Договір оренди

Договір оренди

Договір оренди — це правова угода, згідно з якою одна сторона передає іншій стороні майно для тимчасового користування та/або отримання прибутку, а в обмін отримує плату, зазвичай у вигляді орендної плати. Важливою особливістю такого договору є те, що право власності на майно не передається, лише право його користування.

Договори оренди можуть бути різних форм в залежності від предмета оренди. Так, існують договори оренди нерухомості (квартири, будинки, земельні ділянки), рухомого майна (транспортні засоби, обладнання) або нематеріальних активів (авторські права, патенти).

Цей документ потрібен для того, щоб визначити права та обов’язки обох сторін: власника майна та того, хто його орендує. Він допомагає уникнути можливих конфліктів та непорозумінь, встановлюючи чіткі правила користування майном.

Договір оренди зазвичай складається, коли власник майна не бажає його продавати, але хоче отримувати дохід від його використання або коли інша сторона потребує майно для користування протягом певного часу, але не має бажання його придбавати.

У договорі оренди виступають дві сторони: орендодавець (власник майна) та орендар (особа або організація, яка бере майно в оренду).

Щодо вимог до оформлення, договір оренди, як правило, має бути у письмовій формі. Договори оренди нерухомості, що діють довше ніж на рік, повинні бути зареєстровані в державних органах. В договорі мають бути чітко вказані умови користування майном, розмір і порядок оплати, термін дії договору, обов’язки сторін та інші важливі деталі.

Договір оренди, зазвичай, складається між сторонами самостійно або за допомогою юриста, що спеціалізується на питаннях оренди. У випадку нерухомості часто залучаються також нотаріуси для підтвердження дійсності документів і правильності їх оформлення.

Приклади

Шаблон Договору оренди

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ орендодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Орендодавець”), і [ПІБ орендаря], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Орендар”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Орендодавець зобов’язується надати Орендареві в строкове платне користування [найменування майна], що належить Орендодавцю на праві власності (далі – “Майно”).

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Орендодавець зобов’язаний:

 • передати Орендареві Майно в строкове платне користування у порядку, встановленому цим договором;
 • надати Орендареві всю необхідну інформацію про Майно.

2.2. Орендар зобов’язаний:

 • своєчасно вносити орендну плату;
 • користуватися Майном відповідно до його призначення та умов цього договору;
 • своєчасно повідомляти Орендодавцю про виявлені недоліки Майна.

3. Орендна плата

3.1. Розмір орендної плати становить [сума] гривень на місяць.

3.2. Орендна плата сплачується Орендарем Орендодавцю щомісяця до [дата] числа кожного місяця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Орендодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Орендареві внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

5.3. Орендар несе відповідальність за шкоду, заподіяну Орендодавцю внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Підписи сторін

Орендодавець

[Підпис орендодавця]

Орендар

[Підпис орендаря]

Приклади заповнення

Майно

[Вказати найменування майна, його характеристики, кількість.]

Важливо:

 • Договір оренди повинен бути підписаний Орендодавцем і Орендарем.
 • Договір оренди повинен містити відомості про сторони, майно, орендну плату, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору оренди:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про оренду землі”.

Додаткові положення, які можна включити в договір оренди:

 • умови передачі майна Орендареві;
 • умови користування майном Орендареві;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Ось деякі додаткові положення, які можна включити в договір оренди:

 • Умови передачі майна Орендареві:

  • спосіб передачі майна;
  • строк передачі майна;
  • місце передачі майна.
 • Умови користування майном Орендареві:

  • цільове використання майна;
  • порядок користування майном;
  • порядок відшкодування збитків, завданих Майну.
 • Інші умови:

  • умова про обов’язок Орендаря зберігати майно та використовувати його відповідно до його призначення;
  • умова про обов’язок Орендаря не відчужувати майно без згоди Орендодавця;
  • умова про право Орендодавця вимагати повернення Майна в разі порушення Орендарем умов договору.

Договір оренди

Місто ________ Дата _________

 1. Сторони:

Орендодавець: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________ Ідентифікаційний номер: ________

Орендар: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________ Ідентифікаційний номер: ________

 1. Предмет оренди:

(опис майна, яке передається в оренду, наприклад: квартира за адресою: ________, загальною площею _____ кв. м, що має такі житлові характеристики…)

 1. Термін оренди:

З “” _____ 20 р. по “” _____ 20 р.

 1. Орендна плата:

Розмір орендної плати становить _____ грн. на місяць. Платіж проводиться до 5 числа кожного місяця.

 1. Права та обов’язки сторін:

Орендодавець зобов’язується передати майно в належному стані. Орендар зобов’язується дбайливо ставитися до майна та вчасно сплачувати орендну плату.

 1. Закінчення та розірвання договору:

Умови дострокового розірвання договору та відповідальність сторін.

 1. Інші умови:

(будь-які додаткові умови, на які домовились сторони, наприклад, щодо ремонту, утримання тощо)

 1. Підписи сторін:

Орендодавець ____________ // Орендар _________________ //

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: