Договір про повну матеріальну відповідальність

Договір про повну матеріальну відповідальність

Договір про повну матеріальну відповідальність — це документ, що регулює відносини між роботодавцем та працівником щодо відшкодування збитків, завданих підприємству, установі або організації внаслідок неналежного виконання працівником своїх службових обов’язків.

Договір зазвичай укладається у випадках, коли працівник працює з матеріально-цінними активами підприємства: грошовими коштами, товарно-матеріальними цінностями тощо. У такий спосіб роботодавець хоче захистити себе від можливих збитків, які можуть виникнути через недбалість або недоліки у роботі працівника.

Договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладений у випадках, передбачених законодавством, і підлягає певним обмеженням. Наприклад, розмір відшкодування зазвичай не може перевищувати розміру заробітної плати працівника.

Сторонами в цьому договорі є роботодавець (підприємство, організація або установа) та працівник, який приймає на себе зобов’язання по відшкодуванню можливих збитків.

Щодо вимог до оформлення, договір про повну матеріальну відповідальність повинен бути у письмовій формі, вказувати предмет договору, обов’язки сторін, розмір відшкодування та інші умови, на яких сторони домовились.

Договір складається на підставі взаємної згоди сторін. Зазвичай його оформлює відділ кадрів або юридичний відділ підприємства, але перед підписанням обидві сторони мають ознайомитися з його умовами та підтвердити свою згоду підписами.

Важливо зазначити, що укладання такого договору повинне бути обґрунтованим і відповідати законодавству. В іншому випадку він може бути визнаний недійсним.

Приклади

Шаблон Договору про повну матеріальну відповідальність

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ роботодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Роботодавець”), і [ПІБ працівника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Працівник”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Роботодавець покладає на Працівника повну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей, переданих йому для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Роботодавець зобов’язаний:

 • забезпечити Працівника матеріальними цінностями, за які покладається повна матеріальна відповідальність;
 • створити Працівнику умови для належного виконання зобов’язань за цим договором;
 • відшкодувати Працівнику збитки, заподіяні йому внаслідок виконання зобов’язань за цим договором.

2.2. Працівник зобов’язаний:

 • дбайливо ставитися до матеріальних цінностей, переданих йому для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва;
 • не допускати зниження або псування матеріальних цінностей;
 • своєчасно повідомляти Роботодавцю про виявлені нестачі або псування матеріальних цінностей.

3. Строк дії договору

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

4. Відповідальність сторін

4.1. Працівник несе повну матеріальну відповідальність за заподіяні збитки в розмірі фактичної вартості матеріальних цінностей, що були в нього на зберіганні, обробці, продажу (відпуску), перевезенні або застосуванні у процесі виробництва.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

6. Заключні положення

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

6.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Роботодавець

[Підпис роботодавця]

Працівник

[Підпис працівника]

Приклади заповнення

Матеріальні цінності, за які покладається повна матеріальна відповідальність:

 • грошові кошти;
 • товари;
 • обладнання;
 • інші матеріальні цінності.

Вартість матеріальних цінностей, за які покладається повна матеріальна відповідальність:

 • [сума] гривень.

Види матеріальних цінностей, за які не покладається повна матеріальна відповідальність:

 • [перелік матеріальних цінностей].

Важливо:

 • Договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладений між роботодавцем і працівником, який досяг 18-річного віку, займає посаду або виконує роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей.
 • Договір про повну матеріальну відповідальність повинен бути укладений у письмовій формі.
 • Договір про повну матеріальну відповідальність повинен містити такі відомості:
  • предмет договору;
  • права і обов’язки сторін;
  • розмір матеріальних цінностей, за які покладається повна матеріальна відповідальність;
  • види матеріальних цінностей, за які не покладається повна матеріальна відповідальність;
  • строк дії договору;
  • відповідальність сторін;
  • порядок вирішення спорів;
  • заключні положення.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору про повну матеріальну відповідальність:

 • Кодекс законів про працю України;
 • Цивільний кодекс України.

Договір про повну матеріальну відповідальність

Місто ________ Дата _________

 1. Сторони договору:

Роботодавець: Найменування: ________ (наприклад, ТОВ “УкрПром”) Юридична адреса: ________ Ідентифікаційний код: ________ Представник: ________ на підставі: ________ (наприклад, статуту)

Працівник: П.І.Б.: ________ (наприклад, Шевченко Тарас Григорович) Адреса проживання: ________ Ідентифікаційний номер: ________

 1. Предмет договору:

Роботодавець доручає, а Працівник приймає на себе зобов’язання по повній матеріальній відповідальності за зберігання та облік матеріальних цінностей, що передаються йому на час виконання службових обов’язків.

 1. Умови договору:

Працівник зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані Роботодавцю у зв’язку з неналежним виконанням своїх службових обов’язків, пов’язаних з матеріальними цінностями.

 1. Розмір відшкодування:

Розмір відшкодування обчислюється відповідно до фактичних збитків Роботодавця та не може перевищувати місячної заробітної плати Працівника.

 1. Термін дії договору:

Цей договір вступає в силу з моменту підписання обома сторонами та діє до “_” _____ 20 р. або до моменту розірвання за взаємною згодою сторін.

 1. Підписи сторін:

Роботодавець ____________ // Працівник ______________ //

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: