Договір оренди автомобіля

Договір оренди автомобіля

Договір оренди автомобіля — це правова угода, в рамках якої власник автомобіля (орендодавець) передає автомобіль до тимчасового користування іншій особі (орендар) на певний термін. Своєю чергою, орендар зобов’язаний використовувати автомобіль відповідно до умов договору та сплачувати за це плату.

Цей документ потрібен для встановлення та регулювання прав та обов’язків сторін під час користування автомобілем. Він забезпечує захист інтересів обох сторін: орендодавець може бути впевнений, що його автомобіль буде використовуватися правильно, а орендар отримує можливість користуватися автомобілем на законних підставах та знає умови його використання.

Такий договір зазвичай укладається, коли особа потребує автомобіль на короткий або довгий термін, але не бажає або не має можливості його купити.

Орендодавцем може бути будь-яка фізична чи юридична особа, яка є власником автомобіля та має право його здавати в оренду. Орендарем може бути також фізична або юридична особа, яка має відповідний водійський документ і бажає взяти автомобіль в оренду.

Щодо оформлення, договір оренди автомобіля має бути укладений у письмовій формі. Він повинен містити такі основні реквізити, як: характеристики автомобіля (марка, модель, реєстраційний номер тощо), термін оренди, розмір і порядок сплати орендної плати, а також права та обов’язки обох сторін. В залежності від законодавства країни договір може підлягати реєстрації в компетентних органах або нотаріальному завіренню.

Зазвичай договір складають сторони самостійно, але для забезпечення своїх інтересів та врахування всіх юридичних нюансів рекомендується звертатися до юриста або спеціалізованої компанії, що надає послуги з оренди автомобілів.

Приклади

Шаблон Договору оренди автомобіля

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ орендодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Орендодавець”), і [ПІБ орендаря], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Орендар”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Орендодавець зобов’язується передати Орендареві в строкове платне користування автомобіль, а Орендар зобов’язується використовувати автомобіль відповідно до умов цього договору.

1.2. Автомобіль, що передається в оренду, є власністю Орендодавця і має такі характеристики:

 • марка: [марка];
 • модель: [модель];
 • реєстраційний номер: [реєстраційний номер];
 • державний номер: [державний номер];
 • рік випуску: [рік випуску];
 • VIN-код: [VIN-код];
 • технічний стан: [технічний стан].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Орендодавець зобов’язаний:

 • передати Орендареві автомобіль в строк і в належному стані;
 • забезпечити Орендареві користування автомобілем відповідно до його призначення;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Орендар зобов’язаний:

 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати Орендодавцю орендну плату;
 • використовувати автомобіль відповідно до його призначення;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата встановлюється в розмірі [сума] гривень на день.

3.2. Орендна плата сплачується Орендодавцю щодня [число] числа поточного дня.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Орендодавець несе відповідальність за технічний стан автомобіля, що передається в оренду.

5.3. Орендар несе відповідальність за шкоду, заподіяну автомобілю внаслідок його дій або бездіяльності.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Орендодавець

[Підпис орендодавця]

Орендар

[Підпис орендаря]

Приклади заповнення

Автомобіль

[Вказати марку, модель, реєстраційний номер, державний номер, рік випуску, VIN-код, технічний стан автомобіля.]

Орендна плата

[Вказати розмір орендної плати, визначений за домовленістю сторін.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 день;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір оренди автомобіля повинен бути підписаний орендодавцем і орендарем.
 • Договір оренди автомобіля повинен містити відомості про орендодавця, орендаря, автомобіль, що передається в оренду, орендну плату, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору оренди автомобіля:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про дорожній рух”;
 • Закон України “Про страхування”;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

ДОГОВІР ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ

м. _________ [назва міста] “” _________ 20 р.

Ми, нижчепідписані:

 1. [Повне ім’я], надалі – “Орендодавець”, який діє на підставі [наприклад, паспорт: серія ХХ № ХХХХХ, виданий “_” _____ 20 р., ким: _________, Ідентифікаційний код: ХХХХХХХХ],

та

 1. [Повне ім’я], надалі – “Орендар”, який діє на підставі [наприклад, паспорт: серія ХХ № ХХХХХ, виданий “_” _____ 20 р., ким: _________, Ідентифікаційний код: ХХХХХХХХ],

уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору

Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове користування автомобіль марки [марка автомобіля], модель [модель автомобіля], реєстраційний номер [ХХХХХХ], VIN код [XXXXXXXXXXXXXXXXX], рік випуску [20XX р.].

 1. Термін оренди

Термін оренди становить ___ [кількість] днів, починаючи з “” _________ 20 р. до “” _________ 20 р.

 1. Орендна плата

Орендна плата складає ___ [сума] гривень за добу і має бути сплачена до початку кожного періоду оренди.

 1. Права та обов’язки сторін

Орендодавець гарантує технічну справність автомобіля на момент передачі його Орендарю. Орендар зобов’язується користуватися автомобілем відповідно до його технічних характеристик та умов цього Договору.

 1. Завершення та розірвання Договору

… [інші умови, за необхідності]

 1. Заключні положення

6.1. На питання, не врегульовані цим Договором, сторони керуються діючим законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України.

 1. Реквізити сторін

Орендодавець: Адреса: _________ Тел.: _________

Орендар: Адреса: _________ Тел.: _________


(підпис Орендодавця) (підпис Орендаря)

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: