Договір про надання юридичних послуг

Договір про надання юридичних послуг

Договір про надання юридичних послуг є специфічним видом договору, в рамках якого одна сторона (юрист або юридична фірма) зобов’язується надавати іншій стороні (клієнту) конкретні юридичні послуги, а клієнт, своєю чергою, зобов’язується сплачувати винагороду за ці послуги.

Цей документ необхідний для того, щоб чітко визначити обсяг, характер та умови надання юридичних послуг. Він допомагає встановити відносини між юристом та клієнтом, визначити відповідальність сторін, а також захистити права і інтереси обох сторін.

Зазвичай такий договір укладається, коли особа або компанія потребує професійної юридичної допомоги. Це може бути, наприклад, консультування, представництво інтересів у суді, складання договорів тощо.

Сторонами в договорі про надання юридичних послуг є, з одного боку, юрист або юридична компанія, а з іншого – клієнт, який може бути як фізичною, так і юридичною особою.

Щодо оформлення, договір має бути укладений у письмовій формі. Він повинен містити інформацію про сторони, обсяг надаваних послуг, вартість послуг, терміни виконання, порядок оплати, а також інші важливі умови, що вважаються необхідними для сторін.

Зазвичай договір складається самим юристом або юридичною компанією на користь яких укладається цей договір. Проте клієнт також може звернутися до іншого незалежного юриста для консультації або перевірки умов договору перед його підписанням. Це забезпечує додатковий захист інтересів клієнта.

Приклади

Шаблон Договору про надання юридичних послуг

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [найменування юридичної фірми], [ідентифікаційний код], [місцезнаходження], (далі – “Виконавець”), і [ПІБ замовника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Замовник”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику юридичні послуги, а Замовник зобов’язується оплатити ці послуги.

1.2. Юридичні послуги, які надає Виконавець, включають в себе:

 • [перелік юридичних послуг].

1.3. Виконавець надає юридичні послуги відповідно до чинного законодавства України.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язаний:

 • надавати Замовнику юридичні послуги відповідно до умов цього договору;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Замовник зобов’язаний:

 • своєчасно і в повному обсязі оплачувати юридичні послуги, що надаються Виконавцем;
 • надавати Виконавцю всю необхідну інформацію для виконання договору;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Вартість послуг і порядок оплати

3.1. Вартість юридичних послуг визначається за домовленістю сторін.

3.2. Оплата юридичних послуг здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Виконавець несе відповідальність за якість наданих юридичних послуг.

5.3. Замовник несе відповідальність за своєчасну і в повному обсязі оплату юридичних послуг.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Підписи сторін

Виконавець

[Підпис керівника юридичної фірми]

Замовник

[Підпис замовника]

Приклади заповнення

Юридичні послуги

[Вказати перелік юридичних послуг, які надає Виконавець, наприклад:

 • надання юридичної консультації;
 • складання юридичних документів;
 • представництво інтересів Замовника в суді;
 • інші юридичні послуги. ]

Вартість послуг і порядок оплати

[Вказати вартість юридичних послуг, що визначається за домовленістю сторін, наприклад:

 • за годину роботи юриста;
 • за обсяг виконаних робіт;
 • інші умови оплати. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір про надання юридичних послуг повинен бути підписаний Виконавцем і Замовником.
 • Договір про надання юридичних послуг повинен містити відомості про Виконавця, Замовника, юридичні послуги, які надаються, вартість послуг, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору про надання юридичних послуг:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЮРИСТА

м. _________ [назва міста] “” _________ 20 р.

Ми, нижчепідписані:

 1. [Повне ім’я чи назва юридичної фірми], надалі – “Юрист”, який діє на підставі [наприклад: свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №ХХХХ, видане “_” _____ 20 р.],

та

 1. [Повне ім’я або назва компанії-клієнта], надалі – “Клієнт”, який діє на підставі [наприклад, паспорт: серія ХХ № ХХХХХ, виданий “_” _____ 20 р., ким: _________, Ідентифікаційний код: ХХХХХХХХ],

уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору

Юрист зобов’язується надавати Клієнту юридичні послуги, зокрема [конкретний перелік послуг, наприклад: консультування з питань господарського права, представництво інтересів у суді тощо].

 1. Термін надання послуг

Послуги будуть надані з “” _________ 20 р. до “” _________ 20 р.

 1. Вартість послуг

Вартість наданих послуг складає ___ [сума] гривень.

 1. Порядок оплати

Оплата за надані послуги проводиться на банківський рахунок Юриста до “__” кожного місяця.

 1. Відповідальність сторін

… [умови про відповідальність сторін, за необхідності]

 1. Заключні положення

6.1. На питання, не врегульовані цим Договором, сторони керуються діючим законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України.

 1. Реквізити сторін

Юрист: Адреса: _________ Тел.: _________ Банківські реквізити: _________

Клієнт: Адреса: _________ Тел.: _________ Банківські реквізити: _________


(підпис Юриста) (підпис Клієнта)

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: