Договір на надання рекламних послуг

Договір на надання рекламних послуг

Договір на надання рекламних послуг – це угода між двома сторонами, за якою одна сторона (виконавець) бере на себе зобов’язання здійснювати певні рекламні дії, а інша сторона (замовник) зобов’язується за це оплачувати. Рекламні послуги можуть включати розробку рекламних матеріалів, розміщення реклами в засобах масової інформації, проведення PR-кампаній, маркетингових досліджень та інші дії, спрямовані на просування продукту, послуги або бренду замовника.

Існує безліч форм договорів на надання рекламних послуг, в залежності від специфіки замовленої реклами та вимог замовника. Наприклад, може бути договір на розробку та розміщення відеореклами, договір на проведення рекламної кампанії в інтернеті, договір на організацію рекламного заходу тощо.

Цей документ потрібен для того, щоб чітко зафіксувати обов’язки обох сторін, умови співпраці, терміни виконання рекламних дій, вартість послуг та інші ключові моменти. Також договір є захистом інтересів обох сторін у випадку невиконання умов або спірних ситуацій.

Зазвичай договір на надання рекламних послуг укладають, коли компанія або особа хоче просувати свій продукт або послугу і для цього потребує допомоги професійних рекламних агентств чи спеціалістів.

У договорі виступає замовник – це та сторона, яка замовляє рекламні послуги, і виконавець – це рекламне агентство, фрілансер чи інша компанія, яка надає ці послуги.

Вимоги до оформлення можуть варіюватися в залежності від специфіки рекламних послуг та бажань сторін. Однак, як правило, договір містить назву документа, дату та місце укладання, реквізити сторін, предмет договору, умови співпраці, вартість послуг, порядок оплати, терміни виконання, відповідальність сторін, а також підписи сторін.

Приклади

Шаблон Договору на надання рекламних послуг

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ рекламодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Рекламодавець”), і [ПІБ рекламорозповсюджувача], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Рекламорозповсюджувач”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Рекламорозповсюджувач зобов’язується надавати Рекламодавцю рекламні послуги, а саме:

 • [перелік рекламних послуг].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Рекламорозповсюджувач зобов’язаний:

 • надавати Рекламодавцю рекламні послуги відповідно до умов цього договору;
 • забезпечити якість рекламних послуг;
 • своєчасно інформувати Рекламодавця про результати виконання договору.

2.2. Рекламодавець зобов’язаний:

 • своєчасно та в повному обсязі оплатити послуги Рекламорозповсюджувача;
 • надати Рекламорозповсюджувачу всю необхідну інформацію для виконання договору.

3. Вартість послуг

3.1. Вартість рекламних послуг становить [сума] гривень.

3.2. Оплата послуг здійснюється Рекламодавцем у два етапи:

 • аванс у розмірі [сума] гривень до початку виконання договору;
 • залишок суми у розмірі [сума] гривень після закінчення виконання договору.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Рекламорозповсюджувач несе відповідальність за шкоду, заподіяну Рекламодавцю внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

5.3. Рекламодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Рекламорозповсюджувачу внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Рекламодавець

[Підпис рекламодавця]

Рекламорозповсюджувач

[Підпис рекламорозповсюджувача]

Приклади заповнення

Рекламні послуги

[Вказати конкретні рекламні послуги, які буде надавати Рекламорозповсюджувач, наприклад:

 • розміщення реклами на телебаченні;
 • розміщення реклами на радіо;
 • розміщення реклами в пресі;
 • розміщення реклами в Інтернеті;
 • інші види рекламних послуг. ]

Вартість послуг

[Вказати розмір вартості послуг, визначений за домовленістю сторін, наприклад:

 • за один раз;
 • за місяць;
 • за рік;
 • інші умови оплати. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір на надання рекламних послуг повинен бути підписаний Рекламодавцем і Рекламорозповсюджувачем.
 • Договір на надання рекламних послуг повинен містити відомості про сторони, рекламні послуги, вартість послуг, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору на надання рекламних послуг:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про рекламу”;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”.

Договір на надання рекламних послуг

м. [Назва міста] “______ 20__

Ми, нижчепідписані:

 1. ТОВ “[Назва компанії-виконавця]”, код ЄДРПОУ [XXXXXXXX], місцезнаходження за адресою: [адреса реєстрації], представлена директором [ПІБ директора], діє на підставі статуту, надалі – “Виконавець”,

та

 1. [ПІБ або назва компанії-замовника], ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ [XXXXXXXX], місцезнаходження за адресою: [адреса реєстрації], представлена [посада представника] [ПІБ представника], діє на підставі [статуту/довіреності], надалі – “Замовник”,

уклали цей Договір про нижченаведене:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику рекламні послуги відповідно до технічного завдання (додаток №1 до цього Договору), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги на умовах цього Договору.

 1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість рекламних послуг становить [сума прописом] ([сума цифрами] грн.) і включає усі податки та збори.

2.2. Замовник здійснює оплату у [XX] календарних днів з моменту підписання акту виконаних робіт.

 1. ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ

3.1. Виконавець зобов’язується надати рекламні послуги до “______ 20__ р.

3.2. У випадку затримки надання послуг, Виконавець сплачує пеню у розмірі [ХХ] % від вартості ненаданих послуг за кожен день затримки.

 1. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Договір укладений з урахуванням вимог Закону України “Про рекламу” та інших нормативно-правових актів, що регулюють рекламну діяльність.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець: ТОВ “[Назва]” [Адреса реєстрації] [Банківські реквізити]

Замовник: [ПІБ або назва компанії] [Адреса реєстрації] [Банківські реквізити]

Підпис Виконавця ________________ Підпис Замовника _______________

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: