Договір надання послуг

Договір надання послуг

Договір надання послуг є угодою між двома сторонами, в рамках якої одна сторона (виконавець) зобов’язується виконати певні роботи або здійснити певні дії за винагороду, а інша сторона (замовник) зобов’язується оплатити ці послуги. Відмінність між договорами надання послуг та виконання робіт полягає в тому, що в першому випадку основна увага приділяється самому процесу виконання, а не кінцевому результату.

Договори надання послуг можуть мати різний характер та форму залежно від сфери діяльності, у якій ці послуги надаються. Наприклад, це може бути договір медичного обслуговування, договір юридичного консультування, договір з організацією заходів тощо.

Цей документ потрібен для того, щоб чітко фіксувати умови співпраці, обов’язки та права обох сторін, а також захистити їх інтереси в разі невиконання умов договору однією зі сторін. Договір надання послуг дозволяє замовнику бути впевненим у тому, що він отримає зазначені послуги у відповідності до визначених у договорі стандартів, а виконавцю — отримати гарантію оплати своєї роботи.

Зазвичай такий договір укладається, коли особа або компанія потребує певних послуг, які може надати інша компанія або спеціаліст.

У договорі сторонами виступають замовник (особа або організація, яка замовляє послуги) та виконавець (особа або організація, яка надає послуги).

Щодо вимог до оформлення, договір має містити реквізити сторін, предмет договору, умови надання послуг, вартість послуг, порядок розрахунків, строк надання послуг, відповідальність сторін за невиконання умов договору та інші ключові пункти, важливі для конкретної угоди.

Договір може бути складений сторонами самостійно, але часто для цього залучаються юристи, які мають відповідний досвід та компетенції. У певних випадках, зокрема при значних сумах угоди або особливій важливості угоди, договір може бути нотаріально засвідчений.

Приклади

Шаблон Договору надання послуг

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ виконавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Виконавець”), і [ПІБ замовника], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Замовник”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а саме:

 • [перелік послуг].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язаний:

 • надати Замовнику послуги відповідно до умов цього договору;
 • забезпечити якість послуг;
 • своєчасно інформувати Замовника про результати виконання договору.

2.2. Замовник зобов’язаний:

 • своєчасно та в повному обсязі оплатити послуги Виконавця;
 • надати Виконавцю всю необхідну інформацію для виконання договору.

3. Вартість послуг

3.1. Вартість послуг становить [сума] гривень.

3.2. Оплата послуг здійснюється Замовником у [умови оплати].

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Виконавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

5.3. Замовник несе відповідальність за шкоду, заподіяну Виконавцю внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Виконавець

[Підпис виконавця]

Замовник

[Підпис замовника]

Приклади заповнення

Послуги

[Вказати конкретні послуги, які буде надавати Виконавець, наприклад:

 • ремонт автомобіля;
 • розробка веб-сайту;
 • юридичні послуги;
 • інші види послуг. ]

Вартість послуг

[Вказати розмір вартості послуг, визначений за домовленістю сторін, наприклад:

 • за один раз;
 • за місяць;
 • за рік;
 • інші умови оплати. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір надання послуг повинен бути підписаний Виконавцем і Замовником.
 • Договір надання послуг повинен містити відомості про сторони, послуги, вартість послуг, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору надання послуг:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

Додаткові положення, які можна включити в договір надання послуг:

 • умови надання послуг Виконавцем Замовнику;
 • умови оплати послуг Замовником Виконавцю;
 • забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

Договір надання послуг

м. [Назва міста] “______ 20__

Між нижчезазначеними сторонами:

 1. ТОВ “[Назва компанії-виконавця]”, код ЄДРПОУ [XXXXXXXX], місцезнаходження за адресою: [адреса реєстрації], представлена директором [ПІБ директора], діє на підставі статуту, надалі – “Виконавець”,

та

 1. [ПІБ або назва компанії-замовника], ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [XXXXXXXX], місцезнаходження за адресою: [адреса реєстрації], представлена [посада представника] [ПІБ представника], діє на підставі [статуту/довіреності], надалі – “Замовник”,

уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, що вказані у додатку №1 до цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги на умовах цього Договору.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість послуг складає [сума прописом] ([сума цифрами] грн.) і включає усі податки та збори.

2.2. Замовник здійснює оплату у [XX] календарних днів після отримання рахунку-фактури від Виконавця.

 1. ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ

3.1. Виконавець зобов’язується надати послуги до “______ 20__ р.

 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Договір укладено відповідно до статей Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України, що регулюють відносини сторін за договорами надання послуг.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець: ТОВ “[Назва]” [Адреса реєстрації] [Банківські реквізити]

Замовник: [ПІБ або назва компанії] [Адреса реєстрації] [Банківські реквізити]

Підпис Виконавця ________________ Підпис Замовника _______________

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: