути укладений у письмовій або усній формі.
 • У разі укладення договору про співпрацю у письмовій формі договір повинен бути підписаний сторонами.
 • Договір про співпрацю повинен містити такі відомості:
  • предмет договору;
  • права і обов’язки сторін;
  • строк дії договору;
  • відповідальність сторін;
  • порядок вирішення спорів;
  • заключні положення.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору про співпрацю:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

Додаткові положення, які можна включити в договір про співпрацю:

 • порядок взаємодії сторін;
 • порядок узгодження дій сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Ось деякі додаткові положення, які можна включити в договір про співпрацю:

 • Порядок взаємодії сторін:

  • спосіб взаємодії сторін;
  • порядок узгодження дій сторін;
  • порядок вирішення спорів, що виникають у процесі взаємодії сторін.
 • Порядок узгодження дій сторін:

  • порядок узгодження рішень, що приймаються сторонами;
  • порядок надання інформації сторонам;
  • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.
 • Інші умови:

  • умова про право сторін розірвати договір достроково;
  • умова про право сторін внести зміни до договору;
  • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Договір про співпрацю

Місто ________ Дата _________

 1. Сторони договору:

Сторона А: Повне найменування (для юридичної особи) або П.І.Б. (для фізичної особи): ________ (наприклад, ТОВ “УкрРозвиток” або Коваленко Андрій Миколайович) Юридична (або фактична) адреса: ________ Ідентифікаційний код (якщо є): ________ Банківські реквізити (якщо необхідно): ________

Сторона Б: Повне найменування (для юридичної особи) або П.І.Б. (для фізичної особи): ________ (наприклад, ТОВ “Партнер” або Сидоренко Марія Іванівна) Юридична (або фактична) адреса: ________ Ідентифікаційний код (якщо є): ________ Банківські реквізити (якщо необхідно): ________

 1. Предмет договору:

Сторони домовилися про співпрацю у сфері ________ (наприклад, оптової торгівлі електронікою) з метою досягнення взаємовигідних результатів.

 1. Основні умови співпраці:

Тут можуть бути вказані конкретні умови, такі як знижки, спеціальні умови поставки, терміни співпраці тощо.

 1. Права та обов’язки сторін:

Сторона А зобов’язується ________. Сторона Б зобов’язується ________.

 1. Термін дії та умови розірвання договору:

Договір набирає чинності з моменту підписання обома сторонами і діє до “_” _____ 20 року. Умови припинення договору: ________.

 1. Інші умови:

Будь-які додаткові умови або відомості, які сторони хочуть включити до договору.

 1. Підписи сторін:

Сторона А ____________ // Сторона Б ______________ //

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: