Договір найму житла

Договір найму житла

Договір наймання житла – це правовий акт, у якому одна сторона (власник) зобов’язується передати іншій стороні (орендарю) житлове приміщення для проживання протягом певного часу, а орендар, своєю чергою, зобов’язується сплачувати за це встановлену плату.

Серед видів або форм договорів найму житла можна виділити:

 1. договори на постійне проживання;
 2. договори на тимчасове проживання (наприклад, подобова оренда);
 3. договори з можливістю викупу.

Цей документ потрібен для того, щоб:

 • регламентувати відносини між власником та орендарем;
 • захистити інтереси обох сторін, встановивши права і обов’язки кожної сторони;
 • визначити умови оплати, строки користування та інші важливі деталі.

Договір найму складають у таких умовах:

 • коли власник погоджується передати своє житлове приміщення іншій особі на певний строк;
 • коли особа бажає орендувати житло на певний період;
 • коли обидві сторони досягли консенсусу щодо умов та вартості оренди.

У документі виступають дві основні сторони: власник (або його представник) – це особа, яка передає житло в оренду, та орендар – особа, яка користується наданим житлом та оплачує за його користування.

До оформлення договору найму висуваються такі вимоги:

 • договір повинен бути у письмовій формі;
 • він повинен містити основні реквізити (назва документа, дата та місце укладення, реквізити сторін, предмет договору, строк дії договору, розмір плати, порядок розрахунків тощо);
 • у договорі повинні бути вказані права та обов’язки кожної зі сторін;
 • він повинен бути підписаний обома сторонами.

Щодо складання договору, то як правило, його формують на основі стандартного зразка, але іноді можуть вноситися зміни чи доповнення, які відображають конкретні умови домовленості між сторонами. Власник може скласти договір самостійно, використовуючи зразок, або звернутися за допомогою до юриста чи спеціалізованої фірми, що надає послуги у сфері оренди житла.

Приклади

Шаблон Договору наймання житла

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ наймодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Наймодавець”), і [ПІБ наймача], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Наймач”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Наймодавець зобов’язується надати Наймачу в тимчасове користування за плату житло, а Наймач зобов’язується оплачувати найм і користуватися житлом відповідно до його призначення та умов цього договору.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Наймодавець зобов’язаний:

 • надати Наймачу житло в доброму стані, придатне для проживання;
 • забезпечити Наймачу користування всіма комунальними послугами, які передбачені договором;
 • утримувати житло в належному стані відповідно до вимог законодавства.

2.2. Наймач зобов’язаний:

 • своєчасно вносити плату за найм;
 • користуватися житлом відповідно до його призначення та умов цього договору;
 • своєчасно повідомляти Наймодавцю про виявлені недоліки житла.

3. Вартість найму

3.1. Вартість найму становить [сума] гривень на місяць.

3.2. Оплата найму здійснюється Наймачем щомісяця до [дата] числа кожного місяця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Наймодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Наймачу внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

5.3. Наймач несе відповідальність за шкоду, заподіяну Наймодавцю внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Підписи сторін

Наймодавець

[Підпис наймодавця]

Наймач

[Підпис наймача]

Приклади заповнення

Житло

[Вказати адресу житла, його площу, кількість кімнат, наявність меблів, техніки та інших атрибутів.]

Вартість найму

[Вказати розмір вартості найму, порядок її оплати.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад: на строк 1 рік; до [дата].]

Важливо:

 • Договір найму житла повинен бути підписаний Наймодавцем і Наймачем.
 • Договір найму житла повинен містити відомості про сторони, житло, вартість найму, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору найму житла:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про житлово-комунальні послуги”.

Додаткові положення, які можна включити в договір найму житла:

 • умови користування житлом Наймачем;
 • умови оплати найму Наймачем;
 • забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Договір найму житла

Місто ________ Дата _________

 1. Сторони:

Власник: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________ Банківські реквізити: ________

Орендар: Прізвище, ім’я, по батькові: ________ Паспорт: серія _____, номер , виданий “” _____ 20 р. Адреса реєстрації: ________

 1. Предмет договору:

Житлове приміщення за адресою: ________ загальною площею _____ кв. м, яке належить власнику на праві власності (свідоцтво про право власності серія _____, номер _____).

 1. Термін найму:

З “” _____ 20 р. по “” _____ 20 р.

 1. Орендна плата:

Розмір орендної плати становить _____ грн. на місяць. Платіж проводиться до 5 числа кожного місяця.

 1. Права та обов’язки сторін:

5.1. Власник зобов’язується передати житло в належному стані. 5.2. Орендар зобов’язується користуватися житлом відповідно до його призначення.

(та інші пункти відносно прав та обов’язків)

 1. Закінчення договору:

У разі порушення умов договору, сторони мають право розірвати його достроково.

 1. Інші умови:

(будь-які додаткові умови, на які домовились сторони)

 1. Підписи сторін:

Власник ____________ // Орендар ____________ //

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: