Договір міни (бартеру)

Договір міни (бартеру)

Договір міни, відомий також як бартер, є давнім і традиційним способом обміну одних товарів на інші без використання грошей. В рамках такого договору одна сторона передає право власності на певний товар іншій стороні в обмін на товар, який надає ця друга сторона.

Цей документ потрібен для того, щоб чітко встановити умови обміну товарів та забезпечити юридичний захист інтересів обох сторін. Він дозволяє сторонам визначити, які саме товари обмінюються, в якому стані вони повинні бути, а також інші специфічні умови обміну.

Такий договір зазвичай укладається в ситуаціях, коли обидві сторони зацікавлені в товарах одна одної і вважають, що обмін буде вигіднішим або зручнішим, ніж звичайний купівельно-продажний процес.

Сторонами в договорі міни можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Головне, щоб вони мали право власності на обмінювані товари і мали законне право укладати такі угоди.

Щодо оформлення, договір міни, як правило, має бути укладений у письмовій формі. Він повинен містити детальний опис обмінюваних товарів, умови обміну, гарантії щодо якості товарів та інші важливі умови, які сторони вважають необхідними. У деяких юрисдикціях можуть існувати конкретні вимоги до оформлення договору міни, особливо коли йдеться про значущі суми або велику кількість товарів.

Зазвичай договір міни складається самими сторонами, але в складних випадках або коли сторони бажають забезпечити додатковий захист своїх інтересів, рекомендується звертатися до юриста для консультації та допомоги у складанні документа.

Приклади

Шаблон Договору міни (бартеру)

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ першої сторони], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Перша сторона”), і [ПІБ другої сторони], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Друга сторона”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Перша сторона зобов’язується передати Другій стороні у власність [найменування товару, послуги], а Друга сторона зобов’язується передати Першій стороні у власність [найменування товару, послуги].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Перша сторона зобов’язана:

 • передати Другій стороні [найменування товару, послуги] у строк і в належному стані;

 • виконати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Друга сторона зобов’язана:

 • передати Першій стороні [найменування товару, послуги] у строк і в належному стані;

 • виконати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Вартість товарів, послуг

3.1. Вартість товарів, послуг, що обмінюються, визначається за домовленістю сторін.

3.2. Сторони підтверджують, що товар, що передається в обмін, відповідає його вартості.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Перша сторона несе відповідальність за якість товару, що передається в обмін.

5.3. Друга сторона несе відповідальність за якість товару, що передається в обмін.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Перша сторона

[Підпис першої сторони]

Друга сторона

[Підпис другої сторони]

Приклади заповнення

Товари, послуги

[Вказати найменування товарів, послуг, які обмінюються, наприклад:

 • квартира;
 • автомобіль;
 • послуги ремонту;
 • інші товари, послуги. ]

Вартість товарів, послуг

[Вказати вартість товарів, послуг, що обмінюються, наприклад:

 • за домовленістю сторін;
 • за ринковою вартістю;
 • інші умови визначення вартості. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір міни (бартеру) повинен бути підписаний сторонами.
 • Договір міни (бартеру) повинен містити відомості про сторони, товари, послуги, що обмінюються, вартість товарів, послуг, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору міни (бартеру):

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про оподаткування”;
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

ДОГОВІР МІНИ (БАРТЕРУ)

м. _________ [назва міста] “” _________ 20 р.

Ми, нижчепідписані:

 1. [Повне ім’я або назва компанії], надалі – “Сторона А”, який діє на підставі [наприклад, паспорт: серія ХХ № ХХХХХ, виданий “_” _____ 20 р., ким: _________, Ідентифікаційний код: ХХХХХХХХ або реєстраційні документи компанії],

та

 1. [Повне ім’я або назва компанії], надалі – “Сторона Б”, який діє на підставі [аналогічно до Сторони А],

уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору

Сторона А передає Стороні Б [детальний опис товару, що передається: наприклад, автомобіль марки “Toyota”, 2010 року випуску, VIN код ХХХХХХХХ] у власність. В обмін Сторона Б передає Стороні А [аналогічний детальний опис іншого товару].

 1. Умови передачі

Обидва товари передаються сторонами в [стані, наприклад: “гарному робочому стані”].

 1. Терміни обміну

Товари мають бути передані сторонами до “” _________ 20 р.

 1. Зобов’язання та відповідальність сторін

… [можна вказати деталі, наприклад: “Сторона А гарантує, що автомобіль не має юридичних зобов’язань або обтяжень”]

 1. Заключні положення

На питання, не врегульовані цим Договором, сторони керуються діючим законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України стосовно міни (бартеру).

 1. Реквізити сторін

Сторона А: Адреса: _________ Тел.: _________ Банківські реквізити: _________

Сторона Б: Адреса: _________ Тел.: _________ Банківські реквізити: _________


(підпис Сторони А) (підпис Сторони Б)

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: