Договір про продаж земельної ділянки

Договір про продаж земельної ділянки

Договір про продаж земельної ділянки — це юридичний документ, в якому одна сторона (продавець) зобов’язується передати право власності на певну земельну ділянку іншій стороні (покупцеві) в обмін на визначену в договорі суму грошей.

В залежності від призначення та особливостей земельної ділянки можуть існувати різні форми цього договору: продаж ділянки для сільськогосподарського використання, продаж ділянки під забудову, продаж земель рекреаційного призначення тощо.

Цей документ потрібен для того, щоб законно оформити передачу прав власності на земельну ділянку. Він служить доказом угоди між сторонами та базою для реєстрації права власності на нового власника у відповідних державних органах.

Умови укладення договору про продаж земельної ділянки визначаються взаємними домовленостями сторін і зазвичай включають такі аспекти, як ціна земельної ділянки, порядок та терміни оплати, детальний опис меж ділянки, гарантії та обов’язки сторін.

Сторонами в договорі про продаж земельної ділянки виступають продавець (поточний власник земельної ділянки) та покупець (особа або юридичний суб’єкт, який має намір стати власником ділянки).

Вимоги до оформлення договору досить строгі, оскільки передача прав на земельну ділянку має значущу вагу. Договір має бути укладений у письмовій формі, зазвичай потребує нотаріального засвідчення та подальшої реєстрації у державних органах для того, щоб стати дійсним.

Щодо складання договору, зазвичай обидві сторони звертаються до юристів чи нотаріусів для підготовки та перевірки всіх документів, які необхідні для законного укладення та реєстрації договору.

Приклади

Шаблон Договору про продаж земельної ділянки

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ продавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Продавець”), і [ПІБ покупця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Покупець”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Продавець зобов’язується передати Покупцеві у власність земельну ділянку, а Покупець зобов’язується оплатити її Продавцю.

1.2. Земельна ділянка, що продається, є власністю Продавця і має такі характеристики:

 • [перелік характеристик земельної ділянки].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Продавець зобов’язаний:

 • передати Покупцеві земельну ділянку у строк і в належному стані;
 • передати Покупцеві всі документи, що стосуються земельної ділянки;
 • виконати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Покупець зобов’язаний:

 • прийняти земельну ділянку у строк і в належному стані;
 • оплатити земельну ділянку Продавцю;
 • виконати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Ціна земельної ділянки

3.1. Ціна земельної ділянки становить [сума] гривень.

3.2. Оплата земельної ділянки здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Продавець несе відповідальність за якість земельної ділянки, що продається.

5.3. Покупець несе відповідальність за шкоду, заподіяну земельній ділянці внаслідок його дій або бездіяльності.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Підписи сторін

Продавець

[Підпис продавця]

Покупець

[Підпис покупця]

Приклади заповнення

Земельна ділянка

[Вказати кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташування, цільове призначення, площу, інші характеристики.]

Ціна земельної ділянки

[Вказати ціну земельної ділянки, визначену за домовленістю сторін, наприклад:

 • за один квадратний метр;
 • за загальну площу земельної ділянки;
 • інші умови оплати.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 день;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір про продаж земельної ділянки повинен бути підписаний продавцем і покупцем.
 • Договір про продаж земельної ділянки повинен містити відомості про сторони, земельну ділянку, що продається, ціну земельної ділянки, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору про продаж земельної ділянки:

 • Цивільний кодекс України;
 • Земельний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про оподаткування”;
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Додаткові положення, які можна включити в договір про продаж земельної ділянки:

 • умови передачі земельної ділянки в володіння та користування покупцеві;
 • умови обтяження земельної ділянки;
 • умови забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Договір про продаж земельної ділянки

Місто _________ Дата “_” ________ 20 р.

Продавець: ___________ [ПІБ], паспортні дані: серія _____ номер ______, виданий ______ [назва органу, дата видачі], ідентифікаційний код: _______, адреса реєстрації: ___________,

та

Покупець: ___________ [ПІБ], паспортні дані: серія _____ номер ______, виданий ______ [назва органу, дата видачі], ідентифікаційний код: _______, адреса реєстрації: ___________,

уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет договору

Продавець зобов’язується передати право власності на земельну ділянку, кадастровий номер: ________, розташовану за адресою: _________ [адреса земельної ділянки], площею ________ [наприклад: 10 соток], та Покупець приймає на себе зобов’язання сплатити вказану в цьому Договорі суму та прийняти земельну ділянку.

 1. Ціна земельної ділянки

Ціна земельної ділянки становить ______ [наприклад: 100 000 гривень]. Оплата здійснюється ______ [наприклад: одноразово до моменту передачі власності або у розстрочку протягом 12 місяців].

 1. Терміни та порядок передачі земельної ділянки

Земельна ділянка передається Покупцеві після повної оплати, але не пізніше “_” ________ 20 р.

 1. Законодавча база

Цей Договір укладено відповідно до законодавства України, зокрема “Земельного кодексу України” та “Цивільного кодексу України”.

 1. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

Продавець: _________ [підпис] Покупець: _________ [підпис]

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: