Договір на створення й передавання науково-технічної продукції на міжгалузевому рівні

Договір на створення й передавання науково-технічної продукції на міжгалузевому рівні

Договір на створення й передавання науково-технічної продукції на міжгалузевому рівні є особливим типом договору, який регулює відносини між юридичними особами різних галузей промисловості стосовно створення та передачі результатів наукових та науково-технічних досліджень.

Такі договори мають за мету сприяти інноваційному розвитку та впровадженню новітніх технологій в різних галузях економіки. Зазвичай вони укладаються, коли одна сторона (замовник) звертається до іншої сторони (виконавець) з проханням провести певні науково-дослідницькі роботи та передати результати цих робіт замовнику.

Види та форми договору можуть бути різними, залежно від специфіки конкретних науково-дослідницьких робіт та потреб замовника. Наприклад, договір може стосуватися створення нового обладнання, розробки нових технологічних процесів чи методик, проведення експериментальних досліджень тощо.

Відносно вимог до договору, важливо чітко визначити предмет договору, права та обов’язки сторін, терміни виконання робіт, порядок розрахунків, умови конфіденційності та передачі прав на результати досліджень.

Сторонами в такому договорі виступають замовник та виконавець. Замовником може бути будь-яка юридична особа, яка має інтерес у отриманні науково-технічної продукції, а виконавцем – наукова установа, підприємство чи інший суб’єкт, який спеціалізується на проведенні наукових досліджень.

До оформлення договору висуваються загальні вимоги, що стосуються усіх письмових договорів, включаючи наявність підписів обох сторін, дату та місце укладання договору, детальний опис предмету договору та інші необхідні реквізити.

Договір на створення й передавання науково-технічної продукції складається зазвичай юридичними службами сторін за участю представників відділів, які будуть безпосередньо залучені до виконання договору.

Приклади

Шаблон договору на створення й передавання науково-технічної продукції на міжгалузевому рівні

Договір на створення й передавання науково-технічної продукції на міжгалузевому рівні

[Найменування науково-технічної продукції]

[Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації-розробника]

[Дата]

[Місто]

[Організація-розробник], в особі [ПІБ], [посада], діючи на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з однієї сторони, та [Організація-замовник], в особі [ПІБ], [посада], діючи на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з другої сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Організація-розробник зобов’язується розробити та передати Організації-замовнику науково-технічну продукцію, а Організація-замовник зобов’язується оплатити її створення.

2. Об’єкт Договору

2.1. Об’єктом Договору є науково-технічна продукція, що має назву [найменування науково-технічної продукції] та відповідає вимогам, викладеним у Додатку 1 до Договору.

3. Термін виконання Договору

3.1. Термін виконання Договору становить [тривалість строку] з [дата початку].

4. Вартість науково-технічної продукції

4.1. Вартість науково-технічної продукції становить [сума] грн.

4.2. Оплата науково-технічної продукції здійснюється Організацією-замовником шляхом перерахування коштів на рахунок Організації-розробника у строк [строк] з моменту підписання Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства.

6. Прикінцеві положення

6.1. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

Підписи Сторін

Організація-розробник

[ПІБ]

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

[Дата]

Організація-замовник

[ПІБ]

[Дата]

Примітка:

У цьому прикладі договір на створення й передавання науково-технічної продукції на міжгалузевому рівні складається з шести пунктів. У першому пункті визначається предмет договору, тобто науково-технічна продукція, яка буде створена та передана. У другому пункті визначається об’єкт договору, тобто конкретні характеристики науково-технічної продукції. У третьому пункті визначається строк виконання договору. У четвертому пункті визначається вартість науково-технічної продукції та порядок її оплати. У п’ятому пункті визначається відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У шостому пункті встановлюється порядок підписання договору.

Приклад заповнення

Договір на створення й передавання науково-технічної продукції на міжгалузевому рівні

Найменування науково-технічної продукції: Новий спосіб виробництва поліетилену

Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації-розробника: Іванов Іван Іванович

Дата: 20 липня 2023 року

Місто: Київ

Організація-розробник: ТОВ “Науково-дослідний інститут”

ПІБ керівника організації-розробника: Іванов Іван Іванович

Організація-замовник: Державне підприємство “Укріпролпром”

ПІБ керівника організації-замовника: Петрова Олена Петрівна

Додаток 1 до Договору

Технічні характеристики науково-технічної продукції

 • Новий спосіб виробництва поліетилену передбачає використання [найменування нового способу].
 • Новий спосіб виробництва поліетилену дозволяє отримати продукт з такими характеристиками * *.

ДОГОВІР
на створення й передавання науково-технічної продукції на міжгалузевому рівні

Місто [Приклад: Київ]
Дата [Приклад: “01” січня 20__ р.]

Ми, що нижче підписалися:

 1. Замовник:
 • Назва: [Приклад: ТОВ “Інновації”]
 • Адреса: [Приклад: вул. Перспективна, 1, м. Київ]
 • ЄДРПОУ: [Приклад: 12345678]
 • Банківські реквізити: [Приклад: р/р 123456789, в АТ “Банк”]

та

 1. Виконавець:
 • Назва: [Приклад: Національний науково-дослідний інститут]
 • Адреса: [Приклад: вул. Наукова, 10, м. Київ]
 • ЄДРПОУ: [Приклад: 87654321]
 • Банківські реквізити: [Приклад: р/р 987654321, в АТ “Банк”]

уклали цей Договір про таке:

 1. Предмет договору: Виконавець зобов’язується за замовленням Замовника провести науково-дослідницькі роботи на тему “[Приклад: розробка нового методу аналізу даних]” і передати результати цих робіт Замовнику.
 2. Права та обов’язки сторін: Замовник має право на отримання результатів досліджень, виконавець зобов’язується надати звіт та інші матеріали, пов’язані з дослідженням.
 3. Терміни виконання: Роботи мають бути завершені до [Приклад: “01” липня 20__ р.].
 4. Порядок розрахунків: Замовник сплачує Виконавцю гонорар у розмірі [Приклад: 100 000 грн.] до [Приклад: “01” березня 20__ р.].
 5. Конфіденційність: Сторони зобов’язуються не розголошувати інформацію, пов’язану з роботами, третім особам.
 6. Інші умови: [Тут можуть бути додані додаткові умови, специфічні для конкретного випадку].

Цей Договір складено відповідно до законодавства України, в тому числі, але не обмежуючись, Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність”.

Замовник


[Підпис] (Іваненко І.І.)

Виконавець


[Підпис] (Петренко П.П.)

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: