Договір поставки

Договір поставки

Договір поставки – це правовий документ, який регулює відносини між постачальником та покупцем у зв’язку з передачею товарів. Цей документ містить усі важливі деталі: специфікацію товарів, ціну, терміни та умови доставки, способи оплати тощо.

Основна мета Договору постачання – забезпечити правову відповідальність обох сторін та чітке розуміння умов, на яких буде відбуватися поставка товарів. Таким чином, обидві сторони мають гарантії, що їхні інтереси захищені, і зобов’язання будуть виконані відповідно до угоди.

Зазвичай Договір поставки укладається, коли одна сторона (постачальник) зобов’язується передати іншій стороні (покупцю) конкретний товар на встановлених умовах. Це може бути одноразова угода або довгострокова співпраця.

Сторонами в Договорі поставки є постачальник (той, хто продаватиме або доставлятиме товар) та покупець (той, хто придбає або отримає товар). Обидві сторони можуть бути як фізичними, так і юридичними особами.

Вимоги до оформлення Договору постачання можуть варіюватися в залежності від законодавства країни, але загальні принципи включають наявність детального опису товару, ціни, умов оплати, термінів та способів доставки, а також умов розірвання договору та вирішення спорів.

Щодо підготовки договору, він, як правило, готується юридичними службами компаній або незалежними юристами, які спеціалізуються на цивільному праві. Процес укладання Договору поставки зазвичай починається з вивчення потреб покупця, після чого розробляється проект договору, який пізніше погоджується сторонами. Коли всі умови погоджені, договір підписується представниками обох сторін.

Приклади

Шаблон Договору постачання

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [найменування постачальника], [ідентифікаційний код], [місцезнаходження], (далі – “Постачальник”), і [найменування покупця], [ідентифікаційний код], [місцезнаходження], (далі – “Покупець”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Постачальник зобов’язується поставити Покупцю товар, а Покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його.

1.2. Товар, що поставляється, належить Постачальнику на праві власності.

1.3. Перелік товару, що поставляється, його кількість, ціна і строк постачання визначаються в специфікації, яка є невід’ємною частиною цього договору.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Постачальник зобов’язаний:

 • поставити Покупцю товар у відповідності до умов цього договору;
 • надати Покупцю всю необхідну інформацію про товар;
 • забезпечити відповідність товару вимогам нормативних документів.

2.2. Покупець зобов’язаний:

 • прийняти товар у відповідності до умов цього договору;
 • оплатити товар у відповідності до умов цього договору;
 • надати Постачальнику всю необхідну інформацію для виконання договору.

3. Ціна і порядок оплати

3.1. Ціна товару визначається за домовленістю сторін.

3.2. Оплата товару здійснюється Покупцем у наступному порядку:

 • [внести відомості про порядок оплати товару]

4. Передача товару

4.1. Товар передається Постачальником Покупцю в місці, зазначеному в специфікації.

4.2. Передача товару оформляється актом приймання-передачі, який підписується сторонами.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Постачальник несе відповідальність за якість товару, що поставляється.

5.3. Покупець несе відповідальність за своєчасну оплату товару.

6. Строк дії договору

6.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

8. Заключні положення

8.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Постачальник

[Підпис постачальника]

Покупець

[Підпис покупця]

Приклади заповнення

Перелік товару

[Вказати перелік товару, що поставляється, його кількість, ціну і строк поставки.]

Ціна товару

[Вказати ціну товару, визначену за домовленістю сторін.]

Порядок оплати товару

[Внести відомості про порядок оплати товару, наприклад:

 • передоплата в розмірі 50% вартості товару при укладенні договору, решта – у строк до [дата];
 • оплата товару в повному обсязі в строк до [дата]. ]

Місце передачі товару

[Вказати місце, де буде переданий товар.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір поставки повинен бути підписаний постачальником і покупцем.
 • Договір поставки повинен містити відомості про постачальника, покупця, товар, що поставляється, ціну товару, порядок оплати товару, місце передачі товару, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору поставки:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про стандартизацію”.

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №__

м. [Київ], ___ [день] ____ [місяць] 20__ р.

Між [Повне найменування постачальника], зареєстрованим за адресою [адреса], код ЄДРПОУ [код], в особі [ПІБ директора], який діє на підставі [статуту/довіреності], з однієї сторони, та [Повне найменування покупця], зареєстрованим за адресою [адреса], код ЄДРПОУ [код], в особі [ПІБ директора], який діє на підставі [статуту/довіреності], з іншої сторони, далі “Сторони”, уклали цей Договір про нижчезазначене:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Постачальник зобов’язується передати, а Покупець прийняти та оплатити товари згідно специфікації, додаток №1 до цього Договору.
 2. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ Загальна вартість поставки товарів становить [сума], що оплачується [наприклад, “переказом на банківський рахунок Постачальника до ___ дати”].
 3. УМОВИ ПОСТАВКИ Поставка товарів здійснюється [наприклад, “автотранспортом за рахунок Постачальника до складу Покупця до ___ дати”].
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН [У цьому розділі описуються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань.]
 5. ЗАКОНОДАВЧА ОСНОВА Договір укладено відповідно до законодавства України, зокрема до Цивільного кодексу України та інших нормативних актів.
 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ [Тут можуть бути додаткові умови, специфічні для конкретної ситуації.]
 7. ПІДПИСИ СТОРІН Постачальник: __________ [ПІБ або печатка компанії] / підпис Покупець: __________ [ПІБ або печатка компанії] / підпис

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: