Договір надання брокерських послуг

Договір надання брокерських послуг

Договір надання брокерських послуг – це документ, що регламентує відносини між брокером та його клієнтом у процесі надання послуг з посередництва. Брокери використовують свій досвід, знання та ресурси, щоб допомогти клієнту здійснити операцію – може бути покупка, продаж, обмін чи інша діяльність.

Цей договір потрібен для того, щоб визначити обов’язки, права та відповідальність обох сторін. Він також містить інформацію про вартість брокерських послуг, терміни виконання, конкретні задачі, які брокер буде виконувати, та інші умови співпраці.

Зазвичай договір надання брокерських послуг укладається, коли клієнт звертається до брокера для отримання професійної допомоги в операціях на ринку, де брокер має відповідний досвід та компетенції.

Сторонами в такому договорі виступають брокер та клієнт. Брокер – це юридична чи фізична особа, яка має ліцензію на надання брокерських послуг, а клієнт – це особа, яка звертається за допомогою до брокера.

Вимоги до оформлення договору можуть варіюватися в залежності від законодавства конкретної країни, але зазвичай вони включають відомості про сторони, предмет договору, терміни, умови оплати, порядок розірвання договору та інші суттєві умови.

Щодо складання договору, то зазвичай його підготовлює брокер або його юридичний департамент, проте обидві сторони можуть внести в нього зміни до моменту підписання. Важливо, щоб обидві сторони уважно прочитали та зрозуміли усі умови договору перед його підписанням.

Приклади

Шаблон Договору надання брокерських послуг

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [назва юридичної особи], що діє на підставі [назва документа, на підставі якого діє юридична особа], в особі [ПІБ керівника юридичної особи], що діє на підставі [назва документа, на підставі якого діє керівник юридичної особи], з одного боку, і [ПІБ фізичної особи], [дата народження], [місце проживання], з іншого боку, (далі – “Замовник”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Брокер зобов’язується за плату надавати Замовнику послуги з брокериджу, а Замовник зобов’язується оплатити ці послуги.

1.2. Під брокериджем у цьому договорі розуміються послуги, що надаються Брокером Замовнику з метою надання йому допомоги в укладенні угод, зокрема, але не виключно:

 • пошук контрагентів для укладення угод;
 • підготовка проектів угод;
 • проведення переговорів з контрагентами;
 • ведення переговорів з контрагентами;
 • здійснення інших дій, пов’язаних з укладенням угод.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Брокер зобов’язаний:

 • надавати Замовнику послуги з брокериджу відповідно до умов цього договору;
 • виконувати вказівки Замовника, якщо вони не суперечать закону і цьому договору;
 • зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Замовника.

2.2. Замовник зобов’язаний:

 • своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Брокера;
 • надавати Брокеру всю необхідну інформацію для надання послуг з брокериджу;
 • виконувати вимоги Брокера, пов’язані з наданням послуг з брокериджу.

3. Вартість послуг і порядок оплати

3.1. Вартість послуг Брокера визначається за домовленістю сторін.

3.2. Оплата послуг Брокера здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Брокера.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Брокер не несе відповідальності за дії контрагентів Замовника.

4.3. Замовник несе відповідальність за шкоду, заподіяну Брокеру внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

5. Строк дії договору

5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

6. Порядок вирішення спорів

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

7.2. Додатки до цього договору є його невід’ємною частиною.

Підписи сторін

Брокер

[ПІБ керівника юридичної особи]

Замовник

[ПІБ фізичної особи]

Приклади заповнення

Повноваження брокера

[Вказати, які саме повноваження надаються брокеру, наприклад:

 • представляти інтереси Замовника у переговорах з контрагентами;
 • укладати угоди від імені Замовника;
 • отримувати інформацію про стан угод;
 • вчиняти інші дії, пов’язані з наданням послуг з брокериджу. ]

Вартість послуг

[Вказати вартість послуг за одиницю послуги або за весь обсяг послуг.]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору.]

Додатки до договору

[Вказати, які саме додатки додаються до договору.]

ДОГОВІР НАДАННЯ БРОКЕРСЬКИХ ПОСЛУГ

м. [Київ] ___ [день] ____ [місяць] 20__ р.

[ПІБ клієнта], надалі “Клієнт”, з однієї сторони, та [ПІБ або назва компанії-брокера], надалі “Брокер”, з іншої сторони, разом надалі “Сторони”, уклали цей Договір про нижчезазначене:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Брокер зобов’язується надати Клієнту послуги з посередництва у [наприклад, купівлі/продажу нерухомості], а Клієнт зобов’язується сплатити за ці послуги відповідно до умов цього Договору.
 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН Брокер зобов’язується діяти в інтересах Клієнта, забезпечувати конфіденційність інформації та надавати консультації. Клієнт зобов’язується надавати всю необхідну інформацію для виконання завдань.
 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ Вартість брокерських послуг складає [сума в гривнях]. Сплата здійснюється [наприклад, в два етапи: 50% передплати та 50% після виконання послуг].
 4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ Брокер зобов’язується виконати послуги до [дата].
 5. ЗАКОНОДАВСТВО Договір укладено відповідно до законодавства України, зокрема Закону України “Про посередництво у здійсненні господарської діяльності”.
 6. ІНШІ УМОВИ [Тут можуть бути додаткові умови, специфічні для конкретної ситуації.]
 7. ПІДПИСИ СТОРІН Клієнт: __________ [ПІБ клієнта] / підпис Брокер: __________ [ПІБ або печатка компанії-брокера] / підпис

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: