Договір підряду

Договір підряду

Договір підряду — це угода, за якої одна сторона (підрядник) зобов’язується за завданням іншої сторони (замовника) виконати певні роботи та передати її результат замовнику, а замовник зобов’язується прийняти результат роботи та оплатити його. Головною особливістю договору підряду є те, що акцент робиться на конкретний, матеріально виражений результат роботи.

В залежності від предмета підрядних робіт можна виділити декілька видів договорів підряду, таких як будівельний підряд, підряд на виконання науково-дослідних робіт, підряд на виробництво товарів та інше.

Цей документ потрібен для того, щоб чітко визначити умови, за яких буде виконуватися робота, встановити відповідальність сторін, а також фіксувати права та обов’язки обох учасників угоди. З його допомогою можна уникнути непорозумінь і конфліктних ситуацій, пов’язаних з виконанням роботи.

Зазвичай договір підряду укладається, коли замовник не має можливості або бажання виконувати певну роботу самостійно і передає її виконання спеціалізованій організації або фахівцю.

У договорі сторонами виступають замовник (особа або компанія, яка замовляє роботу) та підрядник (особа або компанія, яка виконує роботу).

Щодо вимог до оформлення, договір має містити реквізити сторін, предмет договору, обсяг та характеристику робіт, терміни виконання, вартість робіт, умови оплати, відповідальність сторін та інші ключові пункти, які можуть бути специфічними для конкретного виду робіт.

Договір може бути складений сторонами самостійно, але часто для цього залучаються юристи, особливо якщо йдеться про складні, дороговартісні або довгострокові проекти. У певних випадках, наприклад при великих будівельних роботах, договір може бути підписаний у присутності нотаріуса або іншого уповноваженого представника.

Приклади

Шаблон Договору підряду

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ підрядника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Підрядник”), і [ПІБ замовника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Замовник”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Підрядник зобов’язується на свій страх і ризик виконати певну роботу за завданням Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Підрядник зобов’язаний:

 • виконати роботу якісно і в строк, встановлений цим договором;
 • дотримуватися вимог Замовника щодо виконання роботи;
 • передати Замовнику закінчену роботу.

2.2. Замовник зобов’язаний:

 • надати Підряднику всю необхідну інформацію і документи для виконання роботи;
 • прийняти та оплатити виконану роботу;
 • оплатити Підряднику вартість матеріалів, наданих Підрядником для виконання роботи.

3. Вартість роботи

3.1. Вартість роботи становить [сума] гривень.

3.2. Оплата роботи здійснюється Замовником у [умови оплати].

4. Строк виконання роботи

4.1. Робота повинна бути виконана Підрядником у строк [строк].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Підрядник несе відповідальність за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

5.3. Замовник несе відповідальність за шкоду, заподіяну Підряднику внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Підрядник

[Підпис підрядника]

Замовник

[Підпис замовника]

Приклади заповнення

Робота

[Вказати конкретну роботу, яку буде виконувати Підрядник, наприклад:

 • будівництво будинку;
 • ремонт автомобіля;
 • розробка веб-сайту;
 • інші види робіт. ]

Вартість роботи

[Вказати розмір вартості роботи, визначений за домовленістю сторін, наприклад:

 • за один раз;
 • за місяць;
 • за рік;
 • інші умови оплати. ]

Строк виконання роботи

[Вказати строк виконання роботи, наприклад:

 • 1 місяць;
 • 6 місяців;
 • 1 рік;
 • інші строки. ]

Важливо:

 • Договір підряду повинен бути підписаний Підрядником і Замовником.
 • Договір підряду повинен містити відомості про сторони, роботу, вартість роботи, строк виконання роботи.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору підряду:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про будівельні підряди”.

Додаткові положення, які можна включити в договір підряду:

 • умови виконання роботи Підрядником Замовнику;
 • умови оплати роботи Замовником Підряднику;
 • забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Договір підряду

м. [Назва міста] “______ 20__

Між нижчезазначеними сторонами:

 1. ТОВ “[Назва компанії-підрядника]”, код ЄДРПОУ [XXXXXXXX], місцезнаходження за адресою: [адреса реєстрації], представлена директором [ПІБ директора], діє на підставі статуту, надалі – “Підрядник”,

та

 1. [ПІБ або назва компанії-замовника], ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [XXXXXXXX], місцезнаходження за адресою: [адреса реєстрації], представлена [посада представника] [ПІБ представника], діє на підставі [статуту/довіреності], надалі – “Замовник”,

уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов’язується виконати для Замовника роботи, що вказані у додатку №1 до цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти результат роботи та оплатити його.

 1. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість робіт складає [сума прописом] ([сума цифрами] грн.) і включає усі податки та збори.

2.2. Замовник здійснює оплату у [XX] календарних днів після отримання рахунку-фактури від Підрядника.

 1. ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ

3.1. Підрядник зобов’язується завершити роботи до “______ 20__ р.

 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Договір укладено відповідно до статей Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України, що регулюють відносини сторін за договорами підряду.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Підрядник: ТОВ “[Назва]” [Адреса реєстрації] [Банківські реквізити]

Замовник: [ПІБ або назва компанії] [Адреса реєстрації] [Банківські реквізити]

Підпис Підрядника ________________ Підпис Замовника _______________

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: