Договір майнового найму

Договір майнового найму

Договір майнового найму — це юридичний документ, за яким одна сторона (наймодавець) передає іншій стороні (наймачу) майно для тимчасового користування та/або отримання доходу від його використання, а наймач зобов’язується сплачувати за це винагороду у вигляді орендної плати.

Існує кілька видів або форм майнового найму, зокрема: найм нерухомості (квартири, будинки, земельні ділянки), найм транспортних засобів, промислового обладнання та інші. Вибір конкретної форми найму залежить від предмета договору та мети сторін.

Договір майнового найму може бути необхідний з різних причин. Для бізнесу це може бути можливість отримання в користування необхідних активів без потреби їх купівлі. Для осіб, які мають вільне майно, це шлях отримання доходу від його здачі в оренду.

Умови укладення договору майнового найму можуть бути різними, але зазвичай вони визначаються потребами та бажаннями сторін. Основні умови, які враховуються, це термін найму, величина орендної плати, порядок її сплати та умови використання майна.

Сторонами в договорі майнового найму виступають наймодавець (власник майна) та наймач (особа, яка бере майно в оренду).

Щодо вимог до оформлення, договір майнового найму повинен бути складений у письмовій формі. В деяких випадках, зокрема при оренді землі або нерухомості на довгий термін, договір може підлягати державній реєстрації.

Зазвичай договір майнового найму складається за участю обох сторін, але може бути залучений юрист або нотаріус для консультацій чи підтвердження відповідності договору законодавству.

Приклади

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ наймодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Наймодавець”), і [ПІБ наймача], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Наймач”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Наймодавець зобов’язується передати Наймачеві в користування майно, а Наймач зобов’язується використовувати майно відповідно до умов цього договору та оплатити його орендну плату.

1.2. Майно, що передається в найм, є власністю Наймодавця і має такі характеристики:

 • [перелік характеристик майна].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Наймодавець зобов’язаний:

 • передати Наймачеві майно в строк і в належному стані;
 • забезпечити Наймачеві користування майном відповідно до його призначення;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Наймач зобов’язаний:

 • використовувати майно відповідно до умов цього договору;
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати Наймодавцеві орендну плату;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата встановлюється в розмірі [сума] гривень на місяць.

3.2. Орендна плата сплачується Наймачем щомісяця [число] числа поточного місяця.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Наймодавець несе відповідальність за якість майна, що передається в найм.

5.3. Наймач несе відповідальність за шкоду, заподіяну майну внаслідок його дій або бездіяльності.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

7. Заключні положення

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

7.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Наймодавець

[Підпис наймодавця]

Наймач

[Підпис наймача]

Приклади заповнення

Майно

[Вказати характеристики майна, наприклад:

 • квартира;
 • автомобіль;
 • обладнання;
 • інші види майна. ]

Орендна плата

[Вказати розмір орендної плати, визначений за домовленістю сторін, наприклад:

 • за місяць;
 • за рік;
 • інші умови оплати. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір майнового найму повинен бути підписаний наймодавцем і наймачем.
 • Договір майнового найму повинен містити відомості про сторони, майно, що передається в найм, орендну плату, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору майнового найму:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про оподаткування”;
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Договір майнового найму (оренди)

м. _________ [назва міста] “” ________ 20 року

Між ______, іменуємим(ою) у подальшому “Наймодавець”, який діє на підставі ______ [наприклад: паспортних даних: серія АА номер 123456, виданий “” ________ 20 року ________ районним відділенням МВС], представлений(ою) ___________ [ПІБ наймодавця], з однієї сторони, та ___________, іменуємим(ою) у подальшому “Наймач”, який діє на підставі ______ [аналогічно вказуються паспортні дані], представлений(ою) ___________ [ПІБ наймача], з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

 1. Предмет договору

1.1. Наймодавець передає, а Наймач приймає в тимчасове користування майно: _______ [наприклад: квартира за адресою: _______], на умовах, визначених цим договором.

 1. Термін найму

2.1. Термін найму становить ______ [наприклад: 12 місяців] з “” ________ 20 року по “” ________ 20 року.

 1. Орендна плата

3.1. Орендна плата складає ______ [наприклад: 10 000 гривень] на місяць і сплачується до 5 числа кожного місяця.

 1. Права та обов’язки сторін

4.1. Наймодавець зобов’язується передати майно у належному стані. 4.2. Наймач зобов’язується користуватися майном згідно його цільового призначення.

[…інші пункти…]

 1. Заключні положення

5.1. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у вигляді письмових додатків, підписаних обома сторонами. 5.2. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України.

Наймодавець: _________ [підпис] Наймач: _________ [підпис]

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: