Договір про наміри

Договір про наміри

Договір про наміри — це попередній документ, що вказує на бажання сторін у майбутньому укласти певний договір або здійснити певну угоду. Він не є обов’язковим до виконання, але вказує на серйозні наміри сторін до подальшої співпраці.

Зазвичай такий документ використовується в діловому світі, коли компанії планують великі проекти або укладання важливих договорів, але перед цим потребують часу для додаткових досліджень, переговорів чи інших підготовчих дій.

Договір про наміри може бути як дуже загальним, так і детальним. Він може описувати загальні принципи майбутньої угоди, а може містити і конкретні умови та деталі, на яких сторони планують співпрацювати в майбутньому.

Цей документ потрібен для демонстрації серйозних намірів обох сторін і як підтвердження того, що сторони розглядають можливість подальшої співпраці. Він може бути також корисним як початкова база для подальших переговорів.

Договір про наміри зазвичай укладається між особами, організаціями або державними структурами. Сторонами в цьому договорі є ті, хто планує укласти основний договір у майбутньому.

Щодо вимог до оформлення, зазвичай договір про наміри має бути у письмовій формі, але, відмінно від більшості інших договорів, він не має обов’язкових юридичних наслідків і не є юридично обов’язковим до виконання.

Договір про наміри зазвичай складається сторонами незалежно або за допомогою юридичних консультантів, що допомагають сформулювати текст договору та врахувати всі деталі, що можуть бути важливими для обох сторін.

Приклади

Шаблон Договору про наміри

Цей договір про наміри укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ сторони 1], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Сторона 1”), і [ПІБ сторони 2], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Сторона 2”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Сторони висловлюють намір укласти в майбутньому [назва основного договору] на умовах, зазначених у цьому договорі про наміри.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Сторона 1 зобов’язується:

 • [перелік обов’язків Сторони 1].

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

 • [перелік обов’язків Сторони 2].

3. Строк дії договору

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

4. Порядок вирішення спорів

4.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

4.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

5. Заключні положення

5.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Сторона 1

[Підпис сторони 1]

Сторона 2

[Підпис сторони 2]

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Приклади заповнення

Предмет договору

[Вказати предмет основного договору, наприклад, купівлі-продажу товару, надання послуг, виконання робіт тощо.]

Права і обов’язки сторін

[Вказати права і обов’язки сторін відповідно до предмета основного договору.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад, на строк 1 рік; до [дата].]

Важливо:

 • Договір про наміри є договором, який укладається між фізичними або юридичними особами, які мають цивільну правоздатність і дієздатність.
 • Договір про наміри не є обов’язковим до виконання, але є підставою для укладення основного договору.
 • Договір про наміри може бути укладений у письмовій або усній формі.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору про наміри:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

Додаткові положення, які можна включити в договір про наміри:

 • умови майбутнього основного договору;
 • порядок укладення майбутнього основного договору;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Ось деякі додаткові положення, які можна включити в договір про наміри:

 • Умови майбутнього основного договору:

  • предмет договору;
  • ціна договору;
  • строк виконання договору;
  • інші умови договору.
 • Порядок укладення майбутнього основного договору:

  • спосіб укладення основного договору;
  • строк укладення основного договору;
  • порядок укладення основного договору.
 • Інші умови:

  • умова про право сторін розірвати договір про наміри;
  • умова про право сторін внести зміни до договору про наміри;
  • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Особливості договору про наміри:

 • Договір про наміри не є обов’язковим до виконання, але є підставою для укладення основного договору.
 • Договір про наміри може бути укладений у письмовій або усній формі.
 • У договорі про наміри необхідно визначити предмет основного договору, а також порядок укладення основного договору.
 • Договір про наміри може містити додаткові положення, які вважаються сторонами за доцільними.

Договір про наміри

Місто ________ Дата _________

 1. Сторони договору:

Сторона А: Найменування: ________ (наприклад, ТОВ “Сонячний світ”) Юридична адреса: ________ Ідентифікаційний код: ________ Представник: ________ на підставі: ________ (наприклад, статуту)

Сторона Б: Найменування: ________ (наприклад, ТОВ “Місячне сяйво”) Юридична адреса: ________ Ідентифікаційний код: ________ Представник: ________ на підставі: ________ (наприклад, статуту)

 1. Предмет договору про наміри:

Сторони виражають свій намір розпочати переговори щодо можливості укладення договору (наприклад, договору купівлі-продажу обладнання).

 1. Основні принципи співпраці:

(Наприклад, прозорість у веденні переговорів, конфіденційність комерційної інформації тощо)

 1. Терміни дії:

Цей договір вступає в силу з моменту підписання обома сторонами та діє до “_” _____ 20 р., або до моменту укладення основного договору.

 1. Закінчення та розірвання договору:

Сторони можуть в будь-який час припинити дію цього договору за взаємною згодою.

 1. Підписи сторін:

Сторона А ____________ // Сторона Б ______________ //

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: