Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

Договір про надання інформаційно консультаційних послуг

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг — це документ, що встановлює правові відносини між постачальником послуг (експертом, консультантом) та клієнтом, який потребує отримання інформації чи консультації у певній галузі. Зазвичай цей договір застосовується в бізнес-сфері, науці, техніці, праві, освіті та інших галузях діяльності.

Цей договір може мати різні форми, залежно від характеру і специфіки запитуваної інформації. Наприклад, може бути договір про надання юридичних консультацій, технічних рекомендацій, аналітичних відгуків тощо.

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг потрібен для того, щоб чітко визначити межі відповідальності обох сторін, умови надання та оплати послуг, гарантувати конфіденційність інформації та захищати права і інтереси обох сторін.

Умови для укладення такого договору можуть включати конкретний запит на інформацію чи консультацію, узгодження вартості послуг, визначення термінів та форми надання послуги.

Сторонами в цьому договорі зазвичай є фахівець (фізична або юридична особа, що надає послугу) та клієнт (особа, що отримує послугу).

Щодо вимог до оформлення, договір повинен бути у письмовій формі, вказувати предмет, умови оплати, права та обов’язки сторін, відповідальність сторін у разі порушення умов договору, терміни виконання зобов’язань та інші важливі для сторін пункти.

Договір зазвичай складається на основі взаємної згоди сторін, може бути підготовлений як консультантом, так і клієнтом, але перед підписанням обидві сторони повинні уважно ознайомитися з його умовами та підтвердити свою згоду підписами.

Приклади

Шаблон Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ виконавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Виконавець”), і [ПІБ замовника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Замовник”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги з [назва послуги], а Замовник зобов’язується оплатити послуги Виконавця.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язаний:

 • надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги з [назва послуги] відповідно до вимог законодавства України;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені цим договором.

2.2. Замовник зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити послуги Виконавця;
 • надавати Виконавцю всю необхідну інформацію для надання інформаційно-консультаційних послуг;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені цим договором.

3. Оплата послуг Виконавця

3.1. Розмір оплати послуг Виконавця становить [сума] гривень.

3.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником на умовах [умови оплати].

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Виконавець

[Підпис виконавця]

Замовник

[Підпис замовника]

Приклади заповнення

Назва послуги:

 • надання юридичних консультацій;
 • надання бухгалтерських консультацій;
 • надання консультацій з маркетингу;
 • інші інформаційно-консультаційні послуги.

Розмір оплати послуг Виконавця:

 • у вигляді фіксованої суми;
 • у вигляді відсотка від вартості послуг;
 • у вигляді погодинної оплати.

Умови оплати послуг Виконавця:

 • одноразова оплата;
 • оплата частинами;
 • оплата після надання послуг.

Важливо:

 • Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг є договором, який укладається між фізичною або юридичною особою, яка має цивільну правоздатність і дієздатність, та фізичною або юридичною особою, яка потребує надання інформаційно-консультаційних послуг.
 • Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг може бути укладений у письмовій або усній формі.
 • У разі укладення договору про надання інформаційно-консультаційних послуг у письмовій формі договір повинен бути підписаний сторонами.
 • Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг повинен містити такі відомості:
  • предмет договору;
  • права і обов’язки сторін;
  • оплату послуг виконавця;
  • строк дії договору;
  • відповідальність сторін;
  • порядок вирішення спорів;
  • заключні положення.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору про надання інформаційно-консультаційних послуг:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

Додаткові положення, які можна включити в договір про надання інформаційно-консультаційних послуг:

 • порядок надання інформаційно-консультаційних послуг;
 • порядок узгодження дій сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

Місто ________ Дата _________

 1. Сторони договору:

Виконавець: П.І.Б. (або назва юридичної особи): ________ (наприклад, ТОВ “ІнфоКонсульт” або Іваненко Іван Іванович) Юридична (або фактична) адреса: ________ Ідентифікаційний код (для ФОП): ________ Банківські реквізити: ________

Замовник: П.І.Б. (або назва юридичної особи): ________ (наприклад, ТОВ “Прогрес” або Петренко Петро Петрович) Юридична (або фактична) адреса: ________ Ідентифікаційний код (якщо є): ________ Банківські реквізити: ________

 1. Предмет договору:

Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги з питань ________ (наприклад, управління підприємством), а Замовник зобов’язується оплатити ці послуги відповідно до умов цього договору.

 1. Умови та вартість послуг:

Опис конкретних послуг, їх обсягу, термінів виконання та вартості. Наприклад: “Консультація з питань оподаткування — 1000 грн.”

 1. Порядок оплати:

Оплата проводиться на розрахунковий рахунок Виконавця до та/або після надання послуг згідно виставленому рахунку.

 1. Конфіденційність:

Обидві сторони договору зобов’язуються не розголошувати інформацію, отриману в ході виконання цього договору.

 1. Термін дії договору та умови розірвання:

Договір набирає чинності з моменту підписання обома сторонами і діє до “_” _____ 20 року. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або в інших випадках, передбачених договором.

 1. Підписи сторін:

Виконавець ____________ // Замовник ______________ //

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: