Договір про надання правової допомоги

Договір про надання правової допомоги

Договір про надання правової допомоги – це документ, у якому фізична або юридична особа (клієнт) доручає іншій фізичній або юридичній особі (правнику або юридичній фірмі) надавати їй правові послуги у визначеній сфері. Цей договір визначає умови співпраці, обов’язки правника, оплату за його послуги, конфіденційність інформації та інші важливі питання.

Договори про надання правової допомоги можуть бути різних видів залежно від характеру правових послуг, які надаються. Це може бути договір про надання консультацій, представництво в суді, підготовка документів, юридичний аудит тощо.

Цей документ потрібен для того, щоб чітко визначити права та обов’язки обох сторін, а також гарантувати клієнту якісне та професійне обслуговування. Він також служить гарантією для правника отримання винагороди за надані послуги.

Зазвичай договір про надання правової допомоги укладається, коли клієнт потребує професійної допомоги у питаннях, що вимагають знання законодавства та специфіки правової системи.

Сторонами в цьому договорі є правник (або юридична компанія) і клієнт. Правник бере на себе обов’язок надавати правові послуги відповідно до вимог і потреб клієнта, а клієнт, своєю чергою, зобов’язується оплатити ці послуги відповідно до умов договору.

Щодо вимог до оформлення, договір про надання правової допомоги зазвичай повинен бути у письмовій формі. Він повинен містити інформацію про сторони, предмет договору, умови оплати, терміни, відповідальність сторін, конфіденційність інформації та інші важливі питання, які можуть виникнути під час надання правових послуг.

Як правило, договір про надання правової допомоги складається адвокатом або юридичною фірмою, але перед підписанням його рекомендується уважно перечитати та при необхідності консультуватися з іншими юридичними консультантами.

Приклади

Шаблон Договору про надання правової допомоги

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ адвоката], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Адвокат”), і [ПІБ клієнта], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Клієнт”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Адвокат зобов’язується надати Клієнту правову допомогу у справі [назва справи], а Клієнт зобов’язується оплатити послуги Адвоката.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Адвокат зобов’язаний:

 • надати Клієнту правову допомогу у справі [назва справи] відповідно до вимог законодавства України;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені цим договором.

2.2. Клієнт зобов’язаний:

 • своєчасно оплачувати послуги Адвоката;
 • надавати Адвокату всю необхідну інформацію для надання правової допомоги;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені цим договором.

3. Оплата послуг Адвоката

3.1. Розмір оплати послуг Адвоката становить [сума] гривень.

3.2. Оплата послуг Адвоката здійснюється Клієнтом на умовах [умови оплати].

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Адвокат

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

[Підпис адвоката]

Клієнт

[Підпис клієнта]

Приклади заповнення

Назва справи

[Вказати назву справи, наприклад, цивільна справа, кримінальна справа, адміністративна справа тощо.]

Розмір оплати послуг Адвоката

[Вказати розмір оплати послуг Адвоката, наприклад, у вигляді фіксованої суми або у вигляді відсотка від суми позову.]

Умови оплати послуг Адвоката

[Вказати умови оплати послуг Адвоката, наприклад, одноразова оплата або оплата частинами.]

Важливо:

 • Договір про надання правової допомоги є договором, який укладається між адвокатом і клієнтом.
 • Договір про надання правової допомоги повинен бути укладений у письмовій формі.
 • Договір про надання правової допомоги повинен містити такі відомості:
  • предмет договору;
  • права і обов’язки сторін;
  • оплату послуг адвоката;
  • строк дії договору;
  • відповідальність сторін;
  • порядок вирішення спорів;
  • заключні положення.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору про надання правової допомоги:

 • Закон України “Про адвокатуру і адвокатську діяльність”;
 • Цивільний кодекс України.

Додаткові положення, які можна включити в договір про надання правової допомоги:

 • порядок надання правової допомоги;
 • порядок узгодження дій сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Ось деякі додаткові положення, які можна включити в договір про надання правової допомоги:

 • Порядок надання правової допомоги:

  • спосіб надання правової допомоги;
  • строк надання правової допомоги;
  • порядок надання правової допомоги.
 • Порядок узгодження дій сторін:

  • порядок узгодження дій сторін у процесі надання правової допомоги;
  • порядок повідомлення сторін про хід надання правової допомоги.

Договір про надання правової допомоги

Місто ________ Дата _________

 1. Сторони договору:

Виконавець: П.І.Б. (або назва юридичної особи): ________ (наприклад, Іваненко Іван Іванович або ТОВ “ПравоКонсульт”) Адреса: ________ Ідентифікаційний номер: ________ Банківські реквізити: ________ Представник (за потреби): ________ на підставі: ________ (наприклад, довіреності)

Замовник: П.І.Б. (або назва юридичної особи): ________ (наприклад, Петренко Петро Петрович або ТОВ “БізнесПартнер”) Адреса: ________ Ідентифікаційний номер: ________ Банківські реквізити: ________

 1. Предмет договору:

Виконавець бере на себе зобов’язання надавати Замовнику правові послуги, а Замовник зобов’язується оплатити ці послуги відповідно до умов цього договору.

 1. Умови співпраці:

(Опис конкретних правових послуг, які будуть надаватися: консультування, представництво в суді, підготовка документів тощо)

 1. Вартість послуг та порядок розрахунків:

Загальна вартість наданих послуг складає ________ гривень. Оплата проводиться у такий спосіб: ________ (наприклад, 50% аванс, 50% після виконання послуг).

 1. Конфіденційність:

Виконавець зобов’язується не розголошувати інформацію, отриману від Замовника під час надання правових послуг.

 1. Терміни виконання:

Правові послуги надаються з “” _____ 20 р. до “” _____ 20 р.

 1. Відповідальність сторін:

(Опис відповідальності сторін у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків)

 1. Підписи сторін:

Виконавець ____________ // Замовник ______________ //

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: