Договір оренди обладнання

Договір оренди обладнання

Договір оренди обладнання — це правовий акт, в якому одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендарю) обладнання для тимчасового користування і володіння протягом певного строку з обов’язком повернення цього обладнання після завершення дії договору. В обмін на це орендар зобов’язується сплатити орендну плату у встановлені договором строки.

Договір оренди обладнання може мати різні форми та види, в залежності від специфіки обладнання, строку оренди, цілей користування та інших умов. Наприклад, можливі договори оренди обладнання на короткий термін для проведення окремих робіт або на тривалий період для реалізації певного проекту.

Цей документ потрібен для регулювання відносин між сторонами, визначення їхніх прав та обов’язків, а також для забезпечення правової впевненості та захисту інтересів обох сторін.

Для того, щоб договір оренди обладнання був дійсний, він повинен відповідати ряду вимог. По-перше, договір повинен містити предмет оренди, а саме конкретне обладнання, його технічні характеристики, умови користування та вартість орендної плати. По-друге, обидві сторони договору повинні мати правоздатність та дієздатність для укладення договору.

Сторонами в документі виступають орендодавець (власник або уповноважена ним особа) та орендар (фізична або юридична особа, яка бере в оренду обладнання).

Щодо оформлення, договір оренди обладнання зазвичай складається у письмовій формі з подальшим його нотаріальним завіренням. Таке завірення не є обов’язковим, але рекомендовано для додаткового правового захисту.

Договір складається на основі взаємних угод сторін. Зазвичай, для його підготовки можуть залучатися юристи або спеціалісти в сфері оренди, щоб врахувати всі деталі та забезпечити правову чистоту документа.

Приклади

Шаблон договору оренди обладнання

Договір оренди обладнання

[Назва обладнання]

[Прізвище, ім’я, по батькові орендаря]

[Дата]

[Місто]

[Орендодавець], в особі [ПІБ], [посада], діючи на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з однієї сторони, та [ПІБ], [посада], з другої сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Орендодавець зобов’язується передати Орендареві в оренду обладнання, а Орендар зобов’язується орендувати обладнання та оплачувати його орендну плату.

2. Орендоване обладнання

2.1. Орендоване обладнання є наступним:

 • Найменування: [найменування обладнання]
 • Марка: [марка обладнання]
 • Модель: [модель обладнання]
 • Серійний номер: [серійний номер обладнання]
 • Технічні характеристики: [технічні характеристики обладнання]
 • Стан обладнання: [стан обладнання]

3. Термін оренди

3.1. Термін оренди становить [тривалість строку] з [дата початку].

4. Орендна плата

4.1. Орендна плата за один місяць становить [сума] грн.

4.2. Орендна плата повинна бути сплачена Орендатором до [дата] кожного місяця.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства.

6. Прикінцеві положення

6.1. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

Підписи Сторін

Орендодавець

[ПІБ]

[Дата]

Орендар

[ПІБ]

[Дата]

Примітка:

У цьому прикладі договір оренди обладнання складається з шести пунктів. У першому пункті визначається предмет договору, тобто обладнання, яке буде орендуватися. У другому пункті перелічуються характеристики орендованого обладнання. У третьому пункті визначається строк оренди. У четвертому пункті визначається розмір орендної плати та порядок її сплати. У п’ятому пункті визначається відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У шостому пункті встановлюється порядок підписання договору.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Приклад заповнення

Договір оренди обладнання

Найменування обладнання: Комп’ютер

Марка: Lenovo

Модель: ThinkPad X1 Carbon

Серійний номер: 1234567890

Технічні характеристики:

 • Операційна система: Windows 10 Pro
 • Процесор: Intel Core i7-1280p
 • Оперативна пам’ять: 16 ГБ
 • Накопичувач: SSD 1 ТБ
 • Дисплей: 14″ IPS, 2560×1440 пікселів
 • Вага: 1,2 кг

Стан обладнання: Новий

Термін оренди: 12 місяців з 20 липня 2023 року

Орендна плата: 5000 грн. на місяць

Підписи Сторін:

Орендодавець

[ПІБ]

[Дата]

Орендар

[ПІБ]

[Дата]

Закони, що регулюють порядок оформлення договору оренди обладнання:

 • Цивільний кодекс України.
 • Закон України “Про господарські товариства”.

Додаткові положення

До договору оренди обладнання можуть бути включені такі додаткові положення:

 • Порядок використання орендованого обладнання.
 • Порядок повернення орендованого обладнання.
 • Відповідальність за пошкодження орендованого обладнання.

ДОГОВІР ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ

м. [Місто]
[Дата]

Цей договір укладено між:

Орендодавцем:
П.І.Б. (або назва юридичної особи): [Приклад: Іваненко Іван Іванович]
Адреса: [Приклад: вул. Сонячна, 10, м. Київ, Україна]
Ідентифікаційний код/реєстраційний номер: [Приклад: 1234567890]

і

Орендарем:
П.І.Б. (або назва юридичної особи): [Приклад: “ТОВ Сонце”]
Адреса: [Приклад: вул. Лісова, 5, м. Львів, Україна]
Ідентифікаційний код/реєстраційний номер: [Приклад: 0987654321]

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове користування та володіння обладнання: [Приклад: Лазерний принтер моделі “XYZ-100”] з наступними технічними характеристиками: [Приклад: швидкість друку – 20 сторінок за хвилину, максимальний формат – А4].

 1. ТЕРМІН ОРЕНДИ

Договір діє з [Приклад: 01.01.2024] до [Приклад: 31.12.2024] із можливістю подовження за взаємною згодою сторін.

 1. ОРЕНДНА ПЛАТА

Орендна плата становить [Приклад: 1000 гривень] на місяць і сплачується Орендарем до 5 числа кожного місяця.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Орендодавець зобов’язується передати обладнання в справному стані. 4.2. Орендар зобов’язується користуватися обладнанням відповідно до його призначення.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За недотримання умов договору сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у письмовій формі і підписані обома сторонами. 6.2. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Орендодавець:
Банківські реквізити: [Приклад: р/р 123456789, в АТ “Банк”]
Телефон: [Приклад: +380501112233]

Орендар:
Банківські реквізити: [Приклад: р/р 987654321, в АТ “Банк”]
Телефон: [Приклад: +380502223344]

Орендодавець ________________ [Підпис] (Іваненко І.І.)
Орендар ________________ [Підпис] (Директор ТОВ “Сонце”)

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: